Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport surowców
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mining Science
PL Polska jest krajem na dorobku, potrzebującym wielu inwestycji infrastrukturalnych wymagających niezakłóconych dostaw surowców skalnych. Skoncentrowanie złóż i kopalń na niewielkich obszarach występowania powoduje, że lokalne społeczności odczuwają negatywne skutki intensywnego transportu drogowego i[...]
EN Poland is a developing country in need of many infrastructure investments that require an uninterrupted supply of raw minerals. Concentration of deposits and mines in small areas causes that local communities complain about negative effects of intensive road transport and local outbreaks of conflict[...]
2
86%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
1998 R. 50, nr 4 135-139
PL Omówiono ważne dla przemysłu ceramicznego zagadnienia transportu poziomego i pionowego materiałów sypkich. W tej dziedzinie dla użytkownika są ważne nie tylko takie parametry, jak zużycie energii, koszt instalacji i szybkość zużywania się elementów transportera. Są też ważne takie właściwości użytko[...]
EN The problem of vertical and horizontal transportation of loose materials, important for ceramic industry, has been discussed. In this matter for the user the most important are not only such parameters as energy consumption, installation cost or the conveyer parts wear resistance but also dust-tight[...]
3
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1219-1221
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań zużyciowych kół łańcuchowych wytworzonych ze staliwa GS42CrMo-4. Badane koła łańcuchowe stosowane w zespołach napędowych przenośników zgrzebłowych były poddane testom zużyciowym w obecności ścierniwa kwarcowego odtwarzającym rzeczywiste warunki pracy przenośnikó[...]
EN The paper presents results of the wear tests of chain wheels made of GS42CrMo-4 cast steel. The chain wheels tested are used in drive units of armoured face conveyors. They were subjected to wear tests in the presence of quartz abrasive. These tests reproduced the actual operating conditions of the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last