Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport osób
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2015 nr 6 828--836, CD
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z ograniczeniami i możliwościami przy transporcie osób w ramach systemów logistycznych. Szczególną grupą przemieszczającą się są niepełnosprawni z ograniczeniami ruchu. Omówiono konieczność dostosowania środków transportu w celu zaspokajania ich potrzeb, międ[...]
EN The article presents selected issues related to the limitations and capabilities of transportation of persons within the logistics systems. Physically disabled persons constitute a group with special requirements with regards to the transportation. Article examines necessary adaptation requirements [...]
2
75%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 180--184
EN In the paper a fast autowalk with a walk-on accelerating segment and a walk-off slowing down segment for transport of both people and loading has been presented. The solution suggested in the paper ensures that its efficiency can reach a dozen or so thousand people per hour on a route of several hun[...]
3
75%
Logistyka
PL Głównym zadaniem stawianym przed komunikacją miejską jest elastyczny transport osób. Dobrze zorganizowany transport zbiorowy może stanowić konkurencję dla indywidualnych środków transportu, zarówno pod względem czasu przejazdu jak i kosztów transportu. Poprzez zwiększenie liczby pasażerów transport [...]
EN The main aim of public transport is to make transport of persons cheap and fast. Thus the public transport, when is well organised, can attract car users. That in turn reduces traffic jam and CO2 emissions. Computerised Maintenance Management Systems, which are part of modern management, reduce cost[...]
4
75%
Logistyka
2014 nr 2 248--257
PL Na obecnym etapie rozwoju cywilizacji, nie można powstrzymać dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego, podstawową kwestią jest w jaki sposób ten proces ma przebiegać i czy da się nim sterować w celu wprowadzenia na preferowaną ścieżkę rozwoju. Jednym z czynników umożliwiających rozwój społeczno-go[...]
EN At the present stage of civilization development, it is impossible to stop the aspiration of socio-economic development. The basic issue is how the process should be running and if we can control it in order to put on the preferred path. One of the factors which makes socio-economic development poss[...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 5 1607-1614
PL W rzeczywistych warunkach panujących na drogach napotykamy wiele przeszkód, których nie można przewidzieć. Powodują one zmiany przemieszczeń pasażerów względem swojej prawidłowej pozycji bezpiecznego podróżowania. W pracy skupiono się na zachowaniu się pojazdu oraz wpływu pokonywanej przeszkody na p[...]
EN In real conditions prevailing on the road we encounter many obstacles, which can not be predicted. They cause changes in passenger movements relative to its correct position for safe travel. The paper focuses on the behavior of the vehicle and the impact of obstacles on your movement comfort level o[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 222--225
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące początkowego okresu budowy i funkcjonowania Szybkiego Tramwaju w Szczecinie. Opisano czasy przejazdu pasażerów na wybranych odcinkach. Zwrócono uwagę na koszty związane z przedstawioną inwestycją oraz na pewne niedociągnięcia w jej realizacji.
EN The article presents information on the initial period of construction and operation of Fast Tram in Szczecin. Describes the travel times of passengers on selected episodes. Drew attention to the costs associated with the proposed investment and certain shortcomings in its implementation.
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 3 24--27
PL W artykule przedstawiono wyniki dotyczące obliczeń średniego planowanego czasu oczekiwania na połączenie, który został wyznaczony na podstawie rozkładu jazdy oraz średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na połączenie, wyznaczonego na podstawie badań faktycznych danych przyjazdów i odjazdów pojazdó[...]
EN The article presents the result of calculations on the average waiting time for the planned merger, which has been designated on the basis of the timetable and the actual average waiting time for connection designated on the basis of actual data of arrivals and departures of vehicles transport of Sz[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 28 125--141
PL [...]Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian kosztu przejazdu w podróżach długich, rozumianych jako przejazdy między ośrodkami wojewódzkimi, w dwóch analizowanych gałęziach transportu (motoryzacja indywidualna oraz transport kolejowy), między 2000 a 2010 r. oraz ocena wpływu czynnika kosztowego na[...]
EN Travel costs apart from travel time are one of the most important factors which determine a choice of a mode of an overland transport. In Poland the means such as road transport (personal car especially) and rail transport play a crucial role. The purpose of this article is a presentation of travel [...]
9
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2012 Nr 4 73--75
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie szybkiego chodnika z odcinkiem przyspieszającym do wchodzenia i z odcinkiem zwalniającym do schodzenia, zarówno do transportu osób, jak i ładunków (towarów). Proponowane rozwiązanie chodnika zapewnia jego wydajność na poziomie kilkunastu tysięcy osób na godzinę, [...]
EN In the paper a fast footway with a walk-on accelerating segment and a walk-off slowing down segment for transport of both people and loading has been presented. The main disadvantage of footways, known mainly from airport areas, is Iow speed due to passengers’ safety. The majority of passengers pref[...]
10
63%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 2 38--41
PL Zadaniem artykułu jest opisanie perspektyw zastosowania jednego z najnowocześniejszych systemów transportu szynowego, jakim jest hyperloop. Autorka rozpoczyna swoje rozważania od zdefiniowania, czym jest hyperloop, opisu podstawowych rozwiązań technicznych, aby następnie przejść do naszkicowania jeg[...]
EN The main goal of the article is to describe the prospects of one of the most modern rail transport systems which is Hyperloop. The author begins her reflections by defining what Hyperloop is, the description of basic technical solutions applied in it, to proceed to sketch potential applications of H[...]
11
51%
Logistyka
2014 nr 4 5082--5086, CD6
PL W pracy tej przedstawiono praktyczne uwagi, dotyczące funkcji i ergonomii obsługi komputera, używanego przez kierowców komunikacji miejskiej. Przedstawiono także proponowane kierunki rozwoju interfejsu komputera oraz systemu informacji pasażerskiej. Artykuł ten opracowano na podstawie opinii użytkow[...]
EN This article presents practical information, which concerns ergonomics and functions of computers used by drivers of public transport. A few suggestions of changes of these computers are described, which concern interface, functions and presentation of information. The presented suggestions were bas[...]
12
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem przeprowadzonych badań była analiza możliwości integracji połączeń kolejowych i komunikacji miejskiej dla miasta Szczecin. Badania polegały na pomiarach rzeczywistego czasu przejazdu regionalnych pociągów pasażerskich i pojazdów komunikacji miejskiej oraz określeniu liczby pasażerów w analizow[...]
EN The purpose of the conducted research was to assess railway connections and public transport in the context of the choice of means of transport. The research consisted in examining the actual travel time of regional passenger trains and public transport vehicles and determining the number of passeng[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last