Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transmission protocol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Informatica
2013 Vol. 34, nr 3 195--208
PL W artykule przedstawiono różne metody programowego kodowania nadmiarowego danych, mogące mieć zastosowanie w protokołach użytkownika, implementowanych w sterownikach PLC typu FX firmy Mitsubishi Electric. Rozpatrzono przykłady kodów: definiowanych układem równań, iterowanych i w zapisie wielomianowy[...]
EN This paper presents several methods of redundant data encoding, which can be applied in user protocols implemented in Mitsubishi Electric FX programmable controllers. We consider the code examples: defined with systems of equations, iterat-ed, and in polynomial notation. For each of the encoding met[...]
2
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Wiele urządzeń powszechnego użytku sterowane jest łączem podczerwieni. Jednak coraz częściej wykorzystuje się je również przy obsłudze urządzeń przemysłowych. W artykule tym przedstawiono elementarne zagadnienia związane z transmisją danych w systemach zdalnego sterowania. Zawarto informacje o emisj[...]
EN A lot of consumer products use infrared link for their control. However, more and more often the infrared link is also used for industrial equipment control. In the paper the elementary issues concerning data transfer in remote control systems have been presented. The information about the infrared [...]
3
84%
Elektrotechnika i Elektronika
2002 T. 21, z. 2 150--160
PL Coraz częstsze stosowanie w wielu dziedzinach techniki systemów kontrolno-sterujących o inteligencji rozproszonej powoduje, że wzrasta zainteresowanie dedykowanymi sieciami komunikacji międzyprocesorowej. Ich przepustowość, niezawodność i koszt implementacji mogą mieć znaczący wpływ na parametry kon[...]
EN The interest for embedded inter-processor communication is continuously growing due to still more often use in many domains of the control systems with spread intelligence. Data throughput, system reliability and implementation cost significantly impact parameters of the designed system. The paper p[...]
4
67%
Elektrotechnika i Elektronika
2002 T. 21, z. 2 161--171
PL Podstawowa wersja sieci komunikacji międzyprocesowej Rotująca Omega posiada wiele zalet wynikających z zastosowania cyfrowych matryc komutacyjnych w charakterze elementów transmisyjnych. Rozwiązanie takie pozwala na znaczne zautomatywzowanie procesu przenoszenia komunikatów między kolejnymi węzłami [...]
EN The basic version ofthe Rotating Omega inter-procesor communication network exhibits many advantages resulting from the use of digital switching matrices as the transmission elements. This approach allows to automate in a significant degree a process of data transmission between consecutive nodes of[...]
5
67%
Elektrotechnika i Elektronika
2002 T. 21, z. 2 172--182
PL Możliwość wykorzystywania sieci komunikacji międzyprocesorowej przez aplikacje czasu rzeczywistego znacznie poszerza obszar zastosowań takich systemów transmisyjnych. Programy kontrolno-sterujące pracujące w czasie rzeczywistym wymagają, aby generowane i odbierane przez nie komunikaty byty przenoszo[...]
EN Possibility of using of the inter-processor communication network by the real-time applications extends considerably the applications area of such transmission systems. Control programs working in real-time require that the generated and received messages are transferred by the network with a delay [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last