Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transportation means
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport
PL Różnymi środkami transportu podróżują wewnątrz miasta nie tylko jego mieszkańcy, ale także osoby przyjezdne, na przykład w celach obligatoryjnych i fakultatywnych. Osoby przyjezdne generują znaczną liczbę podróży, dlatego też powinny być uwzględniane w szczegółowych analizach przestrzennych ruchu na[...]
EN Traffie by different transportation means inside a town is generated not only by its inhabitants, but also by persons visiting the given town for different purposes (obligatory and faeultative). Those persons generate signifieant inner traffie; that is why they should be eonsidered in detailed traff[...]
2
80%
Archives of Transport
PL W artykule scharakteryzowano ze środowiskowego punktu widzenia ogólną sytuację w transporcie. Jedną z metod ekobilansowania - analizę cyklu istnienia - zaprezentowano jako narzędzie do ilościowego określania różnego rodzaju oddziaływań na środowisko. W skazano również możliwości zastosowania tej met[...]
EN In the paper general situation in transport sector is characterised from environmental point of view. Moreover, one of ecobalancing methods - Life Cycle Assessment - is presented as a tool for different environmental interactions quantification. Possibilities of this methodology application on the b[...]
3
61%
Logistyka
2000 nr 6 67-68
PL Forma własności środków transportu (transport własny czy wynajmowany) należy do decyzji logistycznych o znaczeniu strategicznym. Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem było określenie formy własności środków transportu na wybrane relacje finansowe przedsiębiorstw.
4
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono koncepcję przeprowadzania oceny systemu eksploatacji środków transportu komunikacji miejskiej. Zaproponowano wskaźniki i charakterystyki związane z oceną niezawodności eksploatowanych pojazdów. Wyznaczenie ich wartości wymaga zebrania dodatkowych informacji, które – gromadzo[...]
EN The paper presents the conception of the valuation of the vehicles' maintenance system in municipal public transport services. A sample of the reliability index and characteristics have been presented. They are evaluated on the ground of the maintenance information stored in proper databases. The de[...]
5
61%
Archives of Transport
PL Model cena - czas umożliwia badanie rozdziału potoku pomiędzy dwa środki transportu: najczęściej są to kolej oraz samolot. Jego zaletami są zarówno przejrzysta i logiczna struktura, jak też wartość użytkowa, potwierdzona i udokumentowana wieloma zastosowaniami praktycznymi. Konstrukcja modelu wykorz[...]
EN The "Price - time" model is usually applied to evaluate market share in transport corridor among railway and pIane. In this article, the model was used to particular railway and car case. Foundations of theoretical methods as well as computational example were introduced.
6
61%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących opinii właściciela gospodarstwa na temat potrzeb i form obsługi transportowej w kontekście jego wykształcenia. Według 59,04% rolników usługi transportowe są potrzebne. Podstawowym powodem przemawiającym za potrzebą usług jest oszczędność czasu (ilość odpowiedzi[...]
EN The present paper presents results of research on opinions of farm owners concerning the need and forms of transportation services within the context of their education. According to 59.04% of surveyed farmers, there is demand for transportation services. The primary reason for such demand is time s[...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 605--608
PL W artykule omówiona została problematyka konkurencyjności alternatywnych środków transportu w podróżach tzw. dużych rodzin w Polsce. Ze względu na specyfikę podróży rodzinnych konkurencyjność poszczególnych środków transportu jest inna aniżeli ma to miejsce w przypadku np. podróży służbowych. Mają n[...]
EN Paper presents the problem of competitiveness of alternative means of transport in travels of large families in Poland. The specificity of family travels is different than business trips so the competitiveness of alternative means of transport is also different. Particular attention was paid to chec[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 92 141--148
EN The concept of an innovative support tool for freight transport used in planning, organization and realization is presented in this paper. In addition to the basic functions of a fleet management tool, the educative approach towards environmentally friendly behaviour will be based on promoting ecolo[...]
9
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 536--539, CD
PL W artykule omówione zostały zagadnienia zastosowania stali stopowych w środkach transportu. Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące produkcji stali stopowych, walcowania na gorąco, właściwości mechanicznych oraz korozyjnych. Sporządzono wykresy przedstawiające uśrednione wartości granicy plast[...]
EN The article discusses transport applications of most popular stainless steels. The basic information about the production of alloy steels, hot rolling, mechanical and corrosion properties in that paper, are presented. In addition, the plots of yield strength, relative elongation, hardness and corros[...]
10
41%
Zeszyty Naukowe AON
2001 nr 3(44) 156-175
EN The article presents issues connected with the organisation and ways of decontamination on permanent (stationary) or field decontamination points for rail and road transport vehicles. In the introduction there have been defined the aim of the rail and road transport decontamination and actions conne[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last