Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trolejbusy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W maju 2003 roku firma Solaris Bus&Coach wraz ze swoimi czeskimi partnerami zaprezentowała pierwszy na świecie trzyosiowy trolejbus o długości 15 metrów. Solaris Trollino 15 AC zbudowano na bazie samonośnej, trzydrzwiowej karoserii ze stali nierdzewnej autobusu Solaris Urbino.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono początki, rozwój oraz funkcjonowanie komunikacji trolejbusowej w Gdyni. - lata 1943 - 1957 początki komunikacj trolejbusowej, - lata 1958 - 1971 szczytowy okres rozwoju, - lata 1972 - 1980 regres, - lata 1981 - 1997 rewitalizacja komunikacji.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Gdyńska komunikacja trolejbusowa funkcjonuje na obszarze Gdyni i Sopotu. Artykuł przedstawia zmiany w gdyńskiej komunikacji trolejbusowej od początku lat 90-tych.
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono nowe autobusy oraz trolejbusy zakupione przez miasto Ateny z okazji zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w 2004 roku.
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Trolejbusy w Warszawie pojawiły się po II wojnie światowej. Pierwszy trolejbus wyjechał na ulice 5 stycznia 1946 r. Obecnie nie są już częścią komunikacji miejskiej w Warszawie. Artykuł przedstawia historię komunikacji trolejbusowej w Warszawie.
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W latach dziewięćdziesiątych XX wieku dało się zauważyć pewne symptomy mogące przepowiadać renesans trolejbusów jako środka transportu miejskiego. Obok tradycyjnych trolejbusów pojawiły się także inne systemy będące nietypowymi rozwiązaniami, zarówno formy jak i wykorzystania.
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wprowadzenie na Ukrainie trolejbusowej trakcji ukrotnionej czyli obsługi połączonych jednostek napędowych nie wymagającej osobnej obsługi dla każdego z pojazdów trakcyjnych.
8
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W lipcu br na ulicach Gdyni pojawił się zabytkowy, wyprodukowany w 1957 roku, szwajcarski trolejbus marki "Sarer". Do Gdyni trafił w roku 2000 z Warszawy, gdzie w latach 1992-1995 obsługiwał linię 51 z Warszawy do Piaseczna.
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Historia gdyńskich trolejbusów sięga poczatków lat 30. W 1929 r. władze Gdyni zawiązały wraz z Towarzystwem Komunikacji Autobusowej w Polsce spółkę pod nazwą Miejskie Towarzystwo Komunikacji w Gdyni. Zarząd Spółki opracował koncepcję budowy na terenie miasta trakcji trolejbusowej. W artykule przedst[...]
10
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Gdynia jest jednym z trzech polskich miast, w których trolejbusy są częścią komunikacji miejskiej. Obecnie jest tam wdrażany projekt "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjne[...]
11
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1111-1119
PL W artykule opisano historię powstawania „Firmy Komunikacyjnej Źilina”. Zaprezentowano również współcześnie użytkowane pojazdy komunikacji miejskiej w tym: trolejbusy marki Skoda oraz autobusów marki Ikarus (słowackie Karosa). Omówiono także obecny stan taboru autobusowego i trolejbusowego. Zwrócono [...]
EN The article describes the history of the formation of "Companies Communication Źilina.”. Also presented recently used public transport vehicles including: Skoda trolleybuses and buses Ikarus (Slovak Karosa). Also discussed the current state of the bus and trolleybus fleet. It also drew attention to [...]
12
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono historię powstania pierwszych na świecie trolejbusów oraz ich wykorzystania w komunikacji miejskiej w Chille.
13
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1121-1127
PL Transport rozumiany, jako celowe przemieszczenie osób i ładunków, stanowi warunek konieczny rozwoju gospodarczego oraz pomaga w pozostałych formach aktywności człowieka. Jest on jednym z głównych sektorów gospodarki zapewniających jej funkcjonowanie, ale coraz częściej jest jednak kojarzony z potenc[...]
EN Transport, understood as a deliberate movement of people and goods is a prerequisite for economic development and other forms of human activity. Demand for transport because of the way human life. It is one of the main sectors of the economy, providing jobs and prosperity for the population, but mor[...]
14
61%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 1 11-16
PL Czynniki warunkujące funkcjonowanie i rozwój komunikacji trolejbusowej na obszarach zurbanizowanych. Aktualny stan komunikacji trolejbusowej na świecie, w Polsce i w Gdyni. Perspektywy rozwoju tej komunikacji w Gdyni.
EN Factors depending trolley-bus transport operation and development in urban areas. Present state of trolley-bus transport over the world, in Poland and in Gdynia. Development perspectives for such transport in Gdynia.
15
61%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 9 22-29
PL Analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń komunikacji trolejbusowej w Tychach. Analiza SWOT - analiza „od wewnątrz na zewnątrz” oraz analiza TOWS – analiza „z zewnątrz do wewnątrz”. Wnioski z analizy dla Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o.
EN Analysis of weak and strong points and chances and threats for trolleybus service in Tychy. SWOT analysis – analysis “from inside into outside” and TOWS analysis – an analysis “from outside into inside”. Results for Tyskie Trolleybus Lines Ltd.
16
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono zarys historii komunikacji trolejbusowej w Słupsku, a także scharakteryzowano czynniki determinujące podjęcie decyzji o stworzeniu systemu komunikacji trolejbusowej i jego likwidacji. Analizie poddano zasadność działań władz miejskich w odniesieniu do sytuacji panującej w la[...]
17
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Nowa generacja wyłączników, złożona z trzech rodzin wyłączników DCU, DCL oraz DCH, przeznaczona jest dla pojazdów trakcji elektrycznej kolejowej i miejskiej (elektryczne zespoły trakcyjne, lokomotywy, tramwaje, trolejbusy i inne). Ultraszybkie wyłączniki są nowością w skali światowej. Dotychczas nie[...]
EN The winner of the Economic Prize of President of the Republic of Poland in the category "The Best Invention of Product or Technological Development" in 2000. New generation of d.c. circuit-breakers, consisting of the three c.b. families of DCU, DCL and DCH type, is designed for rail and urban tracti[...]
18
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jednym z najważniejszych producentów trolejbusów niskopodłogowych w Europie jest polska firma Solaris Bus & Coach z Bolechowa pod Poznaniem. Prowadząc elastyczną politykę pozyskiwania firm współpracujących i kooperantów w zakresie wyposażenia elektrycznego pojazdów, stała się wiodącym producentem zy[...]
19
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Projekt konwersji autobusów na trolejbusy jest oryginalną koncepcją niskobudżetowego pozyskania znaczącej liczby trolejbusów niskopodłogowych w celu wyrównania dysproporcji jakie pojawiły się między komunikacją trolejbusową a autobusową w Gdyni. Nowe trolejbusy znacząco wpłynęły na ocenę komunikacji[...]
20
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 252-263
PL W artykule przedstawiono informacje charakteryzujące rozwój historyczny trolejbusu jako środka komunikacji zbiorowej. Scharakteryzowano zalety i wady komunikacji trolejbusowej, fazy rozwojowe i stopień upowszechnienia tej komunikacji na świecie i w Polsce. Omówiono także perspektywy rozwoju komunika[...]
EN Some basic informations describing a historical development of the trolleybus public transport have been shown in the paper. Some advantages and disadvantages of this mean of the public transport have been presented. Development phases and a stage of the popularity of the trolleybus transport in the[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last