Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trajektoria ruchu pojazdu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 8-9 58--63
PL Artykuł przedstawia nowy (2-D) model strumieni ruchu drogowego z zastosowaniem pola losowego trajektorii przemieszczania się pojazdów (VTRF), dla metody sterowania PIACON. Zaproponowano szereg unikalnych rozwiązań dla potrzeb zarządzania, nadzoru i sterowania ruchem drogowym. W dostępnych bazach prz[...]
2
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 86 33--43
PL W artykule przedstawiono analizę trajektorii ruchu pojazdu na zakrzywionym torze, w obecności przesunięcia bocznego. Czysty ruch toczny nie jest zawsze możliwy, zwłaszcza gdy warunki pracy są niebezpieczne i nie do przewidzenia. By wziąć pod uwagę zmienne efekty przesuwne, charakteryzujące działanie[...]
EN This paper presents an analysis of vehicle trajectory on curved path, in the presence of lateral sliding. The pure rolling motion is not always possible especially where working conditions are rough and not predictable. To take sliding effects into account, the variables which characterize sliding e[...]
3
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2008 [nr] 5-6 102--107
PL Przedstawiamy wyniki badań układu pozycjonowania pojazdu wyposażonego w GPS i jednostkę inercyjną. Układ pomiarowy został zbudowany w celu wyznaczenia trajektorii ruchu, a także parametrów ruchu (prędkość, przyspieszenie) pojazdu w warunkach ograniczonego dostępu do sygnału GPS (kaniony miejskie).
4
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 915--918, CD
PL Działanie opracowywanego na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. systemu poszukiwania pojazdów drogowych polega na kolekcji, analizie i selekcji danych uzyskanych z różnorodnych istniejących, a także dodatkowo zainstalowanych jednostek obserwacyjnych takich jak fotoradary, kamery monitoruj[...]
EN The system which is developed in Department of Transport and Electrical Engineering UTH Rad. consists of collecting, analyzing and selecting data from existing observation units, and such to be installed in the future, including photo-radars, electronic fee collection and traffic monitoring cameras.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last