Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport system of the city
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 665--669
PL W artykule omówione zostały zmiany systemu transportowego miasta mogące wpłynąć na wzrost jakości życia mieszkańców. Opierają się one na nowym podejściu do planowania ulic, by stały się one przestrzeniami, w których ludzie chcą przebywać. Zakładają nowe podejście do płynności ruchu ulicznego, w któr[...]
EN The paper discussed changes to the municipal transport system which can affect an increase in the quality of life of its residents. These changes are based on a new approach to street planning so that they become space in which people want to stay. They assume a new approach to traffic flowability, [...]
2
84%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 2 107--111
EN The article deals with issues of ensuring the reliable and safe city transport system operation through the use of the rational management methods. To make evidence-based management decisions are encouraged to use worked out intelligent decision support system. It is shown that a comprehensive solut[...]
RU В статье рассматриваются вопросы обеспечения надежного и безопасного функционирования транспортной системы города путем использования рациональных методов управления. Для принятия научно-обоснованных управленческих решений предлагается использовать разрабатываемую интеллектуальную систему поддержки [...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 538--543, CD
PL Celem artykułu jest teoretyczno-empiryczne przedstawienie miejskiego systemu transportowego ze szczególnym uwzględnieniem łódzkiego publicznego transportu zbiorowego. W części teoretycznej pracy zaprezentowano system transportowy miasta jako aspekt funkcjonowania jednostki terytorialnej oraz prognoz[...]
EN The aim of this article is theoretical-empirical presentation of the urban transport system with special emphasis on the Lodz public transport. In the theoretical part of the work presents: the transport system of the city as an aspect of the territorial unit, and an estimate of needs and desired st[...]
4
84%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych mających na celu sprawdzenie, jak zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym wpłyną na poziom emisji dwutlenku węgla. Wykorzystano tutaj model symulacyjny aglomeracji krakowskiej wraz z prognozami. Modele prognostyczne zostały sporządzone dla trzech [...]
EN This study demonstrates possibility of simulation software application to modeling level of CO2 emission as a result of different land use development scenarios as well as different level of private and public transport investments in the city. Application of simulation software Visum and[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last