Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbochłodzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 285--288
PL W pracy przedstawiono schemat układu turbo-chłodzenia. Opisana została idea sprężania powietrza wystepująca w omawianym procesie chłodzenia. Przeprowadzona została ogólna analiza problemów badawczych, mogących negatywnie wpłynąć na przebieg badań.
EN The paper presents a diagram of a turbo-cooling. The idea of air compression occurring in the discussed cooling process has been described. An overall analysis of research problems that could have a negative impact on the study was conducted.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 267--270
PL W pracy przedstawiono zależności umożliwiające wyznaczenie całkowitej sprawności zespołu turbosprężarek pracujących w układzie turbochłodzenia silnika. Dokonano oceny optymalnego podziału mocy pomiędzy turbosprężarki w celu schłodzenia powietrza wykorzystywanego do doładowania silnika oraz do celów [...]
EN The paper presents relationships that can be used to determine the overall efficiency of a set of turbochargers operating in a turbo cooling system. It provides an evaluation of the optimum distribution of power between the turbochargers to cool the air used to boost the engine and for cooling purpo[...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 289--291
PL W artykule przedstawiono metodykę rozwiązywania układu głębokiego chłodzenia powietrza doładowujacego. Został zaprezentowany ogólny bilans masy, energii i mocy odnoszący się do prostego układu. Opisano podstawowe zależności pomiędzy parametrami takimi jak strumień masowy, temperatura, ciśnienie, ent[...]
EN The article presents the methodology of solving the deep cooling system of the charging air. A general balance of mass, energy and power was presented for a simple system. The basic relationships between parameters suchas mass flow, temperature, pressure, enthalpy and performance of individual compo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last