Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic circle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 10 42-43
PL Ronda stają się coraz ważniejszym elementem krajobrazu miasta. Place te lokalizowane są w miejscach zbiegu najważniejszych arterii, w celu ułatwienia komunikacji. O ich atrakcyjności świadczy nie tylko zajmowany obszar czy lokalizacja, ale również pomysł na zagospodarowanie.
2
100%
Zieleń Miejska
2007 Nr 5 44-45
PL W niektórych przypadkach korzystne jest budowanie bezkolizyjnych skrzyżowań, czyli rond. Przy dużym natężeniu ruchu tego typu rozwiązanie pozwala na zwiększenie płynności przejazdu. Poza tym ronda jako tereny zieleni nie konkurują z obszarami przeznaczonymi pod zabudowę.
3
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 9 18-23
PL Minimalny odstęp czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlocie ronda. Przeprowadzone badania empiryczne i analiza ich wyników. Wpływ cech geometrycznych ronda na wartość odstępu minimalnego
EN The minimal time interval between vehicle going out the queue at the one-lane traffic circle. Empirical research and analysis of their results. Influence of geometric features on the value of the minimal interval.
4
75%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 5 17-22
PL Badania przepustowości wlotów rond. Badania empiryczne i analiza parametrów modeli estymacji przepustowości. Wyznaczenie przepustowości na podstawie modeli teoretycznych. Wyznaczenie przepustowości empirycznych w stanach nasycenia ruchem. Przykłady obliczeniowe konkretnych rond.
EN Research of traffic-circles inputs capacity. Empirical research and analysis of parameters for capacity models estimation. Marking the capacity basing on theoretical models. Marking the mpirical capacity basing in stages of traffic saturation. Counted examples on concrete traffic-circles.
5
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 11 42-43
PL Jadąc ulicami Prowansji, zauważa się dwie rzeczy: bardzo dobrą jakość nawierzchni oraz otaczającą drogi rożlinność. Uwagę przyciąga szczególnie zieleń licznych w tym regionie rond, na których mozna podziwiać kompozycje godne największych założeń ogrodowych.
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Oddany 9 grudnia 2006 roku do użytku odcinek tzw. drogowej trasy średnicowej związany był m.in. z przebudową ronda katowickiego i wykonaniem najdłuższego w regionie tunelu o długości ponad 650 m. Trudne pod względem technicznym prace ziemne, związane z realizacją tunelu odbywały się przy doraźnym ob[...]
EN The Road Diametral Route segment put to use on 9th December 2006, was connected with the traffic circle rebuilding and performing the longest tunnel in the region (over 650 m length). Difficult in technical sense earth work was realized with temporary decrease the underground water level about 5 m. [...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 50 73-80
PL W artykule opisano aplikację komputerową składającą się z dwóch modułów: pierwszy moduł to procedura obliczania przepustowości małych rond wraz z oceną warunków ruchu. Drugi to symulacja zachowania się potoków ruchu na małym rondzie, który jest programem rozwojowym. Dla utworzonego generatora natęże[...]
EN The article deals with the description of computer application that contains two modules. The firs one is a procedure of capacity calculations for the small traffic circles along with evaluation of the traffic conditions. And the second one is a simulation of the traffic flow at the small traffic ci[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 50 81-88
PL W artykule tym przedstawiono obecny stan bezpieczeństwa na drogach, przypomniano zasady projektowania dróg i organizacji ruchu uwzględniające bezpieczeństwo ruchu drogowego, a następnie przedstawiono i zilustrowano małe ronda wybudowane w ciągu ostatnich lat na terenach miast Górnego Śląska. Ostatec[...]
EN The article deals with the current condition of traffic safety, directions of the roads design and traffic management including traffic safety. Small traffic circles built in the Upper Silesia agglomeration in the past few years are introduced and described. What is more, the drivers has been asked [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last