Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 474
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport zbiorowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2011 Nr 11 33-59
PL Celem artykułu jest analiza jakości zastosowanego w Poznaniu priorytetu tramwajowego, zarówno na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, jak i poza nimi. Zakres zastosowanego priorytetu w Poznaniu jest duży, od priorytetu pełnego do priorytetu ujemnego, nie obejmuje jednak wszystkich wymienionych w [...]
EN Aim of this article is to analyse quality of tram priority applied in Poznań, both on junctions with traffic lights and outside these junctions. Scope of the priority is large, ranging from full to negative priority, but does not cover all priority types listed in the article's theoretical chapter. [...]
2
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania transportem w województwie. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt zarządzania traktowanego przedmiotowo uwzględniając wszystkie możliwe jego obszary oraz zarządzanie traktowanego podmiotowo uwzględniając pięć wariantów struktur zarządzania.
3
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Transport jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki, układów przestrzennych, co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do ośrodków zurbanizowanych. Sprawne jego funkcjonowanie i dobra organizacja sprzyja integracji życia i procesów gospodarczych w obrębie każdego ośrodka osadniczego. Brak sprawnej [...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jednym z najtrudniejszych zadań w przedsiębiorstwach pasażerskiego transportu zbiorowego jest odnowa taboru. Zaniedbania w tym zakresie w latach 90-tych, doprowadziły do stanu koniecznego rozpoczęcia procesu zakupu nowego taboru.
5
63%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule scharakteryzowano system transportu zbiorowego w Zielonej Górze. Opisano również metodologię badań popytu, które zostały przeprowadzone w Zielonej Górze wiosną 2008 r. i przedstawiono ich wyniki. Na podstawie wyników badań popytu określono kierunki modelowania systemu transportu zbioroweg[...]
EN In the article public transport system in Zielona Góra was characterized, methodology of demand research, that were carried in Zielona Góra on spring 2008 was described and results of that research were presented. On the base of the results described the directions of public transport system in Ziel[...]
6
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Strategia rozwoju i finansowania komunikacji miejskiej powinna być dostosowana do realiów gospodarki rynkowej. Pasażera należy traktować jako podmiot działalności gospodarczej, a więc zgodnie z koncepcją merketingu. W marketingowym podejściu do komunikacji miejskiej trzeba jednak uwzględnić specyfik[...]
7
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Województwo zachodniopomorskie jako obszar wypoczynku, kuracji zdrowotnych i walorów kulturowych. Transport zbiorowy w relacjach Szczecin - Wybrzeże Bałtyku. Główny przewoźnik autobusowy PKS oraz przewoźnicy prywatni. Linie kolejowe łączące Szczecin z miejscowościami nadbałtyckimi oraz operujący na [...]
EN West-Pomeranian voivodeship as the repose area center, cure activities as well as the cultural worths. Collective passenger transport in connections Szczecin and Baltic Sea coast. The Main bus carrier - the PKS as well as the private carriers. Railway lines connecting the Szczecin with the cities si[...]
8
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jednym z istotnych czynników, mających wpływ na kreowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa jest przyjęcie określonej orientacji i wynikający z niej sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Artykuł podejmuje rozważania dotyczące istoty orientacji przedsiębiorstwa oraz oceny stopnia or[...]
9
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 6 maja 2004 roku odbyła się druga edycja Forum, poświęconego różnym aspektom organizacji transportu publicznego. W tym roku tematem przewodnim były: „Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty integracji transportu zbiorowego w regionach”. W artykule autor omawia referaty wygłoszone przez poszczegól[...]
10
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Strategia marketingowa jest sposobem myślenia i działania przedsiębiorstw na rynku, pozwalającym przedsiębiorstwu osiągnąć przewagę konkurencyjną. W artykule skoncentrowano się na wykorzystaniu strategii marketingowej w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw pasażerskiego transportu zbior[...]
11
51%
Przegląd Komunalny
2010 nr 9 76-79
PL Biorąc pod uwagę liczbę pasażerów oraz czynione nakłady finansowe, transport zbiorowy w Polsce to w dużej mierze transport o charakterze lokalnym, organizowany przede wszystkim na szczeblu gminnym. Artykuł 7 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż kwestia zapewnienia [...]
12
51%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 113 311-318
PL Rozwój usług prywatnych przewoźników przyczynia się do coraz intensywniejszego wykorzystywania miejskich przystanków autobusowych przez różnych przewoźników. Konieczne staje się ustalenie zasad ich wspólnego funkcjonowania oraz określenie wpływu zatrzymujących się minibusów na procesy ruchu z tym zw[...]
13
51%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 10 23-32
PL Analiza rzeczywistych średnich prędkości komunikacyjnych w czterech miastach średnich (Gniezno, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski) oraz czterech miastach dużych (Kraków, Łódź, Szczecin, Lublin). Rozważania dla trzech typów dnia tygodnia ( dzień roboczy, sobota, niedziela).
EN Analysis of real average schedule speed in four medium towns (Gniezno, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski) and four big towns (Kraków, Łódź, Szczecin, Lublin). Considerations for three types of days (work day, Saturday, Sunday).
14
51%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 3 106-110
PL Obecnie jedynym racjonalnym kierunkiem rozwoju miast w Polsce jest ich rozwój zrównoważony. Konieczność uzyskania spójności przedsięwzięć we wszystkich obszarach funkcjonowania miasta powoduje, że rozwój systemu transportu miejskiego musi się odbywać także zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju[...]
EN Nowadays the only reasonable way of town development in Poland is areas of town functioning, forces the development of urban transport system to be adjusted to sustainable development. The paper presents attributes of public transport, pointing out the superiority over individual transport. It can b[...]
15
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wyróżnione autobusy Targów Kieleckich. Wśród nowości zaprezentowano: autobusy CNG, niskowejściowe, autobusy klasy midi oraz mini.
16
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono grupę producentów komponentów stosowanych głównie w autobusach miejskich. Opisano również system pobierania opłat oparty na elektronicznej karcie bezkontaktowej w standardzie Mifare.
17
51%
Przegląd Komunalny
2014 nr 9 80--83
PL Trudno wyobrazić sobie współczesne metropolie bez zorganizowanego transportu publicznego. Uznawany często za nerw systemów miejskich, w praktyce jest niezbędny, by zapewnić odpowiednią równowagę pomiędzy podażą miejskiej infrastruktury i popytem związanym z mobilnością mieszkańców. Dlaczego warto ro[...]
EN Public transport is essential for the city development. Developing public transport is beneficial for both the city and its inhabitants. However, to achieve the full benefits associated with it is necessary to create an attractive offer of services. The most important in the public transport develop[...]
18
51%
Przegląd Komunalny
2017 nr 2 13--14
PL Należy odejść od absurdalnych apeli do mieszkańców, aby w dniach o największych stężeniach zanieczyszczeń pozostawali w domach, bo w domach te stężenia są jeszcze większe, jeśli nie stosuje się urządzeń oczyszczających oraz odpowiedniej roślinnności poprawiających standard powietrza.
19
51%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 5 71--75
PL Nowoczesne urządzenia teleinformatyczne otwierają nowe możliwości w zakresie zarządzania pasami autobusowymi, które zaliczane są do grupy najefektywniejszych środków usprawniania transportu zbiorowego. W artykule przedstawiono analizę nowej organizacji ruchu na wybranych ciągach ulic w Rzeszowie, za[...]
20
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 175-184
PL W artykule omówiono wykorzystanie koncepcji Transit Oriented Development jako sposobu funkcjonalnego powiązania rozwoju miast z dostępnością wydajnych systemów transportu zbiorowego. Przedstawiono wymagania stawiane przed zrównoważonym systemem transportowym oraz ogólne zasady kształtowania przestrz[...]
EN This paper presents the idea of Transit Oriented Development as a tool for creating more sustainable connection between city and mass transit systems. The TOD concept general conditions and main goals were discussed, as well as typical investment characteristics. Portland's Pearl District was choose[...]
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last