Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transducers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono podział przetworników pomiarowych ze względu na formę funkcji opisujących ich charakterystyki oraz sposób znajdowania wielomianów aproksymacyjnych mający zastosowanie do wyznaczania charakterystyk wieloparametrowych przetworników pomiarowych.
EN This paper presents the classification of the measuring transducers for the form of functions describing their characteristics and for the mathematical method of finding the approximating polynomials to determine the characteristics of multi-parameter measuring transducers.
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Powstałe w niedawnych czasach scalone przetworniki akcelerometryczne znacznie ułatwiają pomiary położeń kątowych i przeciążeń zarówno w pojedyńczych jak i wielowymiarowych płaszczyznach. Ze względu na swą niską cenę jak i małe gabaryty scalone przetworniki akcelerometryczne mogą mieć zastosowanie w [...]
EN Acceleration converters developed in recent years make it easier to measure angular positions and acceleration both in one and multidimensional planes. Because of their low cost and small size they may be effectively used in simple angular position measurement systems like car protections and compac[...]
3
88%
Archives of Acoustics
EN Recently a new technology of piezoelectric transducers based on PZT thick film has been developed as a response to a call for devices working at higher frequencies suitable for production in large numbers at low cost. Eight PZT thick film based focused transducers with resonant frequency close to 40[...]
4
75%
Archives of Acoustics
EN This article is dedicated to prof. J. Ranachowski The result of investigations of the influence of lead vacancies on the crystalline structure of PZT-type ceramic piezoelectric materials is presented. The solid solution of PbTiO3 - PbZrO3 - sigma n=13 Pb(B'1-alpha B''alpha)O3, characterized by the [...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 8 11--14
PL W referacie zaprezentowano metodologię szacowania niepewności funkcji przetwarzania przetwornika napięciowego, na przykładzie przetwornika LEM CV 3-500. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu metody opartej na Przewodniku GUM z zastosowaniem prawa propagacji niepewności oraz metody numerycznej Mo[...]
EN The paper presents the methodology for estimating uncertainty of a voltage transducer conversion function based on the example of LEM CV 3-500 transducer. The analysis was performed using the method based on the GUM Guide propagation of uncertainty law and the Monte Carlo numerical method. The artic[...]
6
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono eksperymentalne nieparametryczne metody wyznaczania parametrów określających właściwości dynamiczne wybranych modeli przetworników typu napięcie/napięcie przy zastosowaniu zewnętrznego wymuszenia stochastycznego (stacjonarnego szumu białego) oraz funkcji gęstości widmowej mocy i [...]
EN This article deals with experimental non-parametric methods of parameters determining qualifying dynamic properties of selected transducers models of voltage/voltage type using external stochastic input function (stationary white noise) and power spectral density functions.
7
75%
Metrology and Measurement Systems
PL Współczesne systemy diagnostyczne i monitorujące wymagają zastosowania wielu czujników, co często wywołuje wiele problemów natury technicznej. Głównym problemem jest odpowiednie wykonanie okablowania zainstalowanych czujników w sposób, który nie wpłynąłby na zmianę parametrów konstrukcji i jednocześ[...]
EN Application of many sensors located on a mechanical structure causes serious technical problems. One of the main problems is wiring of sensors which is time-consuming and may change the system output due to high structure loading and damping. To overcome this problem new smart sensor designs have be[...]
8
75%
Schedae Informaticae
2013 Vol. 22 47--68
EN This paper presents new grammar systems that describe transfor- mations of syntactic structures. They represent two approaches: synchronous grammars and transducers. The systems consist of well-known models such as context-free grammars and finite automata. Particular attention is paid to synchroniz[...]
9
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W niniejszej pracy otrzymano piezoceramikę typu PZT o składzie Pb0.90Ba0.10 (Zr0.53 Ti0.47)0.95 Nb0.049O3 metodą spiekania prostych tlenków, w fazie stałej, w wysokiej temperaturze. Przeprowadzono badania rentgenowskie, mikrostrukturalne, tarcia wewnętrznego, właściwości dielektrycznych, piezoelektr[...]
EN In this work a PZT type ceramics of the composition Pb0.90Ba0.10 (Zr0.53Ti0.47)0.95iNb0.04903 was obtained by a method of sintering simple oxides in the solid phase at high temperaturę. The X-ray examinations and examinations of a microstructure, an internal friction, dielectric and piezoelectric pr[...]
10
63%
Archives of Electrical Engineering
PL W procesie projektowania przetwornika pierwotnego przepływomierza elektromagnetycznego wykorzystuje się rozkład funkcji wagi jako punkt wyjścia do określania żądanego rozkładu wzbudzanego pola magnetycznego. W artykule przedstawiono dwie, dotychczas stosowane, podstawowe metody wyznaczania rozkładu [...]
EN The design of primary transducer for electromagnetic flow meter uses the distribution of weight function as a starting point to determining the required distribution of exciting magnetic field. Two basic methods of the weight function determination for restricted group of flow channels are presented[...]
11
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono eksperymentalną nieparametryczną metodę wyznaczania parametrów określających właściwości dynamiczne wybranych modeli przetworników typu napięcie/napięcie przy zastosowaniu zewnętrznego wymuszenia stochastycznego (stacjonarnego szumu białego) oraz analizy korelacyjnej sygnałów.
EN This article deals with experimental non-parametric method of parameters qualifying dynamic properties of selected transducers models of voltage/voltage type using external stochastic input function (stationary white noise) and cross-correlation analysis.
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 972--976
PL Dynamiczny rozwój badań w ostatnich latach nad zastosowaniem rachunku różniczkowo-całkowego niecałkowitych rzędów do analizy układów dynamicznych, skłonił autorów artykułu do podjęcia próby jego zastosowania w analizie i modelowaniu przetworników stosowanych w układach pneumatycznych. Przetworniki p[...]
EN Dynamic development of recent research into the use of fractional calculus for the dynamic system analysis encouraged the authors of this paper to attempt the use of it for the analysis and modelling of transducers used in pneumatics. The paper presents a mathematical model of pneumatic transducer d[...]
13
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 1 (72) 71--74
PL W pracy przedstawiono uproszczony opis mechanizmu przetwarzania rozkładu ciśnienia na rozkład potencjału oraz doświadczalne rozkłady potencjału otrzymane dla warstwowego układu dielektryków poddanego działaniu niejednorodnych obciążeń, w tym impulsowych. Układ zawierał warstwę miękką, wykonaną ze sp[...]
EN Results of the investigation of a double layer dielectric system consisting of textile and rigid dielectric layers is discussed in this paper. It is shown that the double-layer system submitted to an external stress produces an electrical potential distribution due to the trybo-charge generated duri[...]
14
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W referacie omówiono standard IEEE 1451, stworzony z myślą o tzw. inteligentnych przetwornikach. Jak podają autorzy standardu, pod terminem "przetwornik" rozumieć należy zarówno czujniki oraz przetworniki pomiarowe jak i aktuatory. Głównie skupiono się na narmie IEEE 1451.4, będącej częścią wspomnia[...]
EN In the paper, the IEEE 1451 standard for a smart transducer interface is discussed. The transducer is either a sensor or an actuator. The paper focuses mainly on IEEE 1451.4, the part of the IEEE 1451 standard. Also, the area of application of the standard in Measurement System Group of Automatic Co[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last