Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trolley
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 308--311
PL W artykule przedstawiono analizę rozwiązań konstrukcyjnych wózków kanałowych wykorzystywanych w warsztatach samochodowych. Pozwoliła ona na określenie zespołu najkorzystniejszych ich cech użytkowych. Dzięki temu zaproponowano model podnośnika, który w założeniu zrealizował powyższe wymagania.
EN The paper presents the analysis of construction solutions of canal trolleys used in car workshops. It allowed to determine the most advantageous features of their features. Thanks to this, a lifting model was proposed, which assumed the above requirements.
2
67%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z konwersją używanych autobusów na trolejbusy przez PKT Sp. z o.o. w Gdyni w latach 2004-2010. W momencie rozpoczęcia działalności PKT Sp. z o.o. dysponowała przestarzałym fabrycznie taborem marki Jelcz. Wszystkie pojazdy były wysokopodłogowe, co ne[...]
EN The article presents selected problems related to the conversion of used buses in trolley by PKT Sp. z o.o. in Gdynia in the years 2004-2010. At the time of start PKT Sp. z o.o. had a fleet of outdated high-floor vehicles. It negatively affected the image of trolleys in comparison to buses. Since 19[...]
3
67%
Logistyka
2015 nr 2 12--17
PL W świetle poszukiwania rozwiązań wykorzystujących przyjazne dla środowiska źródła energii przy wykonywaniu zadań transportowo-logistycznych, powraca pomysł zasilania pojazdów kołowych z sieci trakcyjnej. Artykuł analizuje historię rozwoju taboru zasilanego z sieci trakcyjnej i rozwiązania konstrukc[...]
EN In view of the search for solutions using environmentally friendly energy sources during performing transport and logistics tasks, the idea to power wheeled vehicles from the catenary returns. The article analyzes the history of the development of the vehicles supplied from the caentary and design [...]
4
67%
Logistyka
2015 nr 3 3110--3117, CD 1
PL W artykule omówiono rodzaje wózków jezdnych z napędem elektrycznym. Przedstawiono nowoczesne silniki elektryczne z magnesami trwałymi. Omówiono ich budowę oraz wskazano zalety. Porównano charakterystyki obciążenia silnika indukcyjnego i z magnesami trwałymi.Opisano charakterystykę elektromechaniczną[...]
EN The article discussed the types of trolleys with electric drive. Modern electric motors with permanent magnets has been presented. Discussed their structure and pointed the advantages. Was compared the characteristics of an induction and permanent magnets electric motors. The characteristics of the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last