Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic controller
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
2019 R. 21, nr 4 48--50
PL Sterowanie dużą ilością osi stanowi problem dla niejednego przedsiębiorstwa. Zaawansowane aplikacje bardzo często wymagają innowacyjnego sprzętu. W takich aplikacjach istotną kwestią jest czas potrzebny programiście do stworzenia kompletnego, optymalnego kodu. W roku 2018 firma Multiprojekt Automaty[...]
2
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 7 721-723
PL W artykule przedstawiona została metoda projektowania urządzeń sterowania ruchem drogowym w formie sterowników specjalizowanych, realizowanych, jako jednoukładowe urządzenia typu SoC z wykorzystaniem układów FPGA. Metoda wykorzystuje hierarchiczne grafy przejść automatów skończonych FSM oraz modele [...]
EN The paper indicates a key role of local traffic controllers in the system of road traffic control, emphasizing at the same time the increasing requirements for these devices resulting from constantly growing road traffic intensity [1]. The currently applied methods of road traffic control were analy[...]
3
84%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Szerokie zastosowanie systemów komputerowych zmienia charakter pracy na poszczególnych stanowiskach. W referacie przedstawiono ten problem w odniesieniu do stanowiska dyżurnego ruchu, który współpracując z dyspozytorem realizuje proces kierowania ruchem pociągów. Wyposażenie stanowisk dyżurnych ruch[...]
EN The wide application of computer systems changes the character of work at every position. This problem with reference to the position of traffic controller, who cooperating with dispatcher runs the process of train traffic management, has been presented in the paper. The equipment of train traffic c[...]
4
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 8 605-607
PL W artykule przedstawiono specyficzne wymagania dotyczące parametrów niezawodnościowych systemów sterowania ruchem w transporcie. Opracowano i wyspecyfikowano w języku VHDL bazę modeli reprezentatywnych urządzeń sterowania ruchem w transporcie. Dokonano syntezy i implementacji modeli urządzeń w różne[...]
EN Specific requirements concerning reliability parameters of traffic control systems in transport are presented in the article. Datum feature of representative models of traffic control devices has been drawn up and specified in VHDL language. Synthesis and implementation of model devices into various[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 73 87-95
PL W artykule opracowano model sterownika rozmytego sygnalizacji świetlnej dla sterowania fazowego przy zachowaniu wymagań formalnych i bezpieczeństwa ruchu [1]. Przeprowadzono ocenę i porównanie warunków ruchu dla programów pracy sygnalizacji świetlnej: rozmytego, stałoczasowego i acyklicznego dla nat[...]
EN The study discusses the model of fuzzy controller used for traffic light system of traffic phase control with respect to formal requirements and traffic safety [1]. The assessment and comparison of traffic conditions were carried out for the following operating modes in traffic light systems: fuzzy [...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 545--550
PL W artykule opisano proces implementacji algorytmów sterowania akomodacyjnego za pomocą środowiska programistycznego Sitraffic Office z zastosowaniem metody sterowania PDM. Sitraffic Office jest narzędziem przeznaczonym do programowania sterowników ruchu drogowego Siemens serii C8xx, C9xx, natomiast [...]
EN The paper describes implementation process of traffic actuated programs using Sitraffic Office programming tool and PDM control method. The aim of Sitraffic Office tool is to program Siemens traffic lights controllers. With PDM control method it is possible to implement stage oriented control proces[...]
7
67%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL System Bezprzewodowej Detekcji Pojazdów wykorzystuje zamontowane pod powierzchnią ziemi sensory magnetyczne do wykrywania obecności pojazdów. Sensory przekazują informację o pojazdach drogą radiową do odbiornika, który z kolei przesyła tą informację do sterownika ruchu drogowego. Jeżeli sensory znaj[...]
EN Wireless Magnetic Detection System uses the pavement-mounted magnetic sensors to detect the presence and the movement of vehicles. The magneto-resistive sensors are wireless, transmitting their detection data in real-time via low-power radio technology to a nearby Access Point (or Repeater) that the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last