Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformer stations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W referacie przedstawiono rozwiązanie stacji transformatorowej z nowo opracowaną wieloodpływową komorą dolnego napięcia z wyłącznikami próżniowymi na odpływach. Zaprezentowano powstały w ten sposób typoszereg stacji oraz podstawowe parametry techniczne. Omówiono możliwości konfiguracyjne w zakresie [...]
EN MAR and MAR-G transformer stations with vacuum circuit breaker at outlets. The article describes a transformer station with a multi-outlet low voltage chamber with vacuum circuit breakers at outlets. This way a series of types of the station was developed (examples in attached figures), which was de[...]
2
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono parametry eksploatacyjne stacji transformatorowych firmy ENCO oraz system do zdalnego monitoringu urządzeń rozdzielczych i prądu nadzorowanej sieci.
EN The paper discusses operational parameters of transformer stations manufactured by ENCO as well as system for remote monitoring of distribution equipment and the current in supemsed network.
3
80%
Elektro Info
2008 nr 5 60-64
PL Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.
4
80%
Elektro Info
2010 nr 5 73-75
PL Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do budynków i ich usytuowania zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690, z później[...]
5
80%
Computer Applications in Electrical Engineering
2012 Vol. 10 189--193
EN The paper presents a modern design of semi-underground transformer station of BST- PP 20/630 type. The station is designed to be supplied from medium-voltage distribution network. Maximum transformer power S = 630 kVA. The transformer is installed underground. The part situated above the ground may [...]
6
70%
Elektro Info
2010 nr 9 30-32
PL Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem jest transformowanie napięcia średniego na niskie i rozdział energii dla potrzeb odbiorców [...]
7
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 8 42--45
PL Przedstawiono analizę energochłonności układów pomiarowych energii elektrycznej w stacjach SN/nN.
EN The paper presents analysis of energy consuming of systems for electric energy measurement at MV/LV stations.
8
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 251-255
PL W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy awaryjności izolatorów eksploatowanych w sieciach średniego napięcia. Analiza powyższa oparta była na danych uzyskanych z energetyki zawodowej. Przedstawiono statystyki awaryjności izolatorów z 10 lat pracy sieci. Przeprowadzono weryfikację przyczyn a[...]
EN The article presented the results of analysis of the failure of insulators used in medium voltage network. The analysis above was based on data obtained from professional power engineering. Presented insulators unreliability statistics from 10 years of the network operation. Was done verification ca[...]
9
61%
Elektro Info
2010 nr 4 46-52
PL Współczesny odbiorca energii elektrycznej stawia bardzo wysokie wymagania odnośnie jakości oraz ciągłości dostaw energii elektrycznej. Systematycznie wzrastająca jednostkowa moc znamionowa stacji SN zwiększa niebezpieczeństwo wyłączenia większych wartości mocy w przypadku ich awarii, a więc i większ[...]
10
61%
Elektro Info
2010 nr 5 68-72
PL Niezawodność pracy stacji elektroenergetycznych średnich napięć ma pierwszorzędne znaczenie w procesie dostawy energii elektrycznej do wielkiej liczby jej odbiorców. Najważniejszym celem oceny niezawodności stacji elektroenergetycznych jest dobór takiej struktury stacji oraz takich parametrów urządz[...]
11
61%
Elektro Info
2008 nr 7-8 34-38
12
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 7 138-141
PL W referacie przedstawiono analizę zawodności izolatorów średniego napięcia, wykonaną na podstawie danych uzyskanych z energetyki zawodowej. Przedstawiono statystyki awaryjności izolatorów z 10 lat pracy sieci, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i czasowym. Dokonano analizy czasu trwania odnowy, czasu [...]
EN The paper shows an analysis of mortality of medium voltage insulators, carried out on the basis of data obtained from professional power engineering. It presents insulator mortality statistics in the period of 10 years of operation of a network, both in terms of quantities and time. It provides an a[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 42 99-115
PL W artykule przedstawiono analizę awaryjności odgromników zainstalowanych w stacjach średniego napięcia na terenie dwóch dużych zakładów energetycznych w kraju. Wyznaczono średni czas trwania awarii odgromników, średni czas przerwy w zasilaniu odbiorców, a także średnią wartość nie dostarczonej do od[...]
EN Fault analysis of lightning protectors installed in medium voltage stations in two large domestic power plants has been presented in the paper. Average fault duration of the lightning protectors, average duration of the interval in power delivery and the average value of the undelivered power have b[...]
14
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1b 222-226
PL W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy awaryjności izolatorów eksploatowanych w sieciach średniego napięcia z uwzględnieniem miejsca ich eksploatacji. Rozważono izolatory zainstalowane w liniach napowietrznych oraz w stacjach napowietrznych i wnętrzowych. Analiza powyższa oparta została na[...]
EN The article presented the results of analysis of the failure of insulators used in medium voltage network., including locations of operation. Considered insulators installed in overhead transmission lines and overhead pole and compartmentalized stations. The analysis above was based on data obtained[...]
15
51%
Elektro Info
2010 nr 12 22-28
PL Urządzenia stacyjne SN, które nie biorą bezpośredniego udziału w przetwarzaniu oraz przesyłaniu energii elektrycznej, powinny być niezawodne. Są przecież elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania sieci i stacji średniego napięcia. Do urządzeń takich zaliczyć można między innymi: odgromniki[...]
16
51%
Elektro Info
2011 nr 1-2 26-31
PL Kontynuujemy analizę niezawodności urządzeń stacyjnych SN, które nie biorą bezpośredniego udziału w przetwarzaniu oraz przesyłaniu energii elektrycznej. Są one jednak elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania sieci i stacji średniego napięcia. W tej części więcej uwagi poświęcimy przekładn[...]
17
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 3 254-259
PL W artykule przedstawiono wpływ bezpieczników SN oraz nn na pracę stacji średniego napięcia. Na podstawie 10 lat obserwacji, na terenie dwóch dużych zakładów energetycznych w kraju, wyznaczono średni czas wymiany bezpieczników, średni czas przerwy w zasilaniu odbiorców, a także średnią wartość energi[...]
EN In the paper the analysis of medium and low voltage fuses operation installed in medium voltage stations in two large domestic power plants has been presented. Average time of fuse replacement, average duration of the interval in power delivery and the average value of the undelivered power have bee[...]
18
51%
Wiadomości Elektrotechniczne
2003 R.LXXI, nr 9 373-376
PL Przedstawiono wysokonapięciowy zespół zabezpieczający, który stanowi jednocześnie ochronę przetężeniową i ochronę przeciwprzepięciową napowietrznych słupowych stacji transformatorowych. Beziskiernikowy ogranicznik przepięć pełni dwie funkcje: ochrony przeciwprzepięciowej strony pierwotnej transforma[...]
EN A high yoltage protection unit that is also an overcurrent protection and overvoltage protection of post-type transformer stations. The sparkless overvoltage limiter acts as an overvoltage protection of the transformer primary winding and as a supporting insulator of the guard of the insert of a gas[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 42 81-96
PL W artykule przedstawiono analizę zadziałań bezpieczników SN oraz nn zainstalowanych w stacjach średniego napięcia na terenie dwóch dużych zakładów energetycznych w kraju. Wyznaczono średni czas wymiany bezpieczników, średni czas przerwy w zasilaniu odbiorców, a także średnią wartość energii elektryc[...]
EN In the paper the analysis of medium and low voltage fuses operation installed in medium voltage stations in two large domestic power plants has been presented. Average time of fuse replacement, average duration of the interval in power delivery and the average value of the undelivered power have bee[...]
20
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono problematykę zagrożeń elektromagnetycznych występujących w budynkach, w których zlokalizowane są stacje transformatorowe. Zaprezentowano wyniki badań indukcji magnetycznej pola magnetycznego zmiennego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz w pomieszczeniach sąsiadujących ze stacjami trans[...]
EN Transformer stations are sometimes located in dwellings and buildings with work space. Problems of electromagnetic fields produced by transformers and the need of their reduction in the buildings is important in the aspects of the possible health effects of chronic exposure to a low frequency magnet[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last