Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport of cargo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 2 20--21
PL Przesuwnice należą do dźwignic torowych, które przemieszczają różnego rodzaju ładunki, wykonując podstawowy ruch roboczy (o największym zasięgu i prędkości) w kierunku prostopadłym do kierunku drugiego ruchu roboczego wprowadzania i wyprowadzania ładunku z przesuwnicy. Mimo prostoty takiej ogólnej z[...]
EN Constructional solutions of carrying structures and mechanisms of track shifters basic operating movements are presented in the paper where particular are underlined differences between classic portal or multi-beam and unorthodox shell constructional solutions of mentioned above carrying structures [...]
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 10 20--26
PL Transport chłodniczy stanowi ważne ogniwo w łańcuchu chłodniczym, którego celem jest dostarczenie konsumentom wysokiej jakości produktów z zachowaniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przegląd obowiązujących wymagań prawnych i zaleceń, które powinny być stosowane podczas t[...]
EN Refrigerated transport constitutes an important link in the cold chain whose aim is to provide consumers with high quality products under appropriate safety conditions. The conducted literature studies present a review of legal requirements and recommendations in the scope of road refrigerated tra[...]
3
84%
Logistyka
2014 nr 6 3585--3594
PL Artykuł przedstawia projekt oraz wykonany na jego podstawie model rzeczywisty zdalnie sterowanego poduszkowca transportowego. Poduszkowce są pojazdami o nietypowej a zarazem bardzo ciekawej konstrukcji, dzięki której mogą poruszać się po różnorodnym terenie. W obecnych czasach są wykorzystywane prze[...]
EN The article presents the design and made on the basis of it actual model of remote-controlled transport hovecraft. Hovercrafts are vehicles which due to their unusual structure are capable of moving on diverse terrains. Nowadays they are used by military and emergency services for variety of mission[...]
4
67%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 3 75--82
PL Jak wiadomo, w ogóle nie ma międzynarodowej konwencji o przewozie towarów. Każdy sposób opiera się na jednej lub kilku konwencjach międzynarodowych, które szczególnie regulują świadczenie międzynarodowego transportu drogą morską, koleją, drogą lub powietrzem. Zatem multimodalny transport towarów cha[...]
EN As is well known, there is no international convention for the carriage of goods in general. Each mode of transport counts on one or several international conventions that specifically regulate the provision of international transport by sea, rail, road or air. Thus, multimodal freight transport are[...]
5
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 37--42, CD
PL W artykule opisany został doświadczalny sposób (wg PN- EN 12195-1: 2003) wyznaczenia współczynnika k przeniesienia siły naciągu pasa transportowego przy zastosowaniu uchwytów mocowania ładunku. Współczynnik „k” charakteryzujący stosunek przeniesienia siły przez pas transportowy musi się zawierać w p[...]
EN The article discusses the experimental method of determining the transfer coefficient of the transport belt tension force "k" according to EN12195-1: 2003 using the cargo lashing holders.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last