Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uderzenia hydrauliczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
2
80%
Pompy, Pompownie
3
61%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 4 853-871
PL Artykuł przedstawia zagadnienie modelowania i symulacji zjawisk przejściowych w układach hydraulicznych z hydrauliczną linią długą. Wykorzystano model tarcia niestacjonarnego do opisu niestacjonarnego przepływu w przewodzie. Naprężenia ścinające na ściankach przewodów są określone za pomocą przyspie[...]
EN The paper presents the problem of modelling and simulation of transients phenomena in hydraulic systems with long liquid lines. The unsteady resistance model is used to describe the unsteady liquid pipe flow. The wall shear stress at the pipe wall is expressed by means of the convolution of accelera[...]
4
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 1 7-12
PL Przedstawiono weryfikacje programu HYTRAN oraz modelu w nim zastosowanego opierając się o dane literaturowe. Przeprowadzono dynamiczne symulacje przebiegów uderzenia hydraulicznego przy innych rozpatrywanych urządzeniach antyuderzeniowych oraz warunkach pracy układu. W oparciu o uzyskane wyniki prz[...]
EN Presentation of modifications of HYTRAN software and model used in it, based on literature data. Dynamic simulation of water hammer processes with different considered anti-hammer devices and in different conditions of the system functioning. Attempt to make a decision, based on obtained results, to[...]
5
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 3 34-37
PL Pomimo stosowania coraz to nowszych rozwiązań technicznych problem uderzenia hydraulicznego powstającego przy uruchomieniu i zatrzymaniu zespołów pompowych stanowi ciągle problem. Szereg urządzeń jest zbyt kosztownych, aby znalazły powszechne zastosowanie szczególnie w małych pompowniach. W pracy pr[...]
EN Although many new technical solutions against rapid changes in the velocity of flowing water were undertaken; however the water hammer, caused by the sudden closure and opening of the pumps, still presents a difficult problem. Most of the devices reducing water hammer are too expensive to install in[...]
6
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2006 nr 2 72-74
PL Wybrany fragment nowego poradnika, wydanego przez Wydawnictwo MASTA pt. "Amoniakalne urządzenia chłodnicze - Tom 2", poświęcony zjawiskom dynamicznym występującym w rurociągach amoniakalnych instalacji chłodniczych. W artykule zwrócono uwagę na niezwykle groźne uderzenia hydrauliczne, powstające prz[...]
EN This is a part of the second volume of a handbook "Ammonia refrigeration system" published by MASTA. The paper deals with the dynamic phenomena occurring in the pipelines of ammonia refrigeration plants. A close attention has been paid to dangerous hydraulic hammer effects which may occur under cond[...]
7
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2008 nr 2 67-80
PL W artykule przedstawiono sposób oceny uderzeń hydraulicznych, występujących w pionowych instalacjach pompowych, na podstawie badań modelowych. W tym celu do zbudowania modelu instalacji wykorzystano kryterium podobieństwa dla cieczy lepkich oraz przeprowadzono badania. Dodatkowo zaproponowano zastos[...]
EN In the paper, a way of assessment on the basis of model investigations was presented of water hammer occurring in vertical pumping installations. In order to achieve this aim, a criterion of similarity for viscous liquids was used and tests were conducted for building the model of installation. Addi[...]
8
61%
Instal
2004 nr 11 30--36
PL W artykule przedstawiono informację na temat przyczyn powstawania i występowania uderzeń hydraulicznych. Omówiono urządzenia i sposoby zabezpieczenia systemu wodociągowego przed skutkami występowania uderzenia hydraulicznego z podaniem ich wad i zalet. Ponadto dla celów projektowych i eksploatacyjny[...]
EN In the paper the information about possible causes of water hammer phenomenon are presented. The devices and methods of water supplying system protection are discussed as well as advantages and disadvantages of applied system. For designing and operating aims the algorithm for water hammer causes an[...]
9
51%
Instal
2002 nr 11 18--20
PL Przystępując do projektowania stacji pomp należy bezwzględnie uwzględnić gwałtowne przyrosty ciśnienia wywołane wyłączeniem czy włączeniem pompy. Przyczyną powstawania nadmiernych przyrostów ciśnienia jest zjawisko uderzenia hydraulicznego. Przyrost ciśnienia w rurociągach może być tak duży, że w je[...]
EN During designing the pumping stations the violent pressure increase, caused by turning on and off the pump, should be absolutely taken into account. The reason of arising the excessive pressure increase is the phenomenon of water hammer. The pressure increase in pipelines may be as big that in resui[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last