Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport morski gazu ziemnego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL Przy obecnym rocznym zużyciu gazu ziemnego rzędu 14 mld m3, posiadaniu udokumentowanych zasobów gazu ziemnego wynoszących około 100 miliardów m3 oraz posiadaniu długoterminowego kontraktu na dostawy gazu z firmą Gazprom, Polska posiada całkiem dobrą sytuację zaopatrzeniową. Ta wydawałoby się komfort[...]
EN With the present annual consumption of about 14 bm3, not negligible indigenous natural gas reserves (approx. 100 bm3) and long term natural gas supply contract with Gazprom, Poland is quite well endowed with natural gas resources. Nevertheless this apparently comfortable situation doesn't represent [...]
2
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 160--179
PL Przedmiotem badań, których wyniki są prezentowane w tym opracowaniu, jest charakterystyka rozwoju infrastruktury liniowej międzynarodowego transportu morskiego, traktowanej jako element globalnej morskiej infrastruktury logistycznej. Celem artykułu jest analiza i ocena tego rozwoju w aspekcie jego w[...]
EN The main subject author has focused on relates to the international maritime liner transport infrastructure development, treated as an element of the global maritime logistics infrastructure. The purpose of this article is to analyze and evaluate this development in terms of its impact on the sphere[...]
3
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 51--55
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy usług terminalu LNG w Świnoujściu przy zastosowaniu Diagramu Ishikawy. Zaprezentowano analizę stanu usług obecnie oferowanych przez terminal z jednoczesnym wskazaniem i analizą możliwości rozszerzenia wachlarza usług celem podniesienia konkurencyjności termina[...]
EN The article presents the results of analysis services LNG terminal in Swinoujscie using the Ishikawa Diagram. Presented analysis of the services currently offered by the terminal, indicating and analyzing the possibility of extending the range of services in order to increase competitiveness in the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last