Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trwałość nawierzchni drogowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 7 56--59
PL Nawierzchnie konstrukcji drogowych ulegają niszczeniu z powodu przenoszenia ruchu samochodowego. Dla nawierzchni najgorsze są obciążenia osi pojazdów samochodów ciężkich, których naciski mogą znacznie przekraczać wielkości dopuszczalne. W artykule przeanalizowano zależność ciśnienia drogowego od obc[...]
EN The road pavements are prone to destruction due to the traffic transmission. The worst element for pavements is the axles-load of trucks, whose pressures may considerably exceed the permissible values. The article analyses the connection between road pressure and single axle load as well as pavement[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2003 Nr 3 67--70
PL Obecne metody rozpoznawania i normowych badań podłoża w rejonach planowanych inwestycji drogowych lub dróg poddawanych rekonstrukcji na ogół spełniają wymagania w tym zakresie, ale są uciążliwe, pracochłonne i pomimo wszystko często niewystarczające, aby zapobiec kosztownym niespodziankom, jakie spr[...]
3
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1371--1374, CD
PL W artykule omówiony został wpływ nierówności podłużnych na trwałość nawierzchni drogowej. Interakcja pojazdu z na-wierzchnią drogową ma charakter dynamiczny. W wyniku nierówności drogi wzbudzane są drgania pojazdu mające wpływ na komfort użytkowników pojazdu, przewożony ładunek oraz trwałość nawierz[...]
EN The article discusses the effect of longitudinal unevenness on the durability of road pavement. The interaction of the vehicle with the road pavement is dynamic. As a result of vehicle unevenness, vehicle vibrations are inducted, affecting the comfort of the vehicle user, the transported load and th[...]
5
63%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 6 500-506
PL Lepiszcza asfaltowe w czasie produkcji, magazynowania, transportu i wbudowywania w nawierzchnię drogową oraz w czasie długotrwałej eksploatacji podlegają ciągłym, niekorzystnym procesom starzenia. Podczas procesów tych zmieniają się właściwości lepkosprężyste lepiszcza asfaltowego, w efekcie zmniejs[...]
EN Bitumen binders undergo unfavourable short and long-term ageing in the process of their manufacturing, storage, shipping, building road pavement and long-term usage. During the processes their elastic viscosity properties change and consequently the road pavement durability diminishes. As a result o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last