Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport LNG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN Advantages of transport of natural gas in liquefied form resulting from its physical properties was presented in this article. A way of delivering liquefied natural gas in pipelines to long distances was described. An algorithm of calculations of change of thermodynamic parameters along the pipeline[...]
2
94%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Artykuł omawia systemy wspomagania nawigacji na akwenach ograniczonych dla statków LNG. Ten rodzaj nawigacji często jest odnoszony do nawigacji pilotowej, w której doświadczony ekspert (pilot) znający lokalne warunki asystuje w prowadzeniu statków na akwenie ograniczonym.
EN Navigational systems employed at LNG terminals assist the navigation of gas carriers along approach channels and in port waters leading to LNG terminals. i.e. in restricted waters. The navigation in restricted waters is often referred to as pilot navigation. The term is derived from the fact, that a[...]
3
59%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 267-274
PL W artykule przedstawiono dwie koncepcje budowy portu przeładunkowego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu lub Zatoce Gdańskiej dla dywersyfikacji jego dostaw do Polski. Jednocześnie omówiono problematykę transportu LNG w gospodarce światowej.
EN Two concepts of the construction of an LNG terminal are presented, in Świnoujście or in Zatoka Gdańska (Gulf of Gdańsk). The new port is thought of as a way of diversifying gas delivery sources to Poland. Besides, problems of LNG transport in the global economy are discussed.
4
59%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono możliwości kształcenia i rozwijania kwalifikacji personelu eksploatującego instalacje transportu gazów płynnych z wykorzystaniem metod symulacji komputerowej. Symulator, w procesie kształcenia personelu związanego z obsługą łańcucha transportowego LNG jest kluczowym narzędzi[...]
EN The article presents the possibility of training and increasing the staff qualifications of the transport gas in liquid form using a computer simulation method. Simulator as a tool in the process of staff training related to the operation of LNG transport chain is essential because of the practical [...]
5
48%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1345--1349, CD
PL W artykule omówiony został aspekt wykorzystania LNG jako potencjalnego źródła napędu jednostek morskich. W związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE scharakteryzowano zapotrzebowanie na transport drogą morską skroplonego gazu ziemnego na obszarach ECA. LNG jest [...]
EN Article characterizes the use of LNG as a potential source of vessels propulsion. Due to the entry into force of Directive 2012/33 / EU of the European Parliament and of the Council in the article, the demand for transport of liquefied natural gas in ECA areas has been characterized. LNG is an alter[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last