Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport drogowy towarów niebezpiecznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 120 351--363
PL W artykule przedstawiono problemy zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym oraz dane statystyczne tego rodzaju przewozów. Zinterpretowano niektóre określenia, występujące podczas zagrożeń jak i podział środków niebezpiecznych z wyszczególnieniem ich oddziaływani[...]
EN The article presents the problems of threats related to the transport of dangerous goods in road transport as well as statistical data on such transports. Some of the terms that appear during threats as well as the division of dangerous substances have been interpreted with a detailed description of[...]
2
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 127--132
PL W pracy przedstawiono metodykę opracowania prognozy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Założenia do niniejszej prognozy dają możliwość zastosowanie jej do oceny zmiany poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Artykuł zawiera również prognozy trendów wzrostu przewozu drogowego poszczegó[...]
EN The paper presents a methodology for the forecast elaboration of the road transport of dangerous goods. The assumptions for this forecast gives the opportunity to apply it to evaluate changes in the level of internal security in Poland. The article includes also forecasts of trends in growth of indi[...]
3
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W pracy przedstawiono statystykę wypadków w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Statystyka została opracowana na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wnioski płynące z jej analizy są podstawą do określenia poziomu ryzyka[...]
EN he paper presents the statistics of accidents in road transport of dangerous goods. The statistics is based on data of the National Headquarters of The Fire Service and the Chief Inspectorate for Environmental Protection. The conclusions of its analysis are the base for determining the risk level po[...]
4
51%
LogForum
PL Wstęp: Ryzyko operacyjne członków łańcucha transportowego towarów niebezpiecznym jest tematem prezentowanej pracy. Ze względu na dużą ilość podmiotów będących uczestnikiem tego łańcucha, występuje również wiele różnych ryzyk związanych z transportem wyrobów niebezpiecznych. Według statystyk Komisji [...]
EN Background: This paper focuses on operational risks of members of dangerous goods (DG) transportation chain. Due to the fact that there are multiple parties involved in handling and transportation procedures, plenty of different risks can occur during these activities with DG. According to European [...]
5
51%
Logistyka
PL Poniższy artykuł omawia systemy łączności satelitarnej, które są stosowane do śledzenia i monitorowania pracy kierowców, zapobiegania kradzieżom samochodów jak również zwiększenia możliwości odzyskiwania tych pojazdów, które zostały skradzione. Artykuł omawia również zwiększenie bezpieczeństwa dzięk[...]
EN This paper contains technical specification of satellite communications systems utilizing for tracking and monitoring of drivers' work, cars theft prevention and for enhancing the efficiency of recovering stolen cars. Moreover here were showed methods for increasing safety with help of those systems[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last