Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trolejbus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przez wiele dziesięcioleci Półwysep Krymski był ulubionym miejscem wypoczynku całego Związku Radzieckiego. Pod koniec XIX wieku dotarła tam pierwsza linia kolejowa łacząca kontynent z nadmorskim Sewastopolem. Doprowadzenie kolei do najznamienitszych kurortów tzw. Południowego Brzegu nigdy nie został[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł poświęcony jest rozwojowi komunikacji miejskiej w Zlinie. Przedstawiono, jak ważną rolę w górzystym terenie spełniają trolejbusy. Opisano współpracę komunikacji miejskiej z lokalną linią kolejową.
3
80%
Pojazdy Szynowe
2011 Nr 3 68-71
EN The article presents the experiences of operating trolleybuses equipped with traction batteries for autonomous driving which have been operated sińce 2009 in Gdynia. The latest trends in supply of autonomous electric power urban public transport vehicles are also presented.
4
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Obecnie w gdyńskiej sieci trolejbusowej eksploatowanych jest 85 trolejbusów, z czego 25% z nich wyposażonych jest w uktady hamowania rekuperacyjnego. Oszczędność energii, będąca efektem rekuperacji w tych pojazdach, jest rzędu 20%. W najbliższym czasie planowany jest zakup nowych jednostek taborowyc[...]
5
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zainteresowanie Solaris Bus & Coach produkcją trolejbusów sięga 1998 r. Wówczas Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej (PKT) sp. z o.o. w Gdyni podjęło działania zmierzające do pozyskania trolejbusów nisko-podłogowych.
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2013 Nr 60 89--96
PL Projekt Trolley powstał przy współpracy dziewięciu partnerów europejskich, a jego celem jest promocja pojazdów trolejbusowych, jako w pełni ekologicznego i przyjaznego środowisku środka transportu. Oprócz aspektu stricte ekologicznego podkreśla się również wymiar ekonomiczny eksploatacji tych pojazd[...]
EN Trolley Project was developed in cooperation of nine European partners. It was created to promote the trolleybus vehicles as fully environmentally-friendly kind of transport. Besides environmental aspect Trolley Project also highlights the economic aspects of the utilization of trolleys in cities. T[...]
7
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL 7 kwietnia 2006r. zakończona badania zmodernizowanego w lubelskim MPK trolejbusu PR110E o numerze inwentarzowym 30830, wyposażonego w napęd asynchroniczny i urządzenia elektryczne produkcji Zakładu Elektroniki Przemysłowej ENIKA. Jednostka ta otwiera noy rozdział w dziedzinie rozwoju taboru trolejbu[...]
8
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Prace nad zastosowaniem kondensatorowych zasobników energii w pojazdach trakcji elektrycznej Instytut Elektrotechniki prowadzi od ponad dwóch lat, a od 2006 r. w ramach specjalnego projektu badawczego COST/260/2006, zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W artykule przedstawiono [...]
9
70%
Przegląd Komunalny
2015 nr 5 96--97
PL Doniesienia dotyczące zanieczyszczonego powietrza w polskich miastach są coraz bardziej alarmujące. W Polsce oddychamy spalinami. Samorządy powoli zaczynają na szczęście brać to pod uwagę i podejmują różne ekodziałania, w tym w transporcie publicznym.
10
61%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 7/8 16-20
PL Idea wprowadzenia alternatywnego źródła zasilania w napędach trolejbusów. Przegląd stosowanych rozwiązań i doświadczenia krajów europejskich.
EN Idea of installation of alternative drive source in trolleybuses. Review of implemented solutions and experiences of the European countries.
11
61%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 3 48--50
PL Wprowadzanie rozwiązań technicznych przy zarządzaniu ruchem drogowym powoduje, że transport zbiorowy może skutecznie konkurować z samochodem osobowym. Jednak problemy, z jakimi można się przy tym spotkać, sprawiają, że w wielu miastach Polski nie ma możliwości uprzywilejowania środków komunikacji zb[...]
12
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1688--1693
PL Wszystkie środki transportu wykorzystywane przez przewoźników do realizacji zadania transportowego w regularnym przewozie osób muszą spełniać szereg warunków technicznych, co stanowi zakres tematyczny niniejszej publikacji. Opisano w niej również przykład spełnienia wszystkich wymagań przez jednego [...]
EN All means of transport used by carriers to carry out transport task in regular passenger transport must meet a number of technical conditions, which is the thematic scope of this publication. It describes the example of all the requirements for one of the Silesian carriers - Trolley lines of Tychy. [...]
13
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 22 czerwca bieżącego roku weszła w życie kolejna, 104 już, zmiana ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Wśród wielu kwestii poruszanych w nowym akcie prawnym, znalazły się również nowe definicje dotyczące tramwaju i trolejbusu. W artykule zaprezentowano te definicje oraz opisano związane z nimi kwestie ozn[...]
DE 22. Juni lfd. J. trat in Kraft eine neue 104. Gesetzesänderung Straßenverkehrsrecht. Inmitten vielen in neuen Rechtsakt berührten Probleme, sind da auch neue Definitionen der Straßenbahn und Trolleybus. Im Artikel wurden diese Definitionen und damit verbundene Probleme der Kennzeichnung der Halteste[...]
14
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Trolejbus stanowi pośrednie rozwiązanie między autobusem a tramwajem. System klasycznej komunikacji trolejbusowej nie wymaga tak znaczących nakładów inwestycyjnych jak w przypadku tramwaju, lecz nie jest tak elastyczny na sytuacje drogowe co autobus. W celu uruchomienia komunikacji trolejbusowej nal[...]
15
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni od blisko piętnastu lat dokonuje sukcesywnej wymiany taboru na pojazdy niskopodłogowe. Pierwszy niskowejściowy trolejbus Jelcz M121MT został wprowadzony do eksploatacji w 1998 r. W latach 2001-2002 zakupiono cztery całkowicie niskopodogowe trolejbus[...]
16
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Gdynia jest, obok Lublina i Tychów, jednym z trzech polskich miast posiadających komunikację trolejbusową. Pierwsza linia trolejbusowa uruchomiona została w latach 1943-1944 na trasie Chylonia - Centrum - Orłowo, podczas okupacji niemieckiej. Decyzja o uruchomieniu w Gdyni komunikacji trolejbusowej [...]
17
61%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 2 55--59
PL Przedstawiony poniżej tekst opisuje historię powstania, rozbudowę oraz modernizację sieci trakcyjnej tyskich linii trolejbusowych. W artykule opisano też doświadczenia eksploatacyjne związane z wykorzystaniem trolejbusów wyposażonych w baterie trakcyjne, a także analizę możliwości ograniczenia strat[...]
EN The paper presents the history, development and modernization of the trolley traction grid in Tychy as well as the operational experience with trolleybuses fitted with a battery pack and the analysis of possibility to minimize power losses in the transmission system using a buffer battery pack.
18
61%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 27 43-47
PL Standardowym wyposażeniem współcześnie pro-dukowanych trolejbusów staje się pomocnicze źródło zasilania umożliwiające jazdę trolejbusu w przypadku awarii sieci trakcyjnej lub obsługę linii trolejbusowych, na fragmencie których nie jest zainstalowana sieć jezdna. W artykule przedstawiono przegląd tak[...]
EN Currently, auxiliary power sources are becoming standard equipment of trolleybuses. They allow a vehicle to continue in the event of damage to the overhead line or trolleybus service on bus lines. The article presents an overview of energy power sources used in trolleybuses (diesel generator, bateri[...]
19
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przez ostatni rok pojawiło się wiele doniesień dotyczących chęci przystąpienia polskich miast do programu elektryfikacji taboru autobusowego. Nadarzyła się ku temu okazja dzięki wprowadzeniu programu rozwoju elektromobilności. Najprostszym i promowanym przez wiele środowisk rozwiązaniem jest wprowad[...]
EN There were a lot of information about Polish cities interested in electrification of bus units, last year. The opportunity to do so was the introduction of the electromobility development program. The simplest solution promoted by many environments is the introduction of electric buses of „plug-in” [...]
20
61%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 4 20--25
PL Dynamika rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni stymulowana była przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi (sytuacja na rynku paliw płynnych, dostęp do bezzwrotnych funduszy unijnych i rozwój transportu autobusowego) i polityką transportową miasta. Silna i stabilna pozycja rynkowa transportu trole[...]
EN Dynamics of trolleybus transport development in Gdynia was mainly stimulated by external factors (situation on liquid fuel markets, access to subsidies of European Union and development of the bus transportation) and transport policy of the city. Strong and stable market position of trolleybus trans[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last