Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transfer ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 116--119
PL W artykule podjęto probe określenia współczynnika transferu ciepła wynikającego z interakcji oszklenia i sztucznego oświetlenia. Współczynnik transferu ciepła zależy między innymi od konstrukcji budynku.
EN The article focuses on the issue of determining the real value of the heat transfer coefficient on the window glazing Ug in interaction of the window glazing and the artificial lighting. Measurements by the method of measuring the heat flow in situ conditions showed certain effects of the artificial[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono metodę bazującą na obliczeniowej dynamice płynów dla zamodelowania turbulentnych i cieplnych właściwości przepływu chłodzącego wysokoobrotowe maszyny elektryczne. Metoda pozwala oszacować współczynniki konwekcji cieplnej z chłodzonych powierzchni maszyny, jak również pole te[...]
EN This paper presents a method based on the Computational Fluid Dynamics (CFD) for modelling the turbulent and thermal properties of the flow for cooling of a high-speed electrical machine. The method estimates the coefficients of thermal convection on the cooling surfaces of the machine, as well as t[...]
3
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 3 (80) 65--69
PL Scharakteryzowano materiały odzieżowe, powleczone membranami półprzepuszczalnymi, pod kątem ich zdolności do ochrony organizmu przed utratą ciepła oraz zdolnością do odprowadzania potu wydzielonego przez człowieka. Wytypowane do badań materiały były zróżnicowane pod względem liczby warstw, składu su[...]
EN Clothing materials coated with semi-permeable membranes were analysed as products protecting the organism against heat loss as well as ensuring the drainage of sweat. Both physical and mathematical models of the coupled heat and water vapour transfer within the multilayer structures were discussed. [...]
4
100%
Journal of Power of Technologies
EN In this paper a new approach to predict wall temperature during post-dryout heat transfer in annuli with flow obstacles is presented. The proposed approach takes into account the obstacle specifics and location in the channel to determine the onset of post-dryout patch. The wall temperature in the d[...]
5
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This paper investigates a chemically reactive Magnetohydrodynamics fluid flow with heat and mass transfer over a permeable surface taking into consideration the buoyancy force, injection/suction, heat source/sink and thermal radiation. The governing momentum, energy and concentration balance equatio[...]
6
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2017 Vol. 22, no. 1 145--161
EN An unsteady magnetohydromagnetic natural convection on the Couette flow of electrically conducting water at 4°C (Pr = 11.40) in a rotating system has been considered. A Finite Element Method (FEM) was employed to find the numerical solutions of the dimensionless governing coupled boundary layer part[...]
7
84%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN An unsteady magnetohydrodynamic (MHD) two-layered fluids flow and heat transfer in a horizontal channel between two parallel plates in the presence of an applied magnetic and electric field is investigated, when the whole system is rotated about an axis perpendicular to the flow. The flow is driven [...]
8
84%
Mechanics and Control
PL W pracy przedstawiono metodę do wyznaczenia takiego przebiegu temperatury czynnika, aby maksymalne naprężenia cieplne powstające podczas rozruchu lub odstawiania bloku energetycznego nie przekraczały naprężeń dopuszczalnych. Przy założeniu liniowej postaci przebiegu temperatury czynnika poszukiwane [...]
EN Construction elements of power blocks such as collectors, separators or steam valves work in hazardous environment. During start-up and shut-down operations they are exposed to sudden temperature and pressure changes, that cause high stresses at certain points. Additionally, the cyclic character of [...]
9
84%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
2015 Vol. 22, no. 3 243--253
EN In this work, the influence of boundary conditions model (environmental model) on the ground temperature profile is analyzed. A numerical model for transport phenomena in the area above the top ground surface and below in the ground is presented. The results of simulation – ground temperature profil[...]
10
84%
Autex Research Journal
EN The air flow and conjugate heat transfer through the fabric was investigated numerically. The objective of this paper is to study the thermal insulation of fabrics under heat convection or the heat loss of human body under different conditions (fabric structure and contact conditions between the hum[...]
11
84%
Vibrations in Physical Systems
2006 Vol. 22 65--71
12
84%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN Heat transfer processes occurring in the micro-domains can be described using the dual-phase lag equation (DPLE). This equation can be applied as a model of heating of the thin metal film subjected to the femtosecond laser pulse. In the paper, the 1D dual phase lag equation containing the additional[...]
13
84%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2018 Vol. 66, nr 4 501--507
EN In the paper two non-integer order, state space models of heat transfer process are compared. The first uses a known Caputo operator and the second – a new operator proposed by Caputo and Fabrizio in 2015. Both discussed models are modifications of a known, integer order, state space, semigroup mode[...]
14
84%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This work investigates the effects of radiation and Eckert number on an MHD flow with heat transfer rate near a stagnation-point region over a nonlinear vertical stretching sheet. Using a similarity transformation, the governing equations are transformed into a system of ordinary differential equati[...]
15
84%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad formowaniem się warstwy gorącej, warunków tworzenia się warstwy gorącej, mechanizmu wyrzutu i zjawisk towarzyszących podczas pożarów ropy naftowej, które zostały przeprowadzone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W eksperymentach spalano ropę na[...]
EN The paper presents the research results on hot layer formation during the crude oil fires, the conditions for creating a hot layer, mechanisms of the boilover and its accompanying dangerous phenomena. The research was carried out in The Main School of Fire Service in Warsaw. In the experiments, crud[...]
16
67%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Rosnąca gęstość upakowania podzespołów elektronicznych w nowoprojektowanych urządzeniach oraz istotny wzrost szybkości ich działania generują nowe warunki pracy, w których szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie odprowadzania i rozpraszania ciepła. Bezpośrednio przekłada się to na niezawodność ze[...]
EN The increasing of electronic components placement density, in new-projected devices, and significant growth of their work speed generates the new working conditions, in which the question of transfer and dissipating of heat are very important issue. Directly it concerns on reliability of electronic [...]
17
67%
Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement
2019 No. 2 (11) 51--71
EN The drying and humidifying processes of capillary-porous (colloid) bodies occur during the production of various materials for the consumer goods industry, building materials, storage of museum pieces, etc. It is known that the main linkage forms of the moisture and colloid capillary-porous bodies ([...]
18
59%
Journal of Machine Construction and Maintenance - Problemy Eksploatacji
2017 no. 4 71--80
PL Często konieczne jest przeprowadzenie badania zachowania się urządzenia zanim będzie pracowało w warunkach rzeczywistych. Jednym z przydatnych narzędzi to umożliwiających są systemy CAD oraz symulacje numeryczne przeprowadzane na wirtualnych modelach geometrycznych. Pozwalają one na dokonanie stosun[...]
EN It is necessary to carry out investigations on device behaviour before it will work in real conditions. Helpful tools are CAD systems and numerical simulations on virtual geometric models. They allow relatively cheap and fast analysis of devices without using expensive real models. This paper presen[...]
19
59%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN This paper proposes a method to numerically study viscous incompressible two-dimensional steady flow in a driven square cavity with heat and concentration sources placed on its side wall. The method proposed here is based on streamfunction-vorticity (Ψ-ξ) formulation. We have modified this formulati[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last