Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport of hazardous materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł został opracowany na podstawie prac badawczych, prowadzonych w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, dotyczących oceny niezawodności i efektywności kolejowych systemów ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm. Efektywność tych systemów uzależniona jest istotnie od metody zmi[...]
EN The paper is based on the research work done at the Institute of Rail Vehicles, Cracow University of Technology, on the assessment of the reliability and efficiency of the 1435/1520 mm track gauge change systems. The efficiency of these systems depends considerably on the gauge change method relatin[...]
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Rodzaje przewożonych materiałów niebezpiecznych. Dyrektywy unijne. Mechanizmy ich wprowadzania do polskiego systemu prawnego. Ujednolicanie prawa w zakresie drogowych i kolejowych przewozów ładunków niebezpiecznych oraz ujednolicanie procedur kontrolnych.
3
75%
Logistyka
2015 nr 5 493--498, CD1
PL Transport logistyczny materiałów niebezpiecznych w dzisiejszej dobie jest możliwy po spełnieniu określonych przepisów oraz wymagań stawianych w stosunku do środków transportu, urządzeń, i ich opakowania oraz człowieka. Istnieje potrzeba stworzenia spójnego i sprawnie funkcjonującego systemu transpor[...]
EN Transport logistics of hazardous materials in today's era is possible under certain regulations and requirements in relation to the means of transport, equipment, and packaging and man. There is a need to develop a coherent and well-functioning transport system covering the whole of hazardous materi[...]
4
75%
Logistyka
2015 nr 5 535--540,CD1
PL W artykule scharakteryzowano podstawowe zagadnienia związane z logistycznym przygotowaniem transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Poddano analizie zagrożenia związane z ich transportem. Przedstawiono klasyfikację materiałów niebezpiecznych i jej znaczenie. Zaprezentowano rodzaje i znaczeni[...]
EN The article describes the fundamental issues of the logistical preparation road transport of hazardous materials. An analysis of the risks associated with their transport. The article presents the classification of hazardous materials and its importance. Presented types and importance of packaging f[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 486--493, CD
PL W czasach kiedy transport jest tak szybko rozwijającym się ogniwem i pełni jedną z ważniejszych funkcji człowieka, niezwykle ważne jest, aby był przede wszystkim bezpiecznych dla ludzi i środowiska. Szczególnie w przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych, których dotyczą rygorystyczne wytyczne w[...]
EN In the days when transportation is so fast-growing link, and has one of the most important function in human life, it is extremely important that it is first and foremost safe for humans and the environment. Especially, in the case of transport of dangerous goods, covered by strict guidelines in min[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last