Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport zintegrowany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Na Śląsku istnieje silnie rozbudowana i tracąca na znaczeniu sieć kolejowa. Sieć torów kolejowych wraz z siecią tramwajową oraz pozostałą infrastrukturą po zlikwidowanych liniach przemysłowych może zostać zaadaptowana w ramach projektów stworzenia połączeń miast Aglomeracji Górnośląskiej z MPL Katow[...]
EN ABSTRAKT: On the Upper Silesia existing expanded and lost significance railway network, now. The railway common with tram network and other infrastructure after deleted industry lines, can be adapt in the frame of projects for joint cities of the Silesian Aglomeration with Katowice-Pyrzowice Airport[...]
2
100%
Logistyka
2015 nr 3 5249--5254
PL W 2011 roku Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę pn. "Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu". Dokument formułuje 10 celów strategicznych, a pierwszym z nich jest zmniejszenie o połowę liczb[...]
EN In 2011, The European Commission published The White Paper on Transport entitled "Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system". The document formulates 10 strategic objectives and the first is to halve the use of ‘conventionally-fuelled[...]
3
75%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Jednym z podstawowych zadań transportowych w najbliższym czasie na Śląsku, będzie szybki przewóz z głównych miast Aglomeracji Górnośląskiej (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, itd.) pasażerów do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice. W artykule przedstawiono wybraną [...]
EN In closed time, the basic transportation task on the Upper Silesia, will be fast carriage passangers from main cities of Silesia Aglomeration (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, etc) to the International Airport Katowice – Pyrzowice. In the article were shown choose to realization rou[...]
4
75%
Logistyka
2000 nr 4 59-61
PL W Polsce, mimo korzystnych warunków naturalnych i geograficznych, żegluga śródlądowa ma niestety marginalne znaczenie w systemie transportowym kraju. W państwach UE transport śródlądowy jest traktowany na równi z pozostałymi systemami transportowymi i wykazuje dużą dynamikę rozwoju.
5
75%
Logistyka
2014 nr 3 6690--6696
PL Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych założeń europejskiej polityki transportowej, z zaakcentowaniem tych, które w zasadniczy sposób odnoszą się do zapewnienia dogodnych warunków dla rozwoju transportu zintegrowanego, jako warunku rozwoju zrównoważonego. W artykule wskazano potrzeby i główne[...]
EN The aim of this article is to introduce the basic assumptions of the European transport policy, with emphasis on those that relate fundamentally to the creation of convinient conditions for the development of an integrated transport as a condition for sustainable development. The article pointed out[...]
6
75%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 2 55--59
PL Przedstawiony poniżej tekst opisuje historię powstania, rozbudowę oraz modernizację sieci trakcyjnej tyskich linii trolejbusowych. W artykule opisano też doświadczenia eksploatacyjne związane z wykorzystaniem trolejbusów wyposażonych w baterie trakcyjne, a także analizę możliwości ograniczenia strat[...]
EN The paper presents the history, development and modernization of the trolley traction grid in Tychy as well as the operational experience with trolleybuses fitted with a battery pack and the analysis of possibility to minimize power losses in the transmission system using a buffer battery pack.
7
75%
Przegląd Komunikacyjny
2017 R. 72, nr 2 11--20
PL We wstępie artykułu opisano pojęcie integracji, w tym integracji taryfowej. Na podstawie analizy wyników dostępnych badań preferencji podróżnych wyciągnięto wnioski co do znaczenia integracji taryfowej dla efektywnego wykorzystania transportu publicznego. Wymieniono rodzaje systemów taryfowych oraz [...]
EN At the beginning, the idea of integrated tariff system in public transport as a part of integrated transport system is described. Based on a short review of studies on the preferences of passengers, which was made in Poland, the importance of tariff systems integration is explained, especially for t[...]
8
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2009 z. 69 101-113
PL Jednym z podstawowych zadań transportowych w najbliższym czasie na Śląsku, będzie szybki przewóz z głównych miast Aglomeracji Górnośląskiej (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, itd.) pasażerów do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice- Pyrzowice. W artykule przedstawiono wybraną do[...]
EN In closed time, the basic transportation task on the Upper Silesia, will be fast carriage passengers from main cities of Silesia Agglomeration (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, etc) to the International Airport Katowice - Pyrzowice. In the article were shown choose to realization ro[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last