Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport krajowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2003 Nr 3 10-13
2
100%
Logistyka
2015 nr 3 5735--5739
PL Krajowy i transgraniczny transport broni jest tematem niszowym, a w literaturze przedmiotu porusza się przede wszystkim kwestie związane z logistyką wojskową. Celem pracy jest z jednej strony analiza istniejących ograniczeń natury prawnej (zarówno prawodawstwa polskiego jak i Unii Europejskiej) w za[...]
EN National and cross-border transportation of guns and rifles is a niche topic. Moreover, in the majority of cases logistics for military purposes rather than civilian one is discussed in pertinent literature. The aim of the paper is on the one hand to analyse existing legal constraints in the field o[...]
3
100%
Transport Problems
PL Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie alternatyw systemów informatycznych używanych do zarządzania, przetwarzania i oceny informacji związanych z pojazdami firmowymi. Zwracamy szczególnie uwagę na rejestrowanie, przekazywanie i przetwarzanie informacji o ruchu pojazdu na drodze w transporci[...]
EN The objective of this contribution is to characterize alternatives of information systems used for managing, processing and evaluation of information related to company vehicles. Especially we focus on logging, transferring and processing of on-road vehicle movement information in inland and interna[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 605--608
PL W artykule omówiona została problematyka konkurencyjności alternatywnych środków transportu w podróżach tzw. dużych rodzin w Polsce. Ze względu na specyfikę podróży rodzinnych konkurencyjność poszczególnych środków transportu jest inna aniżeli ma to miejsce w przypadku np. podróży służbowych. Mają n[...]
EN Paper presents the problem of competitiveness of alternative means of transport in travels of large families in Poland. The specificity of family travels is different than business trips so the competitiveness of alternative means of transport is also different. Particular attention was paid to chec[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last