Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbofan engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 175--180
EN The problems of turbofan engines development is briefly discussed in the beginning. Next the conception of turbofan engine with two combustors is presented, and an engine thermodynamic cycle is analysed. The proposed engine it is a modification of the contemporary turbofan engine by addition of anot[...]
2
80%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 3 141--148
EN A conception of a two-combustor turbofan engine is the main scope of this paper. At the beginning, the problems of turbofan engines development are briefly discussed as a background of this work. In this part the turbofan engines innovation activities are presented. It is mentioned the engine’s inno[...]
3
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono koncepcję turbinowego silnika dwuprzepływowego z kanałami niewspółosiowymi, z możliwością realizacji dodatkowego spalania w kanałach bocznych. Na podstawie obliczeń cieplno przepływowych zbadano wpływ charakterystycznych parametrów silnika na jego osiągi i określono zasady dobor[...]
EN The selection of specific parameters for turbofan engine with non-coaxial ducts is presented. The idea of the turbofan engine with side low pressure outlow is presented. The possibility of additional combustion within bypass ducts has been considered. Based on the theoretical calculations the influe[...]
4
70%
Journal of KONES
EN An inter turbine combustion is one of modern direction of turbofan engine cycle modification. It is possible to reduce gas temperature in high-pressure turbine inlet section and reduce NOX emission by an additional combustor placed between high and low pressure turbines. The analysis of engine cycle[...]
5
70%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 347--354
EN Presented article is focus on analysis of the effect of hydrogen fuel on turbofan engine performance. Selected properties of hydrogen and possibility of introduction in civil aviation were discussed. Hydrogen implementation as aviation fuel offers obvious advantages such as low emission of combustio[...]
6
61%
Przegląd Mechaniczny
PL Analizowano profile zmierzone i symulowane chropowatości powierzchni walcowej zewnętrznej uszczelniającej tarczy turbiny silnika turbowentylatorowego. Uszczelnienie tarczywykonanej z inkonelu miało powłokę Cr2C3-Ni wykonan. metodą natrysku plazmowego i poddaną szlifowaniu. Stwierdzono znacznie mniej[...]
EN Measured and simulated roughness profiles of outer cylindrical sealed surface of turbine disk of turbofan engine were analyzed. This inconel made seal was plated with Cr2C3-Ni by plasma spraying method and finished by grinding. It was affirmed that roughness height measured by Form Talysurf Series 2[...]
7
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1473--1478
PL Praca dotyczy analizy drgań własnych łopatki turbiny silnika przepływowego. W pierwszej części pracy określono eksperymentalnie częstotliwości drgań rezonansowych łopatki. Do tego celu wykorzystano nowoczesny system wibracyjny UDCATA250, który umożliwił precyzyjny pomiar częstotliwości oraz przyspie[...]
EN In this work the results of the modal analysis of the turbine blade were presented. In the first part of the work the experimental modal analysis of the blade was performed using the vibration system. As results the resonant frequencies of the real blade were obtained. In the next part of the work t[...]
8
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 100--105
PL W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych porównujących efektywność pracy klasycznego silnika dwuprzepływowego oraz silnika dwuprzepływowego z dwiema komorami spalania. Na wstępie podano istotne informacje dotyczące konstrukcji silnika dwuprzepływowego z dodatkową komorą spalania usytuowaną[...]
EN The results of numerical investigation of perfor-mance of the classical turbofan engine and a two-combustor turbofan are presented in the paper. The basic information of the two-combustor turbofan are presented in the beginning. The differences in the model of two-combustor turbofan engine vs. class[...]
9
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 991--995, CD
Forming temperature is one of the basic parameters of warm sheet metal forming. The elevated temperature reduces the deformation resistance and affects the susceptibility of the material to forming. In the investigations which results are presented in the article, an attempt was made to modify the f[...]
PL Temperatura kształtowania należy do podstawowych parametrów obróbki plastycznej blach na ciepło. Podwyższona temperatura powoduje zmniejszenie oporu plastycznego wpływając na otrzymanie odpowiedniej podatności materiału do kształtowania. W badaniach, których wyniki przedstawiono w artykule, podjęto [...]
10
61%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 483--488
PL Problem przedstawiony w artykule dotyczy strategii wyboru tzw. punktu obliczeniowego silnika systemu lotniczego. Samolot wielozadaniowy podczas każdej misji musi wykonać cały szereg zadań, różniących się poziomem wykorzystania mocy, przy zmieniającej się masie własnej, na różnych wysokościach i pręd[...]
EN The problem described in the paper concerns the selection strategy of the so-called calculation point of the turbofan engine of the multi-task aircraft already at the stage of preliminary design of the aircraft and aircraft engine as a system. A multi-task airplane during each mission needs to perfo[...]
11
51%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule przedstawiono najważniejsze przyczyny i źródła głównych czynników powodujących zakłócenia „normalnego” systemu ekologicznego w strefie lotnisk–a wynikające ze szczególnie intensywnego ruchu i działania różnych urządzeń na niewielkim obszarze powierzchni ziemi i przyziemnej warstwie atmosf[...]
EN The article has presented some of the most important reasons for and sources of main factors causing interferences with the natural ecosystem within the airport zone- resulting from particularly heavy traffic and from the functioning of various devices on small limited areas of surface and the groun[...]
12
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2015 Vol. 17, no. 4 575--581
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z modyfikacją silnika dwuprzepływowego o dodatkową komorę spalania usytuowaną pomiędzy turbiną wysokiego i niskiego ciśnienia. Na wstępie, na podstawie analizy literatury, wskazano możliwe korzyści wynikające z zastosowania takiej modyfikacji lotniczego [...]
EN This article presents issues connected with modification of a bypass engine with an additional combustion chamber placed between the high pressure and low pressure turbines. At the beginning, on the basis of scientific literature analysis possible benefits were pointed out which follow from modifica[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last