Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Globalna polityka zrównoważonego wykorzystywania konwencjonalnych źródeł energii powoduje ciągły wzrost cen podstawowych surowców energetycznych takich jak ropa naftowa, węgiel kamienny czy gaz ziemny. Ze względu na powyższy fakt operatorzy komunikacyjni największych aglomeracji miejskich oczekują o[...]
EN The global politics of sustainable use of conventional energy sources causes a continuous increase in prices of fossil fuels such as oil, coal and natural gas. Due to that factcommunication are operators are the largest urban agglomerations expect vehicle manufacturers of products that characterize [...]
2
100%
Journal of KONES
EN This paper describes questions, which are connected with possibility of obtaining the dispersion of traction and transport vehicles (TTV) noisiness computation on the stage of its development. Experimental data shows that noise around TTV and at operator workplace has wide dispersion of values for e[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 3 4878--4887
PL Priorytety w systemie sterowania są jednym ze sposobów uprzywilejowania pojazdów transportu zbiorowego, mającego na celu zwiększenie jego atrakcyjności i sprawności. W artykule przedstawiono koncepcję wprowadzenia takiego rozwiązania w ramach systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdyni. Opisano doświ[...]
EN Priorities in the control system is the way of preference to public transport vehicles aimed at increasing attractiveness and efficiency of public transport system. The article presents the idea of introducing such a solution within the traffic management system TRISTAR in Gdynia. The experience of [...]
4
84%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W opracowaniu przedstawiono wybrane elementy metodyki monitorowania stanu technicznego maszyn oraz założenia budowy pokładowego systemu monitorowania środków transportowych.
EN The chosen elements of the methodology of monitoring the technical condition of machines and the foundation of the building of the deck system of monitoring the transport vehicles were introduced in the study.
5
84%
Logistyka
2014 nr 3 4888--4895
PL Głównym kierunkiem rozwoju systemu transportu zbiorowego powinno być zwiększanie dostępności usług przewozowych oraz poprawa ich jakości. Jako podstawowy cel wprowadzenia proponowanych usprawnień przyjęto zwiększenie dostępności transportowej oraz redukcję czasów podróży w obszarach, w których zdiag[...]
EN The main direction of development of the public transport system should be to increase the availability of transport services and improve their quality. As the basic objective of introducing the proposed improvements were to increase the availability of transport and the reduction of travel times in[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 433--436
PL Przedstawiono koncepcję zastosowania silnika pneumatycznego wysoko momentowego do napędu urządzeń załadunkowo rozładunkowych, które znajdują się na wyposażeniu pojazdów transportowych. Proponowany silnik pneumatyczny jest silnikiem pracującym w cyklu odwrotnym do cyklu sprężarki zębatej jest zasilan[...]
EN The concept of using a high torque pneumatic motor to drive the loading and unloading equipment installed on transport vehicles is presented in this papper. The proposed pneumatic motor is an engine that operates in reversed cycle to the tooth compressor supplied by the air directly from the brake s[...]
7
84%
Archiwum Motoryzacji
2018 Vol. 81, nr 3 129--140
EN It is proposed to improve functioning of transport vehicles in a way of dismemberment of its main masses with the help of tractive-joint devices with the further joint of these masses. Prismatic and turning kinematic pairs are combined in the tractive-joint devices. Limited full-scale and extended c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last