Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport wewnątrzzakładowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2002 nr 1 31-36
PL W artykule przedstawiono w znacznym skrócie podstawowe zasady stosowane w projektowaniu usprawnienia i modernizacji transportu wewnątrzzakładowego, mając na uwadze minimalizację kosztów, przy zastosowaniu podstawowych zasad logistyki i szybkim przystosowywaniu produkcji do aktualnych potrzeb rynku.
2
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
1998 Nr 3 38-54
PL Chcąc dokonać modernizacji transportu wewnątrzzakładowego, względnie zakupić nowy środek transportowy, należy dokonać analizy transportu w zakładzie. W artykule przedstawiono sposób przeprowadzania analizy w przypadku całkowitej modernizacji transportu. Wykazano jakie informacje są niezbędne dla dok[...]
3
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
1998 Nr 4 45-49
PL W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze informacje i wytyczne, jakie powinny znajdować się w opracowanej instrukcji transportu wewnątrzzakładowego w zakresie dotyczącym zawiesi.
4
100%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Zagadnienia transportu wewnętrznego z uwagi na krytyczność i istotność dla procesu produkcyjnego są tematyką bardzo ciekawą oraz wymagającą racjonalnego podejmowania decyzji. Dlatego też to zagadnienie zostało obrane jako przedmiot badań artykułu. Nieprawidłowości stwierdzone w funkcjonowaniu transp[...]
EN One of the main aims of logistics management in production is to guarantee continuity and rhythmicity of production processes with high quality products. Internal transport is directly related with logistics flows in production processes. Acting up of internal transport could bring about to disturba[...]
5
100%
Logistyka
2005 Nr 1 24-25
6
100%
Logistyka
2000 nr 3 38-40
7
88%
Surowce i Maszyny Budowlane
2008 nr 2 28-30
8
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 877--884
PL Omówiono sposób pomiaru prędkości wózka czołowego z napędem elektrycznym z wykorzystaniem zjawiska Halla i przetwarzania cyfrowego danych. Przedstawiono rejestrator do pomiaru i rejestracji prędkości jazdy wózka oraz do rejestracji obrazu jego drogi. Omówiono również program komputerowy do analizy d[...]
EN This paper presents a method of measuring the speed of an electric fork-lift truck with the use of the Hall effect and digital data processing. It also presents equipment for measuring and recording fork-lift truck speed and for recording the fork-lift route image. Software for analysis of the recor[...]
9
75%
Logistyka
2017 nr 2 2--7
PL W artykule przedstawiono procesy przemieszczania zasobów materialnych w procesie wytwarzania stali. Opisano procesy transportowe w przedsiębiorstwie hutniczym. Uwzględniono ich wpływ na łańcuch dostaw. Wzięto pod uwagę przebieg procesu transportu wewnątrzzakładowego. Opracowano uogólniony model ocen[...]
EN This paper presents the process of movement of material resources in the production of steel. Transport processes in the metallurgical enterprise were described. The authors took into account their impact on the supply chain. The process of internal transport was also characterized in the article. A[...]
10
75%
Logistyka
1999 nr 3 42-43
PL Rynek muzyczny wyznacza swoje własne granice logistyczne - niezależnie od tego, czy zamówienie dotyczy dużej ilości płyt z listy przebojów, czy jednej płyty z muzyką barokową na specjalne życzenie - wymagana jest zawsze duża dyspozycyjność i gotowość natychmiastowej dostawy.
11
75%
Logistyka
1999 nr 6 49-49
12
75%
Logistyka
1999 nr 4 34-35
13
75%
Logistyka
1999 nr 4 46-47
PL Od końca 1997 r. przedmiotem obrotu Centrum Dystrybucji "Sanitec" w Kole są nie tylko wyroby produkowane przez Zakłady Wyrobów Sanitarnych w Kole, ale także duże ilości asortymentów sprowadzanych z innych wytwórni, głównie zagranicznych, co łącznie tworzy "Świat Łazienki". Koncepcję utworzenia Centr[...]
14
75%
Logistyka
1999 nr 4 44-45
15
75%
Logistyka
2014 nr 4 3863--3869
PL W artykule przedstawiono czynniki odpowiedzialne za wypadkowość w transporcie wewnętrznym oraz przedstawiono koncepcję systemu bazodanowego do monitorowania zagrożeń w transporcie wewnątrzzakładowym. System zakłada zarządzanie informacją odnośnie wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, monit[...]
EN The following article presents factors responsible for accidents in internal transport and presents the conception of a database system to monitor risks in indoor transport. The system assumes management of information relating to accidents and potential accident situations, monitoring of factors co[...]
16
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2005 nr 2 38-40
PL Wybór środków i systemu transportu wewnętrznego w kopalniach odkrywkowych jest zagadnieniem złożonym, w którym uwzględnia się między innymi warunki górniczo-geologiczne, techniczne i ekonomiczne, a celem jest bezpieczne i ekonomiczne funkcjonowanie zakładu. Często stosowanym środkiem transportu wewn[...]
17
75%
Logistyka
2015 nr 4 5526--5532, CD2
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją opakowań z tektury. Zwrócono uwagę na możliwości zastosowania różnych rozwiązań organizacyjnych procesu produkcyjnego, które mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności produkcji, skrócenia[...]
EN The paper presents the selected issues of organizational changes in a company involved in the manufacturing cardboard packaging. It was pointed out to the possibility of using different manufacturing process of organizational solutions that can help to increase productivity, shorten the production c[...]
18
63%
Przemysł Spożywczy
2013 T. 67, nr 8 76--78
PL Artykuły spożywcze i surowce wymagają transportu i składowania. Obecnie realizacja tych zadań jest związana z mechanizacją prac oraz wykorzystaniem do składowania odpowiednich budowli i urządzeń magazynowych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków przechowywania. W artykule zaprezentowano n[...]
EN Food processing industry requires transportation, handling and storing of fast moving goods. Nowadays, implementation of these tasks involves mechanization of work and application for storing of suitable buildings and warehouse appliances, ensuring proper storing conditions. The paper presents the m[...]
19
63%
Przemysł Spożywczy
2013 T. 67, nr 7 10--13
PL Artykuły spożywcze i surowce wymagają transportu i składowania. Obecnie realizacja tych zadań jest związana z mechanizacją prac oraz wykorzystaniem do składowania ich odpowiednich budowli i urządzeń magazynowych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków przechowywania. W artykule zaprezentowa[...]
EN Food processing industry requires transportation, handling and storing of fast moving goods. Nowadays, the implementation of these tasks involves mechanization of work and utilization of suitable buildings and warehouse appliances for their storage, ensuring proper storing conditions. The paper pres[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań drgań działających w sposób ogólny na 10 stanowiskach pracy kierowców i operatorów środków transportu wewnątrzzakładowego. Na podstawie zarejestrowanych sygnałów przyspieszeń drgań określono wartości wielkości charakteryzujące drgania na stanowiskach [...]
EN This paper presents the results of whole-body vibration tests at 10 driver-operator workstations in in-house transport. Recorded vibration acceleration signals were used to determine characteristic values of vibrations. The assessment showed that the analysed workstations could be a hazard. Seat vib[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last