Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport pollutions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Problems
2012 T. 7, z. 4 113-122
PL W artykule opisano stan klimatu akustycznego w Miejscach Obsługi Pojazdów usytuowanych przy autostradzie A4 w województwie śląskim – MOP Wirek, MOP Halemba, MOP Proboszczowice, MOP Chechło. Analiza obejmuje wyniki badań przeprowadzonych na tych parkingach w okresie od maja do sierpnia 2010 roku. Bad[...]
EN The aim of this article is to describe the state of the acoustic climate at the rest and service areas (MOPs) situated by A4 motorway in Silesia The analysis includes the research results conducted at these parking lots from May till August 2010. The research was conducted with the digital noise met[...]
2
80%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Poziomy stężeń benzenu i jego alkilowych pochodnych w powietrzu atmosferycznym w Gliwicach W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów stężeń benzenu i jego alkilopochodnych tj.: toluenu, etylobenzenu i ksylenów (BTEX), uznawanych za wskaźniki stopnia narażenia człowieka na działanie LZO, w powietrzu atm[...]
EN This paper presents the results of measurements of concentrations of benzene and its alkyl derivatives such as: toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX) in the air, which are considered as indicators of human exposure to VOCs. Research were carried out in Gliwice (Upper Silesia, Poland), in November[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last