Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turboshaft engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 9--20
EN This paper presents shortly reasons of improving designs and de scribes general methods of making moditications of turboprop and turboshaft engines. The theoretical analysis of methods of modifying, concerning general changes of efficiency, flow, and rating. So, the influence of the following factor[...]
2
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 209--214
EN The paper presents results of comparative tests of exhaust gases toxicity of GTD-350 turboshaft engine powered by Liquefied Petroleum Gas (LPG) and conventional JET-A1 fuel. Structure of GTD-350 engine’s test bed was discussed. Because of explosion danger of LPG vapour the test stand was arranged in[...]
3
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W pracy określono warunki współpracy zespołu lotniczego silnika śmigłowcowego z wolną turbiną napędową. Przeprowadzono także analizę czynników wpływających istotnie na tę współpracę oraz wskazano przedsięwzięcia konstruktorskie, których cel stanowi zmiana współrzędnych punktów linii współpracy spręż[...]
EN This paper presents the condition of compressor-turbine matching for an aviation turboshaft engine with a free power turbine. There was also done an analysis of factors influencing essentially on the matching and there were shown design actions purposed to change the point coordinates of compressor-[...]
4
88%
Journal of KONES
EN The aim of this article is to describe the use of Computational Fluid Dynamics (CFD) model for turboshaft combustor chamber deterioration analysis. To show advantages of the proposed approach the test bench of GTD-350 turboshaft engine operating at the Institute of Heat Engineering, Warsaw Universit[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2015 nr 148 77--89
PL Silniki turbospalinowe są szeroko stosowane w przemyśle i lotnictwie. Szczególnie w przypadku zastosowań lotniczych ich optymalizacja pod względem zmniejszenia zużycia paliwa i masy własnej jest zagadnieniem szczególnie ważnym. W artykule przedstawiono program do analizy różnych konfiguracji silnikó[...]
EN Turboshaft engines are extensively used in the industry and the aviation. Especially in this latter application their optimization with respect to a fuel consumption, mass reduction and performance is of utmost importance. In this paper the algorithm for analysis of different configurations of turbo[...]
6
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL Praca obejmuje analizę warunków współpracy zespołów lotniczego silnika śmigłowcowego z wolną turbiną napędową, badania teoretyczne czynników wpływających na tę współpracę oraz wskazania racjonalnych działań konstruktorskich, umożliwiających zmianę położenia linii współpracy sprężarki i napędzającej [...]
EN This article presents the analysis of conditions of compressor-turbine matching for an aviation turboshaft engine with free power turbine, theoretical research for factors affecting this matching, and recommendations for rational design actions making it possible to change the position of a steady-s[...]
7
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL W artykule skrótowo opisano przyczyny doskonalenia konstrukcji oraz przedstawiono aspekty termoaerodynamiczne metod tworzenia modyfikacji turbinowych silników śmigłowych i śmigłowcowych. Analiza teoretyczna metod modyfikacji dotyczy ogólnie zmian wydajności, przepływu oraz zakresu roboczego. Omówion[...]
EN The article presents shortly reasons for improving designs of turboprop and turboshaft engines, and describes aero-thermodynamic aspect of methods of modification of these devices. The theoretical analysis of methods of modification concerns general changes of efficiency, flow, and rating. The influ[...]
8
51%
Archive of Mechanical Engineering
PL Praca obejmuje opis wszechstronnej analizy teoretycznej prowadzonej w celu zapewnienia zakresu statecznej pracy sprężarki. W artykule przedstawiono obliczenia wartości zapasu statecznej pracy sprężarki, wykonane przy użyciu opracowanych przez autora oryginalnych metod analitycznej i numerycznaj. Met[...]
EN The paper presents a description of the comprehensive computational analysis aimed at providing compressor stable operation range. In this article author presents the computational predictions of compressor surge margin value, derived by means of originally elaborated analytical and numerical method[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last