Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 315
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport pasażerski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 3 32--36
PL Park rowerowy w Polsce. Ruch rowerowy na drogach krajowych i w miastach różnej wielkości. Udział podróży rowerowych w miastach UE. Badania zainteresowania rowerem jako środkiem transportu.
EN The bicycle park in Poland. The bicycle traffic on national roads. The bicycle traffic in towns of various size. The share of bicycle trips in UE cities. The survey of the attitude to a bicycle as a mean of transport.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono rolę pasażera w systemie przewozów publicznym transportem. Podano przykłady z krajów Unii Europejskiej oddziaływania organów samorządowych na transport pasażerski w regionie oraz określono koncepcję "zarządzania transportem w województwie".
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 6 maja 2004 roku odbyła się druga edycja Forum, poświęconego różnym aspektom organizacji transportu publicznego. W tym roku tematem przewodnim były: „Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty integracji transportu zbiorowego w regionach”. W artykule autor omawia referaty wygłoszone przez poszczegól[...]
4
100%
Logistyka
PL Artykuł poświęcony jest rozwojowi przewozów pasażerskich w Chinach i Japonii w ostatnim 30-leciu. Istotny wpływ na zmiany dystansu przewozów środkami transportowymi różnych gałęzi miał postęp techniczny, konkurencyjność między nimi oraz postępujące procesy urbanizacyjne. W Chinach w latach 1980-2010[...]
EN Article deals with the development of passenger railway traffic in Japan and China in the last three decades. The scientific and technological progress and ongoing urbanization have made a strong impact on transport distances and competition between different modes of transport. Within this thirty-y[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 113 311-318
PL Rozwój usług prywatnych przewoźników przyczynia się do coraz intensywniejszego wykorzystywania miejskich przystanków autobusowych przez różnych przewoźników. Konieczne staje się ustalenie zasad ich wspólnego funkcjonowania oraz określenie wpływu zatrzymujących się minibusów na procesy ruchu z tym zw[...]
6
100%
Archiwum Spalania
PL Pożary w pociągach pasażerskich wynikają z podpalenia, zaprószenia ognia, mogą być też następstwem awarii lub katastrofy kolejowej. I chociaż materiały wykorzystywane do budowy i wyposażania wagonów powinny spełniać określone kryteria w zakresie właściwości pożarowych, to pojawienie się ognia w wago[...]
7
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
1999 nr 3 67-80
8
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Publiczne usługi transportowe odgrywają decydującą rolę w transporcie pasażerskim w Unii Europejskiej zarówno z gospodarczego, jak i politycznego punktu widzenia. Szacuje się, że około 90% krajowych przewozów pasażerskiech realizowanych w Unii Europejskiej jest objętych formą umowy na świadczenie us[...]
9
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Komitet Unii Europejskiej w Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) opublikował w 2003 r. dokument "Organisation and major players of short distance public transport - New developments in the European Union". W artykule przedstawiono zawarte w dokumencie informacje na temat modeli i organ[...]
10
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) przyjął w kwietniu 2002 r. nazwę EN 13816: 2002 "Transport - Logistyka i usługi - Publiczny transport pasażerski - Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług". Polski Komitet Normalizacyjny uchwałą z 04.11.2003 r. uznał tę normę za Polską Normę nadając j[...]
11
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Obserwacja wieloletnich trendów wielkości przewozów kolejowych zarówno pasażerskich, jak i towarowych, nie pozostawia żadnych złudzeń: transportowi kolejowemu w Europie zagraża marginalizacja. Udział kolei w przewozach systematycznie maleje. Od 1970 r. udział kolei w przewozach pasażerskich zmniejsz[...]
12
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule szczegółowo omówiono te elementy oferty przewozowej, które mają decydujący wpływ na wybór autobusu jako środka publicznej komunikacji międzymiastowej: czas przejazdu, koszty podróżowania, bezpieczeństwo, komfort podróży i terminowość.
13
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Współczesne przedsiębiorstwa transportowe funkcjonują w coraz bardziej złożonym i zmiennym otoczeniu. Konsekwencją tej sytuacji jest wzrost ryzyka prowadzenia działalności na rynku autobusowych przewozów pasażerskich. W niniejszym artykule zaprezentowano istotę i założenia metodyczne metod scenarius[...]
14
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Niniejszy artykuł ma przybliżyć wymagania stawiane systemom informacyjnym przez zamawiających, które stanowią także wyzwanie dla producentów, którzy projektują i dostarczają dedykowane rozwiązania.
15
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Współczesne aglomeracje są szczególnie zainteresowane rozwojem transportu publicznego i stosowaniem w tym obszarze zaawansowanych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. jednym z nich jest pasażerska informacja przystankowa. W artykule opisano rozwiązanie w zakresie systemu dynamicznej informacji pas[...]
16
100%
Transport Problems
EN The article provides an overview of passenger transportation on local and international routes by the Lithuanian railways. It identifies the reasons due to which passenger transportation has become increasingly loss-making. Also, factors that may encourage a greater number of people to travel by tra[...]
17
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 4 63-71
18
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
1998 z. 3 107-113
PL W opracowaniu został przedstawiony zarys spójnego programu naprawy systemu komunikacji autobusowej w aglomeracji katowickiej. Program odnosi się do organizacji transportu oraz do finansowych aspektów odbudowy taboru i pracy przewoźników . Opisana została rola KZK GOP jako głównego organizatora trans[...]
EN The paper introduces briefly a complex program of improving the system of the bus communication in the agglomeration of Katowice. The presented program refers to the organization of transport as well as to financial aspects of stock renovation and operation of carriers. The institutional role of KZ[...]
19
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Obecnie o otoczeniu rynkowym bardzo często mówi się jako o burzliwym polu, w którym zmiany zachodzą niemalże w każdej chwili. Tempo tych zmian jest tak duże, iż praktycznie jedynym stałym zjawiskiem jest ciągła zmiana. Funkcjonowanie, a tym bardziej rozwój w takich warunkach wymaga od przedsiębiorst[...]
20
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Na terenie miasta Krakowa znajduje się około 110 km torowisk kolejowych, w większości posiadających dwa tory, oraz około 80 km podwójnych torowisk tramwajowych. Sumarycznie tworzą sieć długości prawie 200 km, a biorąc pod uwagę, że sieć kolejowa może zapewnić także połączenia podmiejskie, jest to si[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last