Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transit traffic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2014 Nr 11 (32) 32--34
PL Około rok od oddania do eksploatacji I-go etapu obwodnicy Leżajska zakończono prace przy drugim etapie i miasto na dzień dzisiejszy posiada układ drogowy, który pozwala na całkowite wyeliminowanie ruchu tranzytowego przez tereny o intensywnej zabudowie mieszkaniowej.
2
100%
Logistyka
2014 nr 4 4874--4881, CD6
PL Coraz bardziej zatłoczone miasta, zwiększony ruch tranzytowy powodujący obciążenie tras przelotowych i tworzenie się zatorów przyczyniły się do konieczności tworzenia nowych rozwiązań komunikacyjnych, m.in. tuneli. Tunelowe trasy przewozowe powstają zarówno w rozbudowanych aglomeracjach miejskich ja[...]
EN Crowded cities, increased transit traffic, loaded transport routes and congestion contributed to the need to create new communication solutions, including tunnels. Tunnels are created, both in complex urban and mountainous areas. They significantly improve transport links and the visual areas of the[...]
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który wchodzi już w fazę realizacji, mieć będzie ogromne znaczenie dla całego polskiego systemu transportowego. A przy tym skala finansowa tej inwestycji jest bezprecedensowa. Według obecnych szacunków przekracza 100mld PLN. Powodzenie tego projektu [...]
EN The Project of Polish Central Transportation Port, which has almost already started, will be of the utmost importance for the whole Polish Transportation System. On the top of that the financial scale of this investment is unprecedented. According to the current estimates the cost of it will surpass[...]
4
84%
Przegląd Komunikacyjny
2019 R. 74, nr 9 14--20
PL Budowę „Wielkiego CPK” uznano za uzasadnioną, mimo, że nie zostały przygotowane i przedstawione wystarczająco szczegółowe, wariantowe prognozy rynkowe. Mają być dopiero stworzone. W naszym materiale opracowując propozycje prognoz wychodzimy z kluczowych rynkowych założeń dla CPK. Ma to być lotnisko [...]
EN Creation of „Polish Great Central Transportation Port” is considered justified despite the fact that no detailed traffic forecast for different scenarios of market development were created and presented. They are to be prepared in the future. In our Report we created traffic forecasts for CPK based [...]
5
67%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 69 29-34
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań poziomu hałasu komunikacyjnego, przeprowadzonych na drodze lokalnej przed oraz po otwarciu odcinka autostrady A4. Odcinek pomiarowy został wybrany na podstawie przeprowadzonej analizy natężenia ruchu pojazdów. Przed otwarciem odcinka autostrady pomiędzy [...]
EN The following paper presents the results of the measurements of the traffic noise near local road before and after, the next part of motorway has been opened. The section of motorway has been chosen taking into consideration the analysis of number of vehicles. Before the next part of motorway, betwe[...]
6
67%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 14-15 32--33
PL Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg eks[...]
EN Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways [...]
7
67%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 18 13--15
PL Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg eks[...]
EN Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways [...]
8
67%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 16-17 32--34
PL Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg eks[...]
EN Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last