Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 849
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trwałość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie na tle ogólnie pojętej teorii degradacji omówiono podstawowe założenia degradacji odkształceniowej. Przedstawiono jej miarę oraz wyniki przykładowych pomiarów dystorsji będących bezpośrednim następstwem degradacji odkształceniowej Przedstawiono również podstawowe przyczyny i mechanizm p[...]
EN The paper the basic assumptions of strain degradation against the background of general degradation theory. The degradation measure is presented and some measurements of distortion - resulting from strain degradation - are analysed. The basic causes of distortion and its mechanism are discussed.
2
80%
Spektrum
2012 nr 11-12 VII-XII
PL Charakterystyczne cechy struktur elektroluminescencyjnych, jak: zimne równomierne i nierażące światło, dobra ich widoczność z dużych odległości w mrocznym i zamglonym środowisku, mały pobór mocy, możliwość płynnej regulacji natężenia światła czy wysoka odporność na narażenia mechaniczne i klimatyczn[...]
EN Such characteristic features of electroluminescent structures as cool, even and non-dazzling light, good visibility at a great distance in a dark and foggy environment, low energy consumption, possibility of smooth brightness adjustment or high resistance to mechanical and climatic hazards enable th[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kolektor Północny zbudowany we Wrocławiu w latach 1970-74, był pierwszą dużą inwestycją kanalizacyjną w sieci zlewni po prawej stronie Odry. W pracy omówiono wyniki badań obiektu prowadzone w czasie budowy, mające istotne znaczenie dla zachowania jego trwałości. Późniejsze doświadczenia wynikające z[...]
EN This paper presents the results of tests carried out on reinforced concrete intercepting sewer during its construction. These data can provide basis for further investigations into the durability of sewers on condition that the considered structure is currently tested again.
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Od kilku lat na polskim rynku dostępne są rury poliestrowe zbrojone włóknem szklanym. Rury przeznaczone są do transportu wody pitnej oraz ścieków. Układane są w gruntach o zróżnicowanym stopniu agresywności w stosunku do otoczenia. Biorąc pod uwagę wpływy środowiskowe oraz możliwość korozji materiał[...]
EN Since last years the polyester pipes reinforced by glass fibers existing in Polish building market. Pipes are intended for transportation clean water and wastes. The pipes lying in different ground conditions, also with agressive water. Take into consideration influence ground and wastes agressively[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kolektor Północny, prefabrykowany i żelbetowy, był jedną z pierwszych poważnych inwestycji rozbudowujących sieć kanalizacyjną Wrocławia. Jego trasa przebiega wzdłuż Kanału Miejskiego przy korycie Starej Odry do przepompowni na terenie Portu Miejskiego. Kolektor w istotnym stopniu rozbudował kanaliza[...]
EN Results of examination at preliminary stage and after 30-year exploitation period of ferroconcrete sewage collector have been presented in the paper. Significant decline of structure safety and durability was identified. The achieved conclusions may be useful for future design cases of ferroconcrete[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono założenia i opis eksperymentalnej metody doboru składu mieszanek zapraw dekoracyjnych, projektowanych do celów rekonstrukcji elewacji ścian w budynkach zabytkowych, licowanych cegłą ceramiczną lub kamieniem wapiennym. Metoda uwzględnia analizę eksperymentu typu sympleksoweg[...]
EN The paper presents the assumptions and description of experimental methodology of mortars composition selection which are designed for the needs of reconstructional works on surface of facades in monumental buildings. Presented method takes into account the results of experimental design of simplex [...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie analizowany jest wpływ obciążeń i oddziaływań na elementy żelbetowej konstrukcji wsporczej rurociągów bagrowych, użytkowanych ok. 45 lat w polskiej elektrowni. Dokonano oceny normowego stopnia agresywności środowiska w elektrowni zarówno przed, jak i po wprowadzeniu zmian modernizacyjnyc[...]
EN This work is an analysis of the influence of loadings and other actions on the elements of a supporting reinforced concrete construction of dredging pipelines. The elements have been used for 45 years in a Polish electric power station. A standard degree of corrosion aggressiveness of environment in[...]
8
80%
Świat Szkła
PL Klamki są niewielkimi elementami w wyposażeniu drzwi, ale mają duży wpływ na ich estetykę i funkcjonalność. Większość użytkowników wybierając klamki kieruje się tylko dwoma parametrami estetyką i... ceną. Tymczasem wyborowi klamek należy poświęcić sporo uwagi.
9
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Trwałość jako wartość w architekturze staje się niewymierna. Rzecz piękna nie musi być trwała. Dzisiaj to przede wszystkim wymogi konstrukcyjne - statyki budowli. Nie istnieje kryterium ponadczasowości. Nie ma potrzeby zachowania architektury na wieki. Postęp technologiczny wyprzedza czas przydatnoś[...]
EN Durability as an architectural value becomes unquantifiable. A beautiful thing does not have to be durable. Nowadays there are, most of all, needs of construction - building's statics. There is no timelessness criterion. There is no need to preserve the architecture for ages. The progress of technol[...]
10
80%
Materiały Budowlane
2011 nr 3 68-69
11
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 3(14) 22-24
PL Rury z PE-HD są obecnie powszechnie wykorzystywane do budowy sieci gazowych pracujących pod ciśnieniem do 0,5 MPa. Do ich łączenia można wykorzystać (PN-EN 1555) dwie metody: zgrzewanie doczotowe (HS) i zgrzewanie elektroopo-rowe(HM).
12
80%
Logistyka
2003 Nr 6 24-25
PL Wiedza o produkcie, opakowaniu i procesie logistycznym, uzupełniona wiedzą o metodyce, zakresie oraz wynikach badań trwałościowych powinny wspomagać producenta w podejmowaniu decyzji podczas opracowywania nowego produktu. Musi on znaleźć swego rodzaju optimum pomiędzy jakością produktu i opakowania,[...]
13
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 3 133-136
PL Omówiono główne czynniki wpływające na trwałość oraz oceniono stan zagrożenia budynków. Podano obowiązki właściciela bądź zarządcy obiektu budowlanego podczas jego użytkowania.
EN The main factors influenced on usefulness and durability of large panel buildings are presented and hazardous conditions of exploitation discussed. Owners and administrators responsibilities in course of buildings safe exploitation are formulated.
14
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki przemysłowych badań doświadczlnych trwałości i zużycia wieteł krętych ze stali szybkotnących z twardymi cienkimi pokryciami. Omówiono wyniki badań otrzymane dla różnych rodzajów pokryć i materiałów obrabianych. Pewne wnioski wynikające z badań doświadczalnych wykorzystan[...]
EN The results of experimental investigations of durability and wear - in industrial conditions - of HSS spiral drills with hard thin layers have been presented. Analysis of obtained results of different types of thin layers and machined materials has been given. Some conclusions of experimental invest[...]
15
80%
Przegląd Budowlany
EN Problems connected to securing of sandwich walls durability. Determination of defects and flaws to be found in sandwich walls. Elaboration of repair and renovation plan in each object.
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule zostały omówione różne postacie zużycia występujące w maszynach i urządzeniach, zarówno w węzłach ciernych, jak i bez konieczności zaistnienia styku. Przedstawiono również nowoczesną technologię azotonasiarczania gazowego, która zwiększa trwałos'ć i niezawodność części maszyn wykonanych z[...]
EN The different types of frictional wear that occurs in machines and devices in frictional nodes, as well as in contact free nodes, are discussed. The modern technology of surface modification by vapor sul-phonitriding is described and it is demonstrated that this particular technology increases the d[...]
17
80%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 1 137-139
18
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 45-54
PL W pracy przedstawiono cele i metody określania trwałości w budownictwie. Podano zasady oceny okresu użytkowania komponentów budowlanych według zaleceń i norm europejskich. Omówiono i oceniono uproszczone metody przewidywania okresu użytkowania - metodę współczynników i „okresu ubezpieczenia".
EN The paper presents objectives and methods of durability assessment in construction. Principles of service life prediction according to EU standards and recommendations have been described. Currently developing simplified methods of service life prediction (factor method and "insured life" method) h[...]
19
80%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 69-71
20
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy zaprezentowano podstawowe czynniki mające wpływ na jakość i trwałość produktów mlecznych o krótkim, średnim oraz długim okresie trwałości. W pierwszym przypadku obejmowało to pasteryzowane mleko i śmietankę spożywczą, jogurt oraz serek twarogowy typu cottage cheese. W drugim masło i produkty[...]
EN In this paper the main factors affecting the quality and shelf life of short, intermediate and long life dairy products were presented. Pasteurized milk and cream, yoghurt and cottage cheese belong to the first group of these products. Butter and spreads represent the second group. In the third grou[...]
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last