Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  udar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optyka
2015 Nr 6 32--35
2
75%
Eksploatacja i Niezawodność
PL W pracy zaprezentowano metodę PCM (Polynomial Cross Method) do planowania trajektorii ruchu chwytaka z punktem pośrednim. PCM ma zastosowanie do planowania ruchu chwytaka, którego tor składa się z dwóch odcinków prostoliniowych. Profil przyspieszenia na obu odcinkach opisany został wielomianem siódm[...]
EN The article presents the Polynomial Cross Method (PCM) for trajectory planning of an end-effector with an intermediate point. The PCM is applicable for designing robot end-effector motion, whose path is composed of two rectilinear segments. Acceleration profile on both segments was described by the [...]
3
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 2 101-103
PL Warystory ograniczników przepięć ulegają w trakcie eksploatacji procesom starzeniowym. Czynnikami narażenia są: napięcie robocze przemienne lub stałe, przepięcia, wyładowania niezupełne. Proces degradacji prowadzi do zwiększenia wydzielanej energii i tym samym do podwyższenia temperatury warystorów [...]
EN The paper presents the effect of multiple impulse voltages on electrical properties of a zinc oxide (ZnO) varistor. The multiple impulse sequences were generated by a combination wave generator delivering a standard impulse voltage wave of 10/800 žs and, at the short-circuited output, a standard imp[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 321-326
PL W czasie udaru lub silnego impulsu działającej siły uderzeniowej zmienia się gwałtownie wysokość szczeliny stawu a w związku z tym zmieniają się istotnie parametry smarowania powierzchni stawowych, Te fakty mają znaczący wpływ na negatywne skutki wywołane udarem. Niniejsza praca zawiera obliczenia n[...]
EN This paper shows numerical comparisons between lubrication of human hip joint gap in unsteady impulsive motion. We assume that spherical bone head in human hip joint moves at least in two directions namely in circumference and meridian directions. Basic equations describing synovial fluid How in[...]
5
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The behaviour of composite laminates is not yet well understood under various impact loadings. Matrix cracking and delamination are the most common damage mechanisms in laminated fiber reinforced composite structures under impact. These damages are very difficult to detect by inspection from outside[...]
6
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Poruszono kwestię szacowania przyrostów obciążeń podczas udarów. Od uzyskiwanych wyników często zależy ostateczna postać konstrukcyjna części maszyn, zespołów, układów zabezpieczających, a popełnione w trakcie projektowania błędy przyczyniają się do wzrostu awaryjności maszyn i kosztów eksploatacji.[...]
EN The issue of estimating the increase of loading during the impact loads was discussed. The final construction of the machine's elements, assemblies, protective systems often depends on the received results. Mistakes made during the designing cause the increase of machines failure and operating costs[...]
7
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The functional gait problems encountered by stroke patients include impaired balance, abnormal gait pattern with marked asymmetry, pathological trunk and spinal motion. Many different methods of physiotherapy are used to improve functional ability (especially gait) in stroke patients, but their effi[...]
8
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: Telerehabilitation is one of the newest branches of telemedicine which has been developed because patients need regular trainings outside the medical institution but still under specialist supervision. It helps maintain regularity of exercises and reduces costs. The professional and advance[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 5 209--211
PL Udary często powodowane są prze wyładowania elektryczne i zakłócenia w sieci elektrycznej. Mogą one powodować zakłócenia pracy przekaźników a nawet ich uszkodzenie. W pracy przedstawiono badania wpływu udarów na pracę bezprzewodowych przekaźników.
EN The examination of electromagnetic susceptibility of electronic devices is an important part of the process of design, development and construction of the electronic device. Surge is one of the types of electromagnetic interference and all the electronic devices must be tested on this type of interf[...]
10
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2017 Vol. 17, no. 1 178--187
EN Detecting and localizing impact damage of composite structures is one of the key expectations towards development of structural health monitoring (SHM) systems. In this paper, a method intended to meet these requirements is presented. The developed method is based on guided waves actuation in a moni[...]
11
75%
Engineering Management in Production and Services
EN To model and analyse stroke care and assistance provision in the Portuguese context from the network perspective. We used the network theory as a theoretical foundation for the study. The model proposed by Frey et al. (2006) was used to elicit and comprehend possible interactions and relations betwe[...]
12
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of this paper is the mathematical description of the impact phenomenon of a bullet of the speed ca. 400 m/s, with the use of a degenerated model. Design/methodology/approach: In the study, an attempt has been made to apply an untypical model for the piercing phenomenon analysis[...]
13
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The material piercing process is an extremely complex phenomenon for the theoretical analysis. This is connected with the fact that the materials used mainly for ballistic shields may not be treated as isotropic media. The description of piercing of ballistic shields made of light weight co[...]
14
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Wyniki wieloletnich prac badawczych wykazują, że obciążenia eksploatacyjne wywołują w niektórych przypadkach globalne i lokalne stany niestabilne. Zjawisko to wywołane jest rezonansami lub impulsowymi udarami. Przedstawiona poniżej analiza numeryczna drgań własnych z całek konstrukcji nośnej koparki[...]
EN Results of long-term researches show that service loads, in some cases, cause global and local unstable states. This phenomenon is produced by resonant or impulse surges. The aim of numerical analysis of free vibration of the whole supporting structure of the excavator KWK 1200M No 26 shown below is[...]
15
63%
Journal of Technical Physics
EN When macrobodies undergo collision, macrocraters are formed for which the ratio of crater's depth to striker diameter does not exceed 10. At the end of the 70's, an anomalous effect of formation of microcraters with relative depth of about [10^2-10^4] of particle size has been detected. Analysis of [...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 7 210--213
PL W artykule zaprezentowano problematykę zabezpieczenia wejść urządzeń elektromedycznych przed skutkami działania impulsu defibrylującego przy zastosowaniu iskierników gazowych. Badania przeprowadzono w układzie pomiarowym zgodnym z normą PN-EN 60601-1:2011. Przedstawiono zarejestrowane napięcia i prą[...]
EN The article presents the issues of protection of input circuits of electromedical devices from external defibrillation shock by using of surge arresters. The study was conducted in the measurement system according to PN-EN 60601-1:2011. Registered voltages and currents on the elements for various co[...]
17
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań wpływu obciążeń o charakterze udarowym na wrażliwość jabłek na stłuczenia przy zmiennych wartościach wysokości zrzutu i ilości uderzeń. Wyznaczono wartości impulsów sił, pola powierzchni styku oraz nacisków powierzchniowych w funkcji wysokości i ilości stłuczeń. W[...]
EN The paper presents results of research on the influence of impact loading on sensitivity of apples to bruising at variable values of the drop height and the number of impacts. Values of power impulses, contact surface area and surface pressure as the function of height and the number of bruises were[...]
18
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 9 19--21
PL Przedstawiono zagadnienia związane z chwilowymi udarowymi zmianami mocy czynnej występującymi w okrętowych izolowanych sieciach zasilających.
EN The paper presents issues related to instantaneous impulse active power changing in isolated supply networks on ships.
19
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Stroke is one of the major causes behind the increased mortality rate throughout the world and disability among the survivors. Such disabilities include several grasp and grip related impairment in daily activities like holding a glass of water, counting currency notes, producing correct signature i[...]
20
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: The aim of this study was to determine the muscles with the lowest strength in nonaffected (non-A) and affected upper limb (A), to assess differences between men and women and to correlate these values with age in patients after stroke. Methods: Sixty hospitalized in Neurorehabilitation War[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last