Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport tramwajowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 9 57--59
PL Czy możliwy jest wspólny rozwój alternatywnych środków transportu, takich jak tramwaj i rower? Tak, czego dowodem mogą być doświadczenia miasta Brest na zachodzie Francji.
2
75%
Przegląd Geodezyjny
3
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Obecnie systemy tramwajowe w Polsce występują w: Częstochowie, Gdańsku, GOP, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu (1 435 mm) oraz Bydgoszczy, Elblągu, Grudziądzu, Łodzi i Toruniu (1 000 mm). Systemy te można podzielić na odpowiedniki rozbudowane (przynajmniej[...]
EN Tramways are used in most important cities in Poland, mostly on the 1435 mm gauge, but also the 1000 mm one is used, in Warsaw, Cracow, Gdansk, Szczecin, Silesian agglomeration, Poznań, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, and Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Elbląg, Grudziądz, respectively. The process of mode[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 202-214
PL W dobie dużego natężenia ruchu samochodowego szczególny nacisk kładziony jest na dobrze zorganizowaną komunikację miejską. Kierując się ideami zrównoważonego rozwoju próbuje się wyeliminować kongestię z centrum dużych ośrodków miejskich. W artykule podjęto próbę ekonomicznej analizy efektywności tra[...]
EN In the present times the high volume of traffic results in a particular emphasis on well-organized urban transport. According to the ideas concerning the sustainable development, city authorities are trying to eliminate congestion in the downtown area of large urban centers. The article attempts to [...]
5
75%
Przegląd Komunikacyjny
2011 Nr 1-2 44-47
PL W większości dużych miast podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej jest tramwaj. Bardzo często jego sieć wymaga modernizacji i rozbudowy. W związku z tym istotnym jest określenie sposobów jej unowocześnienia oraz opracowania zasad kształtowania przebiegu nowych linii. Wówczas istnieje, wzorem mias[...]
EN In the most big agglomeration and cities the basic mean of public transport is the tram. Very often, the network requires modernization and expansion. Therefore, it is important to identify ways of modernizing and developing the principles of route shaping of the new lines. Then there is the model o[...]
6
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Rozkwit transportu tramwajowego w wielu miastach Europy w ostatnich latach wiąże się z polityką transportową przyjętą przez Unię Europejską w zakresie wspierania elektrycznego transportu miejskiego. Nowoczesny, szybki i wygodny transport tramwajowy może stać się alternatywą dla transportu samochodow[...]
EN The developing of tramway transport in many European cities In recent years associated with the transport policy adopted by the European Union in supporting urban electric transport. Modern, fast and convenient tramway transport could be an alternative for car transport and alter travelers their pre[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last