Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic monitoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Przedstawione systemowe podejście do logistyki miejskiej, oparte na funkcji kryterialnej, wymaga prowadzenia ciągłej oraz okresowej akwizycji danych o ruchu pojazdów. System akwizycji powinien także umożliwiać rejestrację i analizę procesów przekazywania towarów konsumpcyjnych, odpadów komunalnych, [...]
EN Effectiveness of city logistic solutions should be evaluable. A criterion function has been presented. Important operational data needed to evaluate the solutions can be obtained from traffic monitoring systems. Some of the monitoring systems can be used for gathering other data important for the ev[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN Increasing of the navigation safety level, especially in difficult and heavy traffic areas, is the main reason of VTS creation. The Navi-Harbour 5000 is the one of the newest systems created for VTS system management and it fulfils requirements included in IMO Resolution A.857(20). Main system funct[...]
3
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 3 (15) 28-37
PL W artykule przedstawiono omówiono zagadnienie rozpoznawania poszczególnych elementów komponentu behawioralnego kierującego pojazdem: mimiki twarzy, ruchu gałek ocznych, pantominy, aspektów werbalnych i niewerbalnych (dwa ostatnie w ograniczonym zakresie). W tym aspekcie przedstawiono autorski progra[...]
EN The article described the method of examining the driver's facial expressions in the context of the road safety. The authors focused on the eyeball movements during car driving. The analysis is performed by means of dedicated software called ARGOWA.
4
75%
Machine Graphics and Vision
EN In this article an autonomous vehicle detection algorithm is presented. The described technique is capable of accurate vehicle detection, can work with different cameras and is fairly immune to illumination changes. It is based on the idea of an adaptive background model and the background subtracti[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jednym z najważniejszych kierunków działań związanych z transportem drogowym, szczególnie miejskim, jest poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących obciążenie środowiska powodowane ruchem pojazdów. Istotne jest tu między innymi ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Roz[...]
EN One of the most important directions of activities relating to road transport, particularly in urban areas, is seeking technical and organizational solutions to minimize the environmental impact caused by road traffic. Highly important, among other things, is to reduce air pollution. Development of [...]
6
75%
Theoretical and Applied Informatics
PL Artykuł prezentuje nowatorskie narzędzie open source służące do analizy ruchu internetowego należącego wyłacznie do jednej aplikacji działającej pod kontrola˛ systemu operacyjnego Linux. Program pozwala na zapis w postaci pliku PCAP wszystkich pakietów protokołów TCP i UDP, które zostały odebrane i [...]
EN The article introduces a novel Internet diagnosis utility - an open source IP packet sniffer which captures TCP and UDP packets sent and received by a single Linux process only. Preliminary evaluation results are presented. The utility can be applied in the field of IP traffic classification.
7
75%
Studia Informatica
PL Pojawienie się komercyjnych systemów strumieniowych baz danych ogólnego przeznaczenia otwiera możliwości badań nad ich zastosowaniami w różnorodnych dziedzinach. W niniejszej pracy omówiono wymagania dla systemu monitorującego serwery WWW w czasie rzeczywistym przy zastosowaniu strumieniowej bazy d[...]
EN Emerging general purpose data stream management systems made it possible to conduct research focused on various applications. This chapter presents requirements for an application of data stream management systems in real-time web server traffic monitoring
8
75%
Studia Informatica
PL Pojawienie się komercyjnych systemów strumieniowych baz danych ogólnego przeznaczenia otwiera możliwości badań nad ich zastosowaniami w różnorodnych dziedzinach. W niniejszej pracy omówiono implementację systemu monitorującego serwery WWW w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu strumieniowej bazy d[...]
EN Emerging general purpose data stream management systems made it possible to conduct research focused on various applications. This chapter presents an application of data stream management systems in real-time www server traffic monitoring.
9
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 48 (120) 153--158
EN This paper presents the problem of the “know-how” needed by the operators of vessel traffic supervision, monitoring, advisory and safety zone management systems required and maintained by marine navigators on their ships. The problem of the proper and correct interpretation of these systems is raise[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2018 nr 54 (126) 75--83
EN Port approaches are high-traffic areas with limited manoeuvring space. Navigation in such areas requires the analysis of large amounts of information, which can impede decision processes. One solution may be the development of decision support systems dedicated to these areas. This paper presents an[...]
11
63%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
PL W artykule przedstawiono problem behawioralnego komponentu postawy w odniesieniu do oceny zachowania kierującego pojazdami mechanicznymi w ruchu drogowym. Zagadnienie omówiono w aspekcie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN The authors describe methods of examinind the peoples behaviour during car driving. This issue was shown in connection to road safety.
12
63%
Logistyka
PL Zgodnie z tendencjami światowymi GNSS znajduje szerokie zastosowanie jako źródło pozycjonowania w różnego rodzaju systemach śledzenia obiektów. Proponowany system monitorowania składa się z trzech podstawowych komponentów: podsystemu pozycjonowania – pokładowych odbiorników GNSS, podsystemu transmis[...]
EN The idea of monitoring system for aircraft using satellite navigation systems is in line with the concept of the use of GNSS in aviation, both in Europe and worldwide. The proposed system consists of three basic components: the positioning, airborne GNSS receivers, the transmission of data and the g[...]
13
63%
Machine Graphics and Vision
EN Shadow removal is a critical process for any computer vision based vehicle detection system. Traditional shadow removal methods are not sufficiently robust since they frequently remove parts of the vehicles together with the shadows. For robust shadow identification and removal, shadow information m[...]
14
63%
Automatyka / Automatics
2013 Vol. 17, no. 1 127--139
PL Mapa dynamiczna jest złożonym systemem informatycznym składającym się z przestrzennych baz danych przechowujących statyczne i dynamiczne informacje dotyczące ruchu drogowego oraz modułów oprogramowania odpowiedzialnych za zbieranie danych, ich interpretację oraz udostępnianie. Dane monitorowania poc[...]
EN Dynamic Map can be considered a complex information system, composed of spatial databases, storing static and dynamic data relevant for urban traffic, as well as a set of software modules responsible for data collection, interpretation and provision. The data originates from a network of sensors, bo[...]
15
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 487--494
PL W artykule zaprezentowano mechanizm identyfikacji pojazdów zaimplementowany w trójmiejskim systemie sterowania ruchem oparty na identyfikacji urządzeń wifi posiadanych przez kierowców. Przedstawiono specyfikę protokołu komunikacyjnego sieci WLAN, która umożliwia zbieranie danych o użytkownikach dróg[...]
EN In the article is presented a mechanism for identification of vehicles implemented in the Tristar-traffic control system based on the identification of wifi devices owned by the drivers. The content includes the specifics of the WLAN communication protocol, which allows to collect data regarding roa[...]
16
63%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2011 T. 15, z. 3 419-430
PL Inteligentne systemy transportu zyskują na popularności w ostatnich latach, zwłaszcza w większych miastach. W artykule opisano rezultat przeglądu literatury poświęconej zagadnieniom nawigacji samochodowej oraz pomiarom ruchu drogowego. Zebrane informacje, z uwzględnieniem badań nad psychologicznym a[...]
EN Intelligent Transportation Systems (ITS) have been growing in popularity lately, especially in larger cities. In this article we present the result of a survey on vehicle navigation systems and on traffic measurement. Gathered information, including studies on psychological aspects of drivers decisi[...]
17
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Podstawowy problem, jaki pojawia się podczas opracowywania algorytmu diagnozowania systemu transportu drogowego, wynika z definicji diagnozowania jako efektu informacyjnego procesu diagnostycznego. Diagnozowanie to identyfikacja bieżącego stanu doskonale znanego, obserwowanego obiektu, jego właściwo[...]
EN The constantly increasing participation of cars as means of transport causes the increase of traffic density and should entail the development of the whole road transport System. The low level of traffic safety on roads results from the insufficient development of road infrastructure, unadjusted to [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last