Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  twist
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2000 z. 59 175-188
EN In the paper are presented the results of tests of twist in cotton, viscose, woollen, and bast-fibre (flax, hemp, jute) test yarns. The following methods were tested: `untwisting to parallel`; `direct counting`; and `untwisting and twisting in reverse direction` (reverse twisting). The first two met[...]
2
100%
Opto - Electronics Review
EN Simultaneous twist and longitudinal strain effects on polarization mode dispersion (PMD) in highly birefringent (HB) bow-tie and photonic crystal fibers have been investigated. External twist has been found to modify both modal birefringence and differential group delay (DGD) in HB fibers, and in pa[...]
3
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 4 (69) 24--28
PL Omówiono badania wpływu wybranych parametrów procesu przędzenia rotorowego na różnice skrętu 100% włókien poliestrowych. Do badań stosowano 8 różnych typów bębenków rozluźniających, 4 różne typy włókna poliestrowego, produkowano przędzę o dwóch masach liniowych i stosowano dwie prędkości bębenków ro[...]
EN This work investigates the influence of rotor spinning process parameters on the twist difference values of 100% polyester rotor spun yarns. Eight different types of opening roller, four different types of polyester spun fibre, two levels of yarn number, and two levels of opening roller speed were e[...]
4
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było zbadanie strktury i twardości nanokrystalicznego cynku i aluminium, otrzymanych poprzez skręcanie pod hydrostatycznym ciśnienim. Wykazano, że stryktura tych metali po bardzo dużych odkształceniach składa się z równoosiowych i wydłużonych ziaren o wymiarach rzędu setek nanometrów.
EN The purpose of this paper was to examine the structure and hardness of nanocrystalline zinc and aluminium obtained by twisting under hydrostatic pressure. It was shown that the structure of the metals after very large deformations consisted of equiaxed and elongated grains, which sizes were a few hu[...]
5
63%
Autex Research Journal
EN The spinning limit for three different fibres (cotton, viscose rayon and polyester) on a Dref-3 friction spinning machine has been investigated. The change in yarn properties with progressive change in count has also been reported. The count range has been seen to be dependent on fibre type. As one [...]
6
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 5 (101) 49--53
PL Podczas formowania przędz włókna zginane są spiralnie, w wyniku czego powstaje naprężenie, pod wpływem którego skręcone włókna maja tendencje do rozkręcania się. Przy zmniejszaniu naprężenia, przędze zazwyczaj tworzą pętle i skręcają w przeciwnych kierunkach formując supły. Takie zjawisko nazywane j[...]
EN During yarn formation by spinning, fibres are bent into approximately helical shapes and tension is created. Twisted yarns tend to untwist because of this tension. When twisted yarn tension is slackened, the yarns usually get coupled as loops and twisted in the reverse direction forming snarls. This[...]
7
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 5 (76) 26--30
PL Celem badań było określenie wzajemnych relacji pomiędzy skrętem i naddatkiem jednego z komponentów nitek ozdobnych a ich strukturalnymi i geometrycznymi parametrami takimi jak masa liniowa, wysokość i długość efektu ozdobnego, odległość między efektami oraz ilością efektów na jednostkę długości przę[...]
EN The aim of this research was to develop the interrealation between twist and the overfeed of the effect component and such structural and geometrical indices of fancy yarns as the linear density, the height of the effects, the width of the effects, the distances between effects, and the number of ef[...]
8
63%
Problemy Kolejnictwa
2016 Z. 170 31--39
PL W artykule scharakteryzowano ocenę wichrowatości toru za pomocą wskaźnika syntetycznego oraz przedstawiono wady i zalety wynikające z jego wdrożenia na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Opis wskaźnika poprzedzono analizą aktualnych wymagań w zakresie oceny wichrowatoś[...]
EN The article outlines the assessment of t rack twist by using the synthetic track twist index and possible pros and cons its applications by infrastructure manager. Description of index was preceded by analysis current requirements for the track twist evaluation, which is one of the most important fa[...]
9
63%
Autex Research Journal
EN In this study, the wicking properties of ring and compact-siro ring spun staple yarns were compared. The twist level, which is related to the structure of the staple yarns, was found to significantly influence the wicking property of the two kinds of yarn. Polyester staple fibers with 1.33 dtex × 38[...]
10
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2003 Nr 3 (42) 28--30
PL Badana była trwałość, skręconych do tego samego stopnia, polipropylenowych monofilamentów przy działaniu stałego obciążenia, na zbudowanym stanowisku pomiarowym DURAMETR. Rejestrowano wydłużenie i czas działania obciążenia do momentu zerwania się próbek. Stwierdzono istotny wpływ skrętu oraz wysoki [...]
EN The durability of two polypropylene monofilaments, of different linear density but twisted to the same degree, were compared together for three different twist degrees under the action of a constant load using the DURAMETR stand devised at the Department of Textile Metrology. The elongation and time[...]
11
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 1 (55) 27--29
PL Przedstawiono nową metodę pomiaru skrętu przędzy nazwana metodą obustronnego przekręcania próbki, która eliminuje niektóre błędy występujące w metodzie „odwrotnego skrętu”. W metodzie tej próbka przędzy jest rozkręcana i skręcana do skrętu odwrotnego dwoma zaciskami obracającymi się w przeciwnych ki[...]
EN The paper presents a new method for determining yarn twist that eliminates the drawbacks of the presently used ‘reverse-twisting method’. The new method may be described as a ‘two-end untwisting/twisting method’. In this method, the test sample of a yarn is subjected to untwisting and twisting by tw[...]
12
51%
Autex Research Journal
EN The effect of single-yarn twist and ply to single-yarn twist ratio on the evenness, hairiness and abrasion resistance of two-ply cotton yarn has been studied. The hairiness of two-ply yarn decreases as either the single-yarn or ply twist increases. The rate of reduction in hairiness with respect to [...]
13
51%
Autex Research Journal
2018 Vol. 18, no. 2 110--120
EN Owing to twisting of filament fiber bundle, the structure and consequently various parameters and properties of a fiber bundle are changed. The aim of the work is to verify the effect of multifilament yarn twist (or twist coefficient) on selected mechanical properties such as multifilament tenacity,[...]
14
51%
Autex Research Journal
EN An analysis of models (presented in available world literature) for the twist of multi-folded threads consisting of two component fibre streams (doubled thread, doubled yarn) is discussed. The possibility of forecasting the twist value of the component streams for an accepted twist value of the mult[...]
15
45%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 307-319
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zachowania się kierowców w sytuacjach zagrożenia wypadkowego. Zostały one przeprowadzone na Torze Samochodowym Kielce w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. Badano 100 kierowców w symulowanej sytuacji zagrożenia polegającej na wniknięciu w obsza[...]
EN The paper presents results of research on driver's reactions in accident situations. The tests were conducted on Kielce Racing Track within the scope of N509 016 31/1251 research project. 100 drivers in test sample were subjected to a simulated risky situation during which an obstacle (a passenger c[...]
16
45%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 6 (89) 28--32
PL Przygotowano próbki przędzy o masie liniowej 20 tex, rozciąganych przy różnych wartościach stopnia rozciągu i różnych skrętach. Próbki wyprzędziono na zmodyfikowanej przędzarce rotorowej. Stwierdzono, że w przędzach kompozytowych wytrzymałość na zerwanie i wydłużenie wzrastała ze wzrostem stopnia ro[...]
EN The aim of this paper was to investigate the physical and mechanical properties of fine Polyester/Viscose-Elastic Composite Rotor-Spun Yarn. Yarn samples with different values of the draw ratio and twist factor as well as similar normal yarns all with a linear density of 20 tex were produced on a mo[...]
17
38%
Autex Research Journal
2004 Vol. 4, no. 3 113--117
EN This paper includes an analysis of the properties of multi-folded yarns and threads manufactured by means of various spinning technologies, and an analysis of its twisting processes. Considerations related to the influence of twist value of the component fibre streams on the twist value of multi-fol[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last