Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traction motors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
EN The paper deals with the possible traction equipment and traction drives for DC locomotives reconstructed for dual feed system in Slovakia. The accent is put on the using of modern asynchronous traction motors and comparison of parameters of proposed ATM and original DC traction motors, cooling of t[...]
2
86%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 1(101) 13--18
PL Artykuł prezentuje wpływ stopnia wzbudzenia napędowego silnika szeregowego prądu stałego i zmiany przełożenia przekładni głównej na uzyskiwane przez lokomotywę kopalnianą i skład pociągu parametry trakcyjne. Zmiana stopnia wzbudzenia silnika szeregowego prądu stałego powoduje zmianę ukształtowania m[...]
EN The article presents the effect of the level excitation of the serial DC motor drive and changes the final drive ratio to derived by the mine locomotive and train formation traction parameters. Change of the serial DC motor excitation changes the shape of engine torque with respect to obtained rotat[...]
3
72%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1998 z. 91 83--90
PL W latach 1991-1993 w Zakładach Taboru PKP w Zduńskiej Woli Karsznicach zaprojektowano, wykonano i wdrożono skomputeryzowany system pomiarowo - diagnostyczny silników trakcyjnych prądu stałego. Podstawowe cechy systemu to realizacja idei pomiaru aktywnego w czasie rzeczywistym i skojarzenie z relacyj[...]
EN During the years 1991-1993 at the Zakład Taboru PKP in Zduńska Wola Karsznice the computerised measurement and diagnostics system for DC traction motors has been developed, built up and put into action. Basic features of the system are: application of the active measurement concept and the direct co[...]
4
72%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1998 z. 92 59--64
PL W latach 1991-1993 w Zakładach Taboru PKP w Zduńskiej Woli Karsznicach zaprojektowano, wykonano i wdrożono skomputeryzowany system pomia¬rowo - diagnostyczny silników trakcyjnych prądu stałego. Podstawowe cechy systemu to realizacja idei pomiaru aktywnego w czasie rzeczywistym i skojarze¬nie z relac[...]
EN During the years 1991-1993 at the Zakład Taboru PKP in Zduńska Wola Karsznice the computerised measurement and diagnostics system for DC traction motors has been developed, build up and put into action. Data gathered during investigation and measurement actions have been covered and manipulated in t[...]
5
72%
Logistyka
2015 nr 3 150--155, CD 1
PL W artykule przedstawiono drganiową metodę diagnozowania silników trakcyjnych wzbudzanych magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych. Metoda wykorzystuje właściwości maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, a mianowicie zjawisko indukowania się napięcia w uzwojeniu [...]
EN This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) traction motors. Those machines are commonly used in traction drives of electrical vehicles. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force ([...]
6
72%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 260 93-105
PL W artykule autor przedstawił tezę, że moment wewnętrzny maszyn elektrycznych jest równoważny energii przeniesionej przez maszynę przy obrocie o kąt jednego radiana. Autor nazwał moment na określonym odcinku "momentem zastępczym". W artykule są przedstawione rezultaty obliczeń momentu zastępczego i m[...]
EN In the paper the author displayed thesis that the internal electric machines torque is equivalent energy transfer by machine turns one radian angle. Author call torque for define distance "replesmental torque". There are presented calculation resultants replesmental torque and power which confirm th[...]
7
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 528--531, CD
EN The paper deals with operational modes of HEV vehicle with direct AC/AC transfer and five-phase IM traction motors. Such configuration yields smaller voltage drops compared with the serial AC/DC/AC converter and five-phase machines offer some inherent advantages over their three-phase counterparts. [...]
8
58%
Logistyka
2015 nr 3 144--149, CD 1
PL W artykule przedstawiono drganiową metodę diagnozowania silników trakcyjnych wzbudzanych magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych. Metoda wykorzystuje właściwości maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, a mianowicie zjawisko indukowania się napięcia w uzwojeniu [...]
EN This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) traction motors. Those machines are commonly used in traction drives of electrical vehicles. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force ([...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last