Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbiny wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 6 19-23
PL Opisano model układu sterowania mechanizmem kierownicy w turbinie wodnej. Wskazano na główne zadanie opisanego układu - sterowanie wielkością strumienia wody przepływającej przez łopatki kierownicy, co służy utrzymaniu zadanej stałej prędkości obrotowej. Podkreślono znaczenie ciśnieniowego sprzężeni[...]
EN This article is introductory elaboration of the theoretical model of the hydraulic control system of water turbine guide apparatus control. Main goal of proposed hydraulic system configuration is control of water flow on water turbine blades, to keep its constants velocity. The system uses pressure [...]
2
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 3 5-9
PL Przedstawiono kierunki modernizacji krajowych elektrowni wodnych i wskazano na pozytywne skutki takich działań. Wymieniono elementy hydrauliczne i elektrohydrauliczne stosowane w nowych układach regulacji turbin wodnych i opisano sposoby ich instalowania.
EN The directions of changes in the domestic hydroelectric plants and the positive effects have been presented. The paper describes the hydraulic and electro-hydraulic components used in new control systems, as well as the applying methods.
3
100%
Czysta Energia
2008 Nr 2 36-38
4
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2017 nr 10 372--378
PL Energia występuje pod wieloma postaciami i jest ona niezbędna ludziom do życia i rozwoju. Znaczna jej część wykorzystywana jest na potrzeby bytowe. Istotnym kierunkiem działań jest obecnie dążenie do pozyskiwania jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Celem przygotowanego przez[...]
EN There are many forms of energy that can be used by humans since energy is necessary for our existence and development. Growing prices of energy carriers and limited conventional energy sources are the reasons for application of low energy solutions for example in buildings. The other trend is growin[...]
5
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2015 nr 5 8--11
6
88%
Pompy, Pompownie
1999 nr 2 (76) 29-30
7
88%
Pompy, Pompownie
1999 nr 1 (75) 26-28
8
75%
Pompy, Pompownie
PL Wyjaśnienie sensu fizycznego wyróżnika szybkobieżności, jego prawidłowej interpretacji oraz roli pełnionej w technice pompowej.
EN Exsplanation of the physical concept of specific speed, its proper interpretation and role in pump technology.
9
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2007 nr 132 247-256
PL Mikro elektrownie wodne (moc instalowana <100 kW) to najczęściej elektrownie wodne przepływowe niskospadowe. Dobór turbin dla tego rodzaju elektrowni wodnych powinien być wykonany szczególnie starannie z uwzględnieniem zmienności przepływu, a więc zmiennych parametrów pracy hydrogeneratora. W artyku[...]
EN Micro water power plant ( installed power < 100 kW) this the most often river hydro-plant with low head. The selection of turbines for this kind of water power stations should be carefully executed from considering the changeability of river flow, and also the characteristics of turbine, gears and g[...]
10
75%
Czysta Energia
2002 Nr 7-8 12-13
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wykorzystanie energii płynącej wody bez budowania spiętrzeń budziło zainteresowanie już od dawna. W ostatnim latach zaprojektowano i opatentowano urządzenie przetwarzające energię płynącej wody na energię mechaniczną lub elektryczną, które zostało nazwane turbiną ślimakową. Podstawową zaletą urządze[...]
EN The using of the energy of flowing water without dams building was already interesting for a long time. Lately the device which converts the energy of flowing water into mechanical or electrical energy was designed and patented. The device was named spiral turbine. The basic advantage of devices usi[...]
12
63%
Tribologia
2007 nr 1 11-19
PL We współpracy z firmą ALSTOM HYDRO (Szwajcaria), zespół Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Gdańskiej przeprowadził symulacje przepływowe kilku rozwiązań konstrukcyjnych mających na celu zwiększenie niezawodności turbin wodnych. W artykule opisano jedno z takich rozwiązań - tak zw[...]
EN In cooperation with ALSTOM HYDRO (Switzerland) company, KKiEM team of scientists from Gdańsk University of Technology performed CFD (Computational Fluid Dynamics) simulations of several oil pumping devices that increase reliability of the water turbines. In the article one of these design solutions [...]
13
63%
Czysta Energia
2002 Nr 4 10-11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last