Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport miejski publiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Kominikacja miejska - transport podróżnych w miastach - jest jednym z ważniejszych elementów gospodarczych w kraju. Prezentowany artykuł omawia wybrane problemy komunikacji miejskiej w Radomiu na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 6 czerwca 2006 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się seminarium naukowe "Czysty Rynek - Nowa Jakość". W trakcie seminarium zaprezentowanych zostało sześć referatów prezentujące szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą uwalnianie rynku transportu miejskiego oraz różne sposoby zarządz[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Czas podróży jest jednym z głównych czynników wpływających na wybór przez podróżnego środka transportu w komunikacji miejskiej. W artykule zaprezentowano, od czego zależy i jaki wpływ mają jego fazy na długość dróg, które można pokonać pojazdami transportu publicznego i samochodem osobowym. Ponadto [...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Regularnie co dwa lata, Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego UITP organizuje światowe kongresy będące platformą wymiany doswiadczeń w zakresie organizacji, oceny i promowania transportu publicznego w miastach, wdrażania nowych technologii i relacji z otoczeniem, w jakim funkcjonuje k[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Komunikacja miejska krajów Azji Środkowej, jako gałąź gospodarki finansowana ze środków publicznych ulega degradacji. O ile w dużych miastach podtrzymuje ją popyt nakręcany przez mieszkańców, o tyle w średnich i małych transport publiczny przeżywa agonię. W artykule omówiony został transport publicz[...]
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł poświęcony jest rozwojowi komunikacji miejskiej w Zlinie. Przedstawiono, jak ważną rolę w górzystym terenie spełniają trolejbusy. Opisano współpracę komunikacji miejskiej z lokalną linią kolejową.
7
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Moskwa to nie tylko stolica Rosji i symbol potęgi dawnego imperium. To także jedna z największych metropolii świata zamieszkiwana przez ponad 10 mln obywateli. W tak wielkim organizmie miejskim komunikacja publiczna działa w zupełnie innej skali. Podstawowym środkiem transportu jest metro, a jego uz[...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2016 nr 1 51--52
PL Koncentrując się na sferze fizycznej życia w mieście, związanej z przemieszczaniem się ludzi i rzeczy - idea smart odnosi się w szczególności do usług świadczonych przez infrastrukturę miasta i do jej elementów obejmujących m.in. drogi, miejsca postojowe, przystanki, terminale oraz urządzenia obsług[...]
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Pomiaru emisji hałasu dokonano dla trzech typów autobusów : Ikarus 280, Jelcz M-11 640 i Volvo B10M. Badania prowadzono miernikiem poziomu dźwięku AZ8921. Z zaprezentowanych danych wynika, że poziom hałasu nie jest jednakowy w całej przestrzeni pasażerskiej. Dla każdego rodzaju autobusu największa e[...]
10
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Układ komunikacyjny transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej to zlepek kilkunastu niezależnych systemów transportowych o zróżnicowanych taryfach i różnych uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, połączonych ze sobą w głównych punktach przesiadkowych w pobliżu pętli tramwajowych. [...]
11
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W świetle "Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej" komunikacja tramwajowa stanowić powinna główny środek transportu miejskiego, podczas gdy autobusy pełnić mają funkcję uzupełniającą i dowozową. W osiągnięciu tego przeszkodzić może jednak zbyt niska gęstość zabud[...]
12
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano nowy autobus hybrydowy Scanii, który w założeniu konstruktorów spełnia miemal wszystkie wymagania stawiane przez przewoźników obsługujących linie miejskie. Nowy pojazd jest przyjazny dla środowiska, łatwo dostępny i komfortowy dla pasażerów, zwrotny i łatwy do prowadzenia d[...]
13
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Współczesne aglomeracje są szczególnie zainteresowane rozwojem transportu publicznego i stosowaniem w tym obszarze zaawansowanych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. jednym z nich jest pasażerska informacja przystankowa. W artykule opisano rozwiązanie w zakresie systemu dynamicznej informacji pas[...]
14
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Bogota - stolica Kolumbii i największe, liczące ponad 7 mln mieszkańców miasto w Andach. W artykule scharakteryzowano tradycyjny model transportu zbiorowego Bogoty i wprowadzanie nowego zintegrowanego systemu nazwanego TransMilenio, opartego na szybkich liniach autobusowych.
15
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W wielu polskich miastach w celu ograniczenia wyłudzania usług przewozowych, w postaci przejazdów bez uiszczenia opłaty i uprawnień do ulgi 100%, zdecydowano o wprowadzeniu zasady wsiadania pierwszymi drzwiami. Ma ona charakter ogólny, bądź ograniczony do wybranych stref czasowych (np. przejazdy noc[...]
16
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Rok 2009 był rokiem spadku produkcji w całej branży motoryzacyjnej w Europie i Stanach Zjednoczonych. Skutki kryzysu były odczuwalne także w segmencie autobusowym, chociaż w mniejszej mierze niż w przypadku samochodów osobowych i ciężarówek. W odróżnieniu od niemal wszystkich producentów autobusowyc[...]
17
61%
Logistyka
2014 nr 6 8071--8075
PL Podstawę zrównoważonej polityki transportowej miast stanowi efektywne zaspakajanie zapotrzebowania na przemieszczanie w ramach transportu publicznego. Celowym jest poszukiwanie sposobów oddziaływania na wybory transportowe mieszkańców i zachęcania ich do korzystania z transportu zbiorowego zamiast s[...]
EN The basis for sustainable urban transport policy is effective to satisfy the demand for movement within the public transport. It is advisable to search for ways to influence the residents transport choices and encourage them to use public transport instead of the car. The article presents the idea o[...]
18
61%
Logistyka
2015 nr 3 5195--5204
PL W artykule przedstawiono metodę oceny efektywności wprowadzenia do przewozów w miejskim transporcie zbiorowym autobusów z napędem elektrycznym, zgodną z zasadami analizy kosztów i korzyści, którą opracowano w ramach międzynarodowego projektu ERA-NET Electromobility+. Omówiony w artykule model może b[...]
EN The paper presents a method of economic efficiency evaluation for implementation of the buses with electric drive in public transport in accordance with the principles of cost-benefit analysis, which has been developed on the basis of the model formulated within the international ERA-NET project Ele[...]
19
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 673--677, CD
PL W artykule przedstawiono przegląd nowoczesnego taboru tramwajowego, eksploatowanego w transporcie publicznym. Zaniedbywany dotąd w Polsce rynek tramwajowy, w ostatnich latach przeżywa dynamiczny rozwój. W ramach projektów unijnych, polskie miasta zaczęły inwestować w nowy tabor oraz infrastrukturę. [...]
EN The article presents an overview of modern trams, operated in public transport. The tram system which was neglected in Poland, has been experiencing dynamic development in recent years. As part of EU projects, Polish cities have begun investing in new rolling stock and infrastructure. Therefore, inv[...]
20
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 47--52, CD
PL Do podstawowych zadań operatora publicznego transportu zbiorowego należy niezawodne i bezpieczne wykonywanie przewozów w ramach zawartej umowy przewozowej z organizatorem transportu. Podmiot pełniący rolę operatora zobowiązany jest do punktualnego przestrzegania rozkładów jazdy, jest to możliwe pod [...]
EN The basic tasks of the public transport operator include reliable and safe transport services under the concluded transport contract with the transport organizer. The entity acting as the operator is obliged to punctually adhere to timetables, it is possible provided that the operator has a rolling [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last