Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tracked vehicle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The problem of vehicle's impact resistance is broadly discussed in many articles and standardizations concerning special structures. In this paper, the numerical analysis results of an armoured vehicle loaded with blast wave are presented. Effects of ground proximity such as wave reflection are also[...]
2
80%
Journal of KONES
EN Analysis of possible hybrid drive for tracked vehicle solutions and also concept vehicle project is presented in the paper. Study ofpresent tracked vehicle state-of-art shows that in case majority of currently designed and developed military tracked vehicles projects modifications hybrid propulsion [...]
3
80%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2017 nr 2 (44) 71--79
EN The paper describes selected elements of the process of designing a final drive of a tracked vehicle by a design engineer. The problems of designing are described with account taken of the search for a compromise between the often conflicting requirements. The most important structural units of the [...]
4
70%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2016 nr 1 (39) 203--210
EN The paper presents an additional towing system designed for a light tracked vehicle. Reference is made to the rules of towing vehicles in road traffic and towing of special purpose vehicles, including tracked vehicles. The design of the towing system, its installation on the vehicle and strength cal[...]
5
61%
Mechanics and Mechanical Engineering
2011 Vol. 15, nr 4 115--130
EN The paper deals with some results of the research dedicated to mechatronic design and machinery dynamics of special vehicles conducted in the Department of Applied Mechanics. The selected important aspects of the tracked vehicles dynamic modelling process related to dynamics of the drive system and [...]
6
61%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 1 (29) 61--68
PL W artykule przedstawiono koncepcję hybrydowego układu napędowego pojazdu gąsienicowego o masie 15-18 ton, który posłuży do opracowania lekkiej uniwersalnej platformy gąsienicowej. Konieczność zapewnienia wysokiej prędkości maksymalnej oraz dużej dynamiki przy ograniczonej masie doprowadziła do wybor[...]
EN The paper presents hybrid drive study for tracked vehicle designed as lightweight multipurpose platform of maximum mass 15-18 tones. High top speed and dynamics requirements related with mass reduction need led authors to choose parallel hybrid drive with Diesel engine and electric motors. Concept a[...]
7
61%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 4 6--10
PL Dotychczasowa koncepcja konstrukcji pojazdów wojskowych, przeznaczonych do udziału w konfliktach symetrycznych, spowodowała, że pojazdy te są nieodpowiednio przystosowane w zetknięciu z bojownikiem uzbrojonym w granatnik przeciwpancerny czy też improwizowane urządzenia wybuchowe (IED). Pomimo skupie[...]
EN The paper deals with problems of mechatronic design process of tracked military vehicles. The elements of mechatronic design approach and special requirements in designing are discussed. The mechatronic components of tracked platforms eg. hybrid electric drive systems, semi-active suspensions and CA[...]
8
61%
Modelowanie Inżynierskie
2014 T. 22, nr 53 105--110
PL Niniejsza praca dotyczy analizy wytrzymałościowej kadłuba wybranego pojazdu gąsienicowego poddanego obciążeniom dynamicznym pochodzącym od działania zawieszenia w trakcie ruchu pojazdu. Celem pracy jest wyznaczenie stanu naprężeń w konstrukcji kadłuba pojazdu z uwzględnieniem wymuszeń dynamicznych o[...]
EN This paper concerns the analysis of the strength of the hull tracked vehicle subjected to dynamic loads from working suspension of the vehicle. Aim of this study is to determine the state of stress the hull structure of the vehicle, taking into account the dynamic excitations acting on the hull of t[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 61--62
PL Istota innowacyjnego mechatronicznego pojazdu gąsienicowego polega na tym, że ma on co najmniej jeden człon jezdny pojazdu, z których każdy ma co najmniej dwie gąsienice składające się z segmentów połączonych przegubami. Każdy segment gąsienicy ma dwa sztywne elementy połączone sprężystym przegubem.[...]
EN The paper presents a rope vehicle with unique operational parameter developed and tested at the Wrocław University of Technology. This vehicle is able to climb different ropes, such as steel ones, carrying and transport ones etc.It can also transport control service devices e.g.magnetic head for ver[...]
10
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 810--815, CD
PL Artykuł poświęcony jest wskaźnikom, które mogą zostać użyte do bieżącej oceny stateczności wywrotnej gąsienicowej koparki jednonaczyniowej. Miary takie są wykorzystywane w algorytmach nowoczesnych systemów wspomagania operatora w sterowaniu mobilną maszyną roboczą. Sposób ich zdefiniowania pośrednio[...]
EN The following paper concerns operating parameters of a single bucket tracked excavator that might be used in on-line estimation of the rollover stability of the machine. These parameters are often utilized in development of operator assistance systems algorithms. Manner in which they are defined mig[...]
11
61%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono analizę przepływu powietrza w układzie chłodzenia pojazdu gąsienicowego. Celem pracy jest dobór wentylatorów, które zapewnią właściwą temperaturę pracy silników (medium w układzie chłodzenia musi zapewnić odpowiednie warunki pracy dające możliwość działania z maksymalną spra[...]
EN In this work the authors present an analysis of the air flow in the cooling system of a tracked vehicle. It is aimed at the selection of fans to ensure proper engine operating temperature (medium in the cooling system must provide a suitable working conditions for maximum efficiency, ie the adopted [...]
12
61%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2017 nr 2 (44) 5--14
PL W artykule scharakteryzowano wybrane elementy procesu konstruowania przekładni bocznej pojazdu gąsienicowego, z którymi musi się zmierzyć projektant – konstruktor. Opisano problematykę projektowania uwzględniając poszukiwanie kompromisu pomiędzy często przeciwstawnymi wymaganiami. Omówione zostały n[...]
EN The paper describes selected elements of the process of designing a final drive of a tracked vehicle by a design engineer. The problems of designing are described with account taken of the search for a compromise between the often conflicting requirements. The most important structural units of the [...]
13
61%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2018 nr 2/3 (48/49) 187--200
EN During the 50 years of OBRUM's functioning in the defence industry the company has completed a number of projects pertaining to modern products for the engineering troops. This article presents the major products based on tracked chassis developed by OBRUM's research and technical staff. Clearly def[...]
14
51%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2004 nr 1 (19) 23--38
PL Przedstawiono zagadnienia możliwości poprawy mobilności pojazdu gąsienicowego poprzez wzrost efektywnej mocy uzyskany przez redukcję strat w układzie przeniesienia napędu. Bazując na ogólnym bilansie strat generowanych w zazębieniach, łożyskowaniach i uszczelnieniach przekładni przeprowadzono szczeg[...]
EN Problems are presented of improvement in mobility of a tracked vehicle by increase in the effective power, obtained by reduction in losses in the drive transfer system. Basing on the general balance of power losses generated in meshes, bearings and seals of the transmission, a detailed analysis of i[...]
15
51%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 3 (31) 61--66
PL W artykule zostały omówione przykłady modernizacji układów sterowania pozwalających na wykorzystanie konstrukcji czołgowego podwozia gąsienicowego w nowych projektach realizowanych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach. Opisane zostały prace oraz opra[...]
EN The paper discusses examples of the upgrade of control systems carried out to enable the use of tracked chassis structure of a tank in new projects implemented by OBRUM in Gliwice. Work conducted and solutions developed during the design of a chassis-carrier for the DAGLEZJA-G (MG-20) assault bridge[...]
16
51%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2011 nr 2 (28) 79--88
PL W artykule rozpatrzono możliwość pokonywania przeszkody wodnej przez pojazd gąsienicowy. Przeprowadzono analizę możliwości pokonywania przeszkody wodnej dla różnego ukompletowania pojazdu: wariant A - podwozie z wieżą oraz wariant B - ukompletowanie bez wieży. Analizę przeprowadzono dla obu wariantó[...]
EN An opportunity to surmount water obstacles by tracked vehicles was considered in the paper. Analysis of possibilities to surmount water obstacles was performed for various vehicle sets: variant A – a chassis with turret and variant B – a set without turret. Analysis for both variants was performed,[...]
17
51%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2012 z. 11 11--18
PL W pracy przedstawiono analizę kinematyki i dynamiki oraz symulację ruchu uwzględniając takie czynniki jak: poślizgi gąsienic zależne od podłoża i odkształceń szponów, siłę wyporu robota znajdującego się w cieczy, siłę oporu hydrodynamicznego zależną od środowiska w którym pracuje robot, siłę oporu t[...]
EN In this article authors presenting problems connected with the dynamics modelling mobile robot with crawler drive. Modelling such objects is a complex issue, introduces a number of simplifications which cannot be ignored in the modelling process. This robot has been designed to enable monitoring and[...]
18
51%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2011 nr 2 (28) 89--98
PL W artykule przedstawiono problem modelowania dynamiki pojazdów gąsienicowych w oparciu o metodę układów wieloczłonowych. Przedstawiono założenia przyjęte w procesie modelowania oraz wyznaczono charakterystyki sprężysto – tłumiące elementów układu zawieszenia. W artykule zostały przedstawione paramet[...]
EN The paper presents the problem of modelling the tracked vehicles dynamics in the convention of multi-segment systems. The assumptions used in modelling process are presented and the characteristics of elastic-damping elements of tracked vehicle suspension system are determined. This paper presents t[...]
19
51%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2016 nr 1 (39) 99--106
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie dodatkowego układu holowniczego przeznaczonego dla lekkiego pojazdu gąsienicowego. Odniesiono się do zasady holowania pojazdów w ruchu drogowym i pojazdów specjalnych, w tym gąsienicowych. Przedstawiona została konstrukcja układu holowania, jego zabudowa na pojeź[...]
EN The paper presents an additional towing system designed for a light tracked vehicle. Reference is made to the rules of towing vehicles in road traffic and towing of special purpose vehicles, including tracked vehicles. The design of the towing system, its installation on the vehicle and strength cal[...]
20
51%
Journal of KONBiN
2017 No. 42 143--164
PL Siły Zbrojne RP wyposażone są w bojowe pojazdy gąsienicowe, które stanowią trzon uderzeniowy wojsk lądowych. Pojazdy te zdolne są do walki w każdych warunkach terenowych i w każdej porze roku. Realizacja zadań bojowych odbywa się często w obszarach pozbawionych dróg gruntowych, po bezdrożach. Dokona[...]
EN The Polish Armed Forces use tracked vehicles that serve as a core element of the ground combat forces. These vehicles are capable of fighting in all kinds of terrain conditions, in any season of the year. Combat missions are often fought in areas where even no dirt roads are available. The present p[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last