Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 220
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport samochodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2006 nr 6 74-75
PL Wymiernym skutkiem zwiększonego zainteresowania drogowymi przewozami międzynarodowymi stał się zwiększony zakup samochodów przygotowanych do świadczenia takich usług. Na 1 stycznia 1997 r. liczba takich aut nie przekraczała 20000 egzemplarzy. Potem systematycznie rosła, by 1 stycznia 2003 r. dojść d[...]
2
63%
Logistyka
2006 nr 2 20-24
3
63%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W artykule przedstawiono nowoczesne programy do analizy czasu pracy układu "kierowca - pojazd", oraz dokonano ich charakterystyki techniczno funkcjonalnej.
EN In this article there were presented modern programs for analyzing time of work of system "driver -vehicle" and there were performed functional and technical characteristic of those programs.
4
63%
Logistyka
2007 nr 1 65-66
5
63%
Pneumatyka
1999 nr 4 21-23
PL Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że jednym z najczęstszych zastosowań sprężonego powietrza jest transport samochodowy. Praktycznie w każdym samochodzie ciężarowym dużej ładowności lub autobusie znajdziemy kompletną instalację ze sprężarką, osuszaczem, zbiornikami, zaworami, siłownikami.
6
63%
Przegląd Budowlany
EN Advantages from usage of replaceable bodies system. Mounting and installation of replaceable bodies. List of body types. Logistic components.
7
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Przepisy unijne a prawo polskie dotyczące podatku akcyzowego od sprowadzanych z krajów UE używanych samochodów. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie. Zasady częściowego zwrotu akcyzy według rządowego projektu ustawy z lipca 2007 r.
EN The legal regulations of the European Union and the Polish law concerning the excise duty imposed on the cars imported from European Union countries. The judgment of the European Court of Justice in this matter. Principles of the partial excise duty reimbursement according to the governmental bill f[...]
8
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Istota i zakres regulacji w transporcie samochodowym ze szczególnym uwzględnieniem regulacji technicznych i operacyjnych. Ich pozytywne i negatywne skutki, oceniane z różnych punktów widzenia. Symptomy "przeregulowania" tej gałęzi transportu w legislacji unijnej. Analiza produktywności samochodowego[...]
EN Essence and scope of road transport regulations with the particular reference to technical and operational ones. Their positive and negative results estimated from the different points of view. This transport branch "Overregulation" symptoms in light of the EU legislation. Productivity analysis of t[...]
9
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W niniejszej artykule zaprezentowano analizę ekonomiczności stosowania wymiennych nadwozi w transporcie samochodowy, porównując dochody uzyskiwane z eksploatacji samochodu skrzyniowego oraz samochodu specjalizowanego do przewozu kontenerów.
10
51%
Transport Przemysłowy
2006 nr 4 (26) 51-55
PL W kopalniach surowców skalnych dominujacym rodzajem transportu jest transport samochodowy, ale w wielu przypadkach transport przenośnikami taśmowymi może okazać się korzystniejszą alternatywą. Ze względu na znaczne koszty transportu urobku zwłaszcza koszty energii, zwiększone zapotrzebowanie na suro[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL W artykule zaprezentowano jeden z modeli popytu na przewozy towarów transportem samochodowym. Przeanalizowano wyniki symulacji i wynikające z nich wnioski dla przykładowego zestawu parametrów.
EN The article presents one of the models of demand for transport of goods by car. The results of simulation and conclusions for a model set of parameters have been analysed.
12
51%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W artykule Autor opisuje nowe możliwości jakie wiążą się z zastosowaniem i upowszechnieniem wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstw transportu samochodowego. Autor wskazuje na korzyści związane ze zwiększeniem możliwości pozyskania ładunków powrotnych za pomocą Internetu. W części bad[...]
EN In the paper, the Autor describes new chances connected with the Internet introducing and diffusion in business activity of truck transportation enterprises. The Author points on the profits linked with truck backloads achievement using the Internet. The research effects of backloads accesability be[...]
13
51%
Problemy Ekonomiki Transportu
1999 nr 1 5-26
14
51%
Logistyka
2003 Nr 2 43-43
PL Od nowego roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne, dotyczące transportu towarów o specjalnym przeznaczeniu, a więc niebezpiecznych i strategicznych. Stanowia one obecnie blisko jedną trzecią wszystkich towarów przewożonych samochodami, koleją i drogą lotniczą.
15
51%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Prognosis of energy-consuming motor transport in Poland. The national policy of transportation and environmental protection in relation to the energy consumption of the motor transport. Results of limiting the consumption of energy in the motor transport in Poland following defined actions shaping a[...]
16
51%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Prognosis of energy-consuming motor transport in Poland. The national policy of transportation and environmental protection in relation to the energy consumption of the motor transport. Results of limiting the consumption of energy in the motor transport in Poland following defined actions shaping a[...]
17
51%
Archiwum Motoryzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki klasyfikowania sygnałów drgań podłoża, wywołanych ruchem pojazdów o różnej masie I konstrukcji. Analizę przedstawionych wyników obliczeń przeprowadzono w celu wskazania najkorzystniejszej metody grupowania sygnałów, którą można wykorzystać w procesie identyfikowania poja[...]
EN This paper presents result of initial calculations of classifying ground vibration signals caused by vehicle movement. Analysis of presented calculations results was performed in order to show the most profitable grouping method, which could be use in process of identification.
18
51%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 5 84--88
PL Powolne tempo budowy, znikome ilości kilometrów autostrad i dróg ekspresowych oraz fatalny stan dróg powiatowych czy miejskich; ponadto brak konkretnych wizji na poprawę obecnej sytuacji – tak przedstawia się rzeczywistość widziana oczami użytkowników dróg w Polsce. Wydaje się, iż przy odpowiednim w[...]
EN This article highlights the basic, but crucial, logistical problems that are faced by transport companies. The disastrous condition of asphalt roads is one the main challenges. Since joining the EU, Poland has received funds to build and develop a network of new roads. However – due to the increased[...]
19
51%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 5 128--130
PL Autostrady w oczach większości Polaków i polityków to recepta na wszelkie zło, tj. korki, spaliny, zmniejszenie liczby zabitych i rannych na drogach, szybszy czas przejazdu z punktu A do B. W oczach ekologów autostrady generują przede wszystkim wzrost natężenia ruchu i jego negatywnych skutków, trwa[...]
EN The majority of Polish people perceive highways as the solution to every evil, such as traffic jams, exhaust fumes, reduction in number of the killed and wounded on roads, shorter time of journey from point A to B. In the eyes of environmentalists, however, highways usually mean increase of both tra[...]
20
51%
Archiwum Motoryzacji
PL Imisja cząstek stałych o wymiarach mniejszych od 10 [mi]m (PM10) jest jedną z najważniejszych wielkości kryterialnych przy ocenie stanu powietrza atmosferycznego, zgodnie z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej 1999/30/EC. Emisja cząstek stałych z ruchu drogowego pochodzi: z silnika spalinowego (u[...]
EN Imission of particular matters smaller than 10 [mi]m (PM10) is one of the most important criterial values in estimation of atmospheric air condition in compliance with direction of Union European 1999/30/EC. Emission of particular matters from road traffic comes: from combustion engine (exhaust syst[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last