Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trip planner
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1268-1277
PL W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia związane z rozwiązaniem kilku szczególnych problemów transportowych. Należą do nich m. in. problem transportu ładunków ponadgabarytowych, niebezpiecznych czy też wymagających zachowania szczególnej ostrożności w transporcie. Omawiana problematyka dotyc[...]
EN The article discusses selected issues related to the termination of several special transport problems. These include the problem of transportation of oversized cargo, hazardous or require special care goods during transport. Discussed the issue relates generally to loads requiring movement in a spe[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 35--45
PL Wybór samochodu osobowego podyktowany jest różnymi czynnikami (najczęściej: ceną,rodzajem i pojemnością silnika, typem nadwozia, parametrami wykonywanych przemieszczeń itd.). Jednak nie zawsze osoba kupująca lub wynajmująca długoterminowo pojazd bierze pod uwagę wszystkie istotne dla niej kryteria. [...]
EN Passenger vehicle selection is dictated by various factors (price, type of engine, type of body etc.). However, not always the person buying or renting a passenger vehicle takes into account in the selection process of all the factors important, not only for her but also for all society. There is no[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 47--58
PL Artykuł niniejszy jest kontynuacją tekstu pt. „PROBLEMATYKA DOBORU SAMOCHODU OSOBOWEGO, ŹRÓDŁA DANYCH (cz. I)", w którym dyskutowano sposób pozyskiwania danych pomocnych w procesie doboru pojazdu osobowego dla klienta. Dla celu doboru pojazdu zaproponowano analizy zachowań komunikacyjnych potencjaln[...]
EN This article is a continuation of the text: "CAR SELECTION ISSUES, DATA SOURCES (Part. I)," which discussed how data collection may help in the selection process of a passenger vehicle for the customer. For the purpose of selecting a vehicle behavior analysis was suggested studied in macroscale and [...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 117 293--302
PL Rosnąca presja na ochronę środowiska, a także kongestia w obszarach miejskich spowodowała zwiększenie zainteresowania wykorzystania transportu niezmotoryzowanego w logistyce miejskiej. Jednym z warunków efektywnego i niezawodnego wykorzystania tych gałęzi transportu jest prawidłowe planowanie tras p[...]
EN Growing road congestion in urban areas as well as growing pressure on environment protection has increased interest in utilising non-motorised transport in urban logistics. One of the conditions for the efficient and reliable use of these modes of transport is accurate planning of walk and bike trip[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 104--111
PL W artykule omówiony został problem wykorzystania planerów podróży w zastosowaniach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Przedmiotowy problem zilustrowano na przykładzie wykorzystania planera podróży o nazwie Green Travelling Planner (GT Planner). Każdy planer podroży służy do wyznaczenia ścież[...]
EN The article discussed the problem of the use trip planners for sports, tourist and recreational. The present problem exemplified use for this purpose route planner called Green Travelling. Each journey planner is used to determine the path in the transport network between the starting point of the j[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W ostatnich latach znacząco wzrasta zainteresowanie systemami planowania podróży (pretrip) i nawigacji samochodowej (on-route). W trakcie obsługi aplikacji planera podróży, w tle, pozyskiwane są interesujące (i różnorodne) zbiory danych (typu BIG DATA), które mogą być wykorzystane w aspekcie planowa[...]
EN In recent years, significantly increased interest in travel planning systems and car navigation. During the trip planner application support, in the background, obtained are interesting (and diverse) data sets (Big Data), which can be used in terms of planning for sustainable transport development. [...]
7
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Opisane w pierwszej części przedmiotowego artykułu zbiory danych dotyczące zachowań i preferencji komunikacyjnych użytkowników sieci transportowej mogą być pozyskiwane z wykorzystaniem planera podróży GT Planner. Dane te mogą wspierać działania prowadzące do równoważenia transportu. Proces może być [...]
EN Described in the first part of the article in the behawior and preferences of users of communication networks transport can be obtained using the route planner called GT Planner. These data can be used in efforts to support the sustainable development of transport. For this purpose can be use creati[...]
8
67%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 4 21--24
PL W artykule zaprezentowano problematykę wyznaczania bezpiecznych przemieszczeń w sieci drogowej. W tym celu zaproponowano sposób indywidualnego dostosowania ścieżki przemieszczenia w sieci drogowej. Koncepcję tego podejścia do zagadnień BRD oparto na funkcjonalności planerów podróży.
EN The article presents the issue of determining a safe trip on the road network. The article shows how to adjust a safe individual track on the road network. The concept of this approach to road traffic safety (RTS) is based on the functionality of trip planners.
9
67%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 5 50--54
PL Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 4/2016. Część pierwsza poruszała problematykę wyznaczania bezpiecznych przemieszczeń w sieci drogowej. W tym celu zaproponowano sposób indywidualnego dostosowania ścieżki przemieszczenia w sieci drogowej. Druga część opisuje, jaki wpływ na bezpieczeństwo podróży[...]
EN The article presents the issue of determining a safe trip on the road network. The article shows how to adjust a safe individual track on the road network. The concept of this approach to road traffic safety (RTS) is based on the functionality of trip planners.
10
67%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 6 41--44
PL Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 4/2016 i 5/2016 „Magazynu Autostrady”. Część pierwsza poruszała problematykę wyznaczania bezpiecznych przemieszczeń w sieci drogowej. Druga część opisywała, jaki wpływ na bezpieczeństwo podróży mają czasy jej rozpoczęcia, trwania i zakończenia oraz indywidualne [...]
EN The article presents the issue of determining a safe trip on the road network. The article shows how to adjust a safe individual track on the road network. The concept of this approach to road traffic safety (RTS) is based on the functionality of trip planners.
11
67%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 246--251, CD
PL W artykule zaproponowano uzupełnienie algorytmu A* o inne heurystyki aniżeli powszechne stosowane w tym celu odległości Manhattan czy Euklidesowe. W przedstawionej metodzie, jako źródło danych dla wartości funkcji heurystycznych zastosowano macierz wskaźników charakteryzujących sieć drogową. Taki ws[...]
EN The article proposes an algorithm A* supplement to other heuristics than normally used for this purpose (Manhattan and Euclidean dist.). In the presented method, as the data source for the heuristics used ma-trix of indicators characterizing the road network. This indicator is assigned to each space[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last