Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 205
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tworzywo sztuczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2002 nr 5 [52] 27-28
PL Okna z tworzyw sztucznych dzięki swoim znakomitym właściwościom techniczno-użytkowym od lat już zajmują poczesne miejsce w gronie wyrobów budowlanych. Dużym zainteresowaniem klientów cieszą się również okiennice tworzyw sztucznych.
2
100%
Świat Szkła
2002 nr 6 [53] 21-22
PL Wśród wielu dostawców systemów okiennych z PVC można wyróżnić firmy o wysoko zaawansowanej technologii, które swoja ofertę wzbogacają o szereg elementów uzupełniających, pozwalających na kompleksową obróbkę otworu okiennego zgodnie z wymaganiami klienta.
3
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 96 47-48
EN The authors of the paper determined the creep curves for PVC at the ambient temperature. The obtained results were applied for determination of curves characterizing dependence of initial elongation on final elongation, loading force on final elongation and initial elongation on loading force. Failu[...]
4
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono przebieg procesu certyfikacji przeprowadzanej przez akredytowaną jednostkę oraz zakres podstawowych badań i wymagań, którym podlegają opakowania z tworzyw sztucznych. Badania obejmują wszystkie właściwości tworzyw, które mają istotny wpływ na ich przydatność w opakowalnictwi[...]
EN The article presents the process of certification realized by the accredited organization as well as the range of basic researches and demands that the plastic packages undergo to. The researches contain all properties of the plastics which have the remarkable influence for its usefulness in food pa[...]
5
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 5 31-31
PL Spalanie różnych odmian tworzyw sztucznych w piecach domowych to zjawisko coraz częściej spotykane w wielu gospodarstwach domowych. Szczególnie w okresie zimowym sięga się po wysokokaloryczne opakowania, stanowiące bezużyteczny odpad. Świadomość konsekwencji usuwania tego typu odpadów jest na tyle n[...]
6
80%
Przemysł Chemiczny
7
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 31-42
PL W pracy przedstawiono różne modele matematyczne przydatne przy projektowaniu składu mieszanki tworzywa "nowego" i recyklatu, który umożliwiałby uzyskiwanie wymaganego poziomu określonych własności przez wyroby produkowane z tej mieszanki. Przedstawiono również, na przykładzie przeprowadzonych badań,[...]
8
80%
Problemy Ekologii
PL Omówiono podstawowe kierunki rozwoju przemysłu tworzyw sztucznych. Przedstawiono krótką charakterystykę najczęściej stosowanych polimerów. Zwrócono uwagę na problemy związane z wprowadzeniem w życie Dyrektywy Unii Europejskiej 94/62/EC dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych. Pokazano możliwość[...]
EN The article presents a survey of the most important biodegradable plastics and their application in various branches of industry. A characteristic of the bio-dispersible and biodegradable polymers was discussed. Mechanisms of these materials degradation in the environment were presented. Special att[...]
9
80%
Mechanik
2003 R. 76, nr 10 618-620
PL Zagadnienie optymalizacji procesu wytłaczania z wykorzystaniem metod statystycznych na podstawie programu statystycznej analizy danych STATISTICA. Podstawę publikacji stanowi program symulacji procesu wytłaczania SSEM, za którego pomocą dokonano generacji odpowiednich zestawów danych.
EN Optimization of the extrusion moulding process using statistic methods and the program for statistic analysis of data STATISTICA.
10
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2004 nr 4 23-27
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
1998 Z. 5 125-138
PL Udzielenie odpowiedzi na pytania o warunki konstrukcyjno-technologiczne niezbędne do zaistnienia postulowanego stanu: minimum jednostkowego zużycia energii, racjonalnej wydajności i pożądanej jakości produktu rozdrabniania technologicznych recyklatów tworzyw sztucznych związanych z przemysłem spożyw[...]
EN The primary aim of the study was to find an answer to questions concerning the necessary constructional and technological conditions which would ascertain minimum energy consumption, reasonable efficiency and desirable quality of recyced plastic elements used in food industry. As there is a great va[...]
12
80%
Problemy Ekologii
1998 R. 2, nr 4 130-132
PL Przedstawiono nowoczesną technologię przetwórstwa odpadów sztucznych (OTS) na pełnowartościowy substytut paliwa węglowego - KARBOTERM. Ta technologia umożliwia przeróbkę całgo strumienia OTS, bez wstępnej selekcji tworzyw oraz otrzymania produktu, który można sprzedawać zakładom koksowniczym i energ[...]
EN Modern technology of scrap plastic processing into the full-value substitute of coal - KARBOTERM has been presented. This technology makes possible to process the whole input of scrap plastics without preliminary selection and to obtain the product, which may be sold to coke works and power plants.
13
80%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 10 23--25
14
80%
Recykling
2011 nr 12 27
PL Pierwsze skojarzenia z Hiszpanią to korrida, piękne, ciemnowłose kobiety z kastanietami w dłoniach, dobre wina i sery. Z kolei Madryt kojarzy się głównie z Muzeum Prado, pałacem Królewskim i zamachem terrorystycznym w 2004 r.
15
80%
Recykling
2012 nr 12 32--33
PL Szacuje się, że w Europie każdego roku 10 mln t odpadów z tworzyw sztucznych trafia na składowiska. Czy możliwy jest zatem odwrót od ich składowania do 2020 r.? Zagadnienie to, wraz z jednoczesnym wskazaniem sposobów osiągnięcia tego celu, stanowiły oś corocznej międzynarodowej konferencji IdentiPla[...]
16
80%
Recykling
2014 nr 6 40
PL O problemach, ale też o możliwościach branży tworzyw sztucznych, debatowano 22 maja br. w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) przy współpracy z Polymer Comply Europe oraz Plastics Recyclers Europe.
17
80%
Przetwórstwo Tworzyw
2001 nr 5 105-109
PL Dwudziesty wiek to okres kiedy w niebywały sposób w wielu krajach nastąpił ogromny wzrost standardu życia, przepływu informacji, komunikacji, rozwój edukacji. W tym czasie konsumpcja tworzyw z 5 mln ton w połowie wieku wzrosła do 142 mln ton w 1999 roku i tym samym przewyższyła światową produkcję st[...]
18
80%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule omówiono czynniki eksploatacyjne wpływające na degradację tworzyw sztucznych termoplastycznych w czasie przetwarzania wtryskowego, użytkowania i przechowywania. Przedstawiono również możliwości ogranizcenia tych negatywnych skutków oddziaływań, poprzez zastosowanie nowoczesnych funkcjonal[...]
EN The factors, which influence on thermoplastic materials degradation during their injection processing and using as well as storing are discussed in the article. There are also presented the possibilities of limitation of these negative effects by application of modern functional chemical compounds, [...]
19
80%
Przetwórstwo Tworzyw
2000 nr 3 61-64
PL Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem, w którym autorka podejmuje tematykę tworzyw w motoryzacji (poprzednio tematyka ta była omawiana w numerach 8 i 12 "Przetwórstwa Tworzyw" w 1999 r.). Tym razem przedstawione zostaną nowości i koncepcje z europejskiego rynku motoryzacyjnego w oparciu o [...]
20
70%
Świat Szkła
2007 nr 10 [111] 36--37
PL Wymiana okien i drzwi w istniejących budynkach wiąże się z pewnymi, czasem dość dużymi, nakładami finansowymi. Koszt stolarki otworowej stanowi niebagatelną część wartości budowanych obiektów, w związku z czym koniecznością jest stosowanie w czasie jej eksploatacji odpowiednich zabiegów konserwacyjn[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last