Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  translacja automatyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Informatica
PL Translacja automatyczna jest dziedziną nauki dostarczającą wiedzy o tym, jak programować komputery, aby były w stanie dokonywać automatycznych przekładów pomiędzy językami naturalnymi. Pomimo prawie pół wieku badań nad translacją automatyczną, zadanie to jest jeszcze dalekie od swego ostatecznego r[...]
EN High-quality machine translation between human languages has for a long time been an unattainable dream for many computer scientists involved in this fascinating and interdisciplinary field of the application of computers. After over 50 yers of research the problem of automation of translation is st[...]
2
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 12 232-235
PL Tematyka artykułu dotyczy zagadnień związanych z automatyzacją przekładu między językami naturalnymi. Jakość pracy współczesnych systemów komputerowego przekładu pozostawia wciąż bardzo wiele do życzenia. W artykule zamieszczono propozycję działań, które powinny przyczynić się do istotnego podniesie[...]
EN The paper discusses issues of machine translation between natural languages. The quality of contemporary machine translation systems is still relatively low and below users' expectations. In the paper we present some suggestions of activities that could result in raising the quality of machine trans[...]
3
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Opracowanie programów komputerowych, które byłyby w stanie dokonywać automatycznych przekładów pomiędzy naturalnymi językami było od wielu lat niedościgłym celem wielu ośrodków badawczych. Również pomyślne rozwiązanie tego problemu posiadałoby poważne skutki natury politycznej, socjologicznej i nauk[...]
EN Automatic translation between human languages called also machine translation MT is a long-term scientific dream of enormous social, political, and scientific importance. Machine translation was also one of the earliest applications suggested for digital computers, but turning this dream into realit[...]
4
75%
Journal of Applied Computer Science
EN High-quality machine translation between human languages has for a long time been an unattainable dream for many computer scientists involved in this fascinating and interdisciplinary field of the application of computers. The developed quite recently example-based machine translation technique seem[...]
5
75%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Tematem artykułu jest translacja automatyczna, czyli dziedzina informatyki stosowanej, której celem jest wypracowanie metod automatycznego przekładu pomiędzy językami naturalnymi. W latach dziwięćdziesiątych pojawiły się alternatywne podejścia w translacji automatycznej, które bazują na tłumaczeniu [...]
EN The topic of the article is machine translation that is a discipline of applied computer science the purpose of which is to deliver methods of computer translation between natural languages. In the 90s there appeared the new alternative approaches to machine translation that are mostly based on the [...]
6
75%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2006 R. 6, nr 10 225-231
PL Wczesne podejścia do zagadnienia translacji automatycznej bazowały głównie na regułach. Starano się wówczas ująć języki naturalne w sztywne karby gramatyki formalnej oraz wypracować jednoznaczne reguły transferu z gramatyki języka źródłowego przekładu do gramatyki języka docelowego. Jednak badania w[...]
EN Early phase machine translation systems were based mainly on the set of rules. The scientists tried to describe natural languagies with the set of fixed rules of a formal grammar and to formalise the proces of syntactic transfer from the grammar of one language into another. But as it was proved the[...]
7
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
8
75%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2002 vol. 11 117-134
PL Translacja automatyczna jest dziedziną nauki dostarczająca wiedzy o tym,jak programować komputery, aby były w stanie dokonywać automatycznych przekładów pomiędzy językami naturalnymi Translacja automatyczna jest inerdyscyplinarną dziedziną, nauki, łączącą wiedzę z takich dziedzin, jak informatyka, j[...]
EN High - quality machine translation between human languages has for a long time been an unattainable dream for many computer scientists involvet in this fascinating and interdisciplinary field of the aplication of computers. The developed quite recently example - based machine translation technique [...]
9
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Translacja automatyczna jest dyscypliną nauki dostarczającą wiedzy o tym, jak programować komputery, aby były one w stanie dokonywać automatycznych przekładów pomiędzy wybranymi językami naturalnymi. Translacja automatyczna była również jedną z pierwszych aplikacji, jakie zostały zaproponowane dla k[...]
EN Machine translation is a science that delivers the knowledge how to program the computers, so as they were able to translate between human languages, for example, between Danish and Bulgarian. It may be amazing, but the field of machine translation is almost as old the invention of computer itself. [...]
10
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Translacja automatyczna jest dyscypliną nauki dostarczającą wiedzy o tym, jak programować komputery, aby były one w stanie dokonywać automatycznych przekładów pomiędzy językami naturalnymi. Translacja automatyczna była również jedną z pierwszych aplikacji, jakie zostały zaproponowane dla komputerów.[...]
EN Machine translation is a branch of science that teaches us how to program the computers, so as they were able to translate between different human languages. Machine translation was also one of the first application that was proposed for computers. Nonetheless, it soon appeared that the task of mach[...]
11
75%
Elektrotechnika i Elektronika
PL Artykuł niniejszy jest pierwszym artykułem z większego cyklu prac poświęconych opracowanej przez autora metodzie translacji automatycznej opartej na wzorcach PBMT (Pattern Based Machine Translation). Metoda ta stanowi połączenie istotnych cech znanych do chwili obecnej metod translacji automatycznej[...]
EN The paper is the first one of the series of papers concerning the new method of machine translation that was proposed by this author. The metod was called by this author Pattern-Based Machine Translation (PBMT) and it is a combination of the most important features of Example-Based and Rule-Based ma[...]
12
75%
Elektrotechnika i Elektronika
PL Translacja automatyczna jest działem zastosowań informatyki, którego zadaniem jest wypracowanie metod algorytmizacji przekładu tekstów napisanych w pewnym języku naturalnym na inny język naturalny. Pomimo znacznego wysiłku badawczego włożonego w budowę systemów automatycznej translacji, automatyzacj[...]
EN Machine translation is a discipline of computer science the purpose of which is to deliver the methods of automatization of translation of texts written in some natural language into another. Despite the great scientific effort connected with the development of machine translation systems for the ge[...]
13
75%
Elektrotechnika i Elektronika
2005 T. 24, z. 2 125-147
PL Translacja automatyczna jest dziedziną lingwistyki informatycznej, której zadaniem jest opracowanie metod komputerowego przekładu tekstów zapisanych w danym języku naturalnym na inny język naturalny. Pomimo ponad 50 lat intensywnych badań automatyczny przekład jest wciąż daleki od zamierzonego ideał[...]
EN Machine translation is a discipline of computational linguistics the purpose of which is to develope the methods of computerized translation of text written in one natural łanguage into another. despite over 50 years of intensive research effort the automatic translation is still far away from what [...]
14
75%
Elektrotechnika i Elektronika
PL Opracowanie programów komputerowych, które byłyby w stanie dokonywać automatycznych przekładów pomiędzy naturalnymi językami, było od wielu lat niedościgłym celem wielu ośrodków badawczych. Pomyślne rozwiązanie tego problemu miałoby również poważne skutki natury politycznej, socjologicznej i naukowe[...]
EN Automatic translation between human languages called also machine translation MT is a long-term scientific dream of enormous social, political, and scientific importance. Machine translation was also one of the earliest applications suggested for digital computers, but turning this dream into realit[...]
15
75%
Elektrotechnika i Elektronika
2002 T. 21, z. 1 17--36
PL Tematem artykułu jest dziedzina wiedzy zwana translacją automatyczną. Głównym celem translacji automatycznej jest opracowanie komputerowej realizacji wszystkich etapów procesu tłumaczenia z jednego języka naturalnego na inny. Idea translacji automatycznej jest prawie równie stara jak wynalazek sameg[...]
EN The topic of the paper are some selected problems of machine translation. The goal of machine translation is to automate all part of the process of translating from one human language to another. The idea of machine translation is almost as old as the invention of computer. Soon after the first spec[...]
16
75%
Elektrotechnika i Elektronika
2002 T. 21, z. 2 97--126
PL Translacja automatyczna jest dyscypliną nauki dostarczającą wiedzy o tym, jak programować komputery, aby były one w stanie dokonywać automatycznych przekładów pomiędzy wybranymi językami naturalnymi. Translacja automatyczna była również jedną z pierwszych aplikacji, jakie zostały zaproponowane dla k[...]
EN The field of machine translation delivers the knowledge how to program the computers, so as they were able to translate between different human languages. Machine translation was also one of the first applications that were proposed for computers. Nonetheless, it soon appeared that the task of machi[...]
17
75%
Elektrotechnika i Elektronika
2002 T. 21, z. 2 127--149
PL Artykuł niniejszy nawiązuje w swojej tematyce do prac wybitnego matematyka i fizyka teoretycznego Rogera Penrose'a, dotyczących poszukiwania możliwości poznania zasad leżących u podstaw pracy ludzkiego mózgu oraz tłumaczących fenomen świadomości. Autor zebrał większość panujących w tej materii poglą[...]
EN The theme of this paper is connected with the works of prominent mathematician and theoretical physicist Roger Penrose that are directed towards the cognition of the basis of human mind and phenomenon of conciseness. This author has gathered together and thoroughly analyzed the most of the most popu[...]
18
75%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Translacja automatyczna, czyli dyscyplina zajmująca się opracowywaniem programów komputerowych, tłumaczących z jednego języka naturalnego (np. polskiego) na inny (np. angielski) jest prawie tak stara jak sam wynalazek komputera, bowiem jej historia sięga do lat 40. XX wieku. Niestety do chwili obecn[...]
EN Machine translation is the discipline of science the purpose of which is to develop computer programs aimed for translation from one natural language, e.g. Polish, into another, e.g. English. It is nearly so old as the invention of computer itself, because its history goes back into the forties of 2[...]
19
75%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2009 T. 13, z. 2 257-265
PL W artykule opisano zasady funkcjonowania specjalizowanego systemu komputerowego przekładu przeznaczonego do w pełni automatycznego tłumaczenia treści komunikatów dotyczących zmieniającej się sytuacji na rynkach finansowych. Działanie systemu zostało oparte na opracowanej przez autora metodzie wzorcó[...]
EN In the paper there is described the way of operation of a fully-automatic machine translation system the purpose of which is to translate the news from the international currency exchange market. The system is based on the method of translation patterns that was proposed by the author. This method o[...]
20
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Idea zastosowania komputerów do tłumaczenia tekstów w języku naturalnym liczy już sobie ponad 50 lat, niestety zagadnienie to jest wciąż jeszcze dalekie od w pełni satysfakcjonującego rozwiązania. W artykule naświetlono w skrócie historię rozwoju systemów translacji automatycznej, omówiono podstawow[...]
EN The idea of using the computers for the purpose of translation of texis written in natural language is over 50 years old, but the problem of automation of translation still seems to be very far away from its satisfactory solution. In the paper the history of development of machine translation system[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last