Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  track vehicle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
EN This paper is an attempt to use modeling methods employing the UML language for computer modeling of the complex object maintenance systems. A particular emphasis was put on the description of the system dynamics understood as changeable behavior resulting from the interaction with environment. The [...]
2
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2014 Nr 3 74--80
PL W artykule zaprezentowano, opracowany w ramach projektu rozwojowego N R10 0011 10 [3] i przetestowany w Katedrze Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Politechniki Wrocławskiej, pojazd gąsienicowy do lokomocji po cięgnach linowych o unikalnych parametrach eksploatacyjnych. Urządzenie [...]
EN The paper presents a rope vehicle with unique operational parameter developed and tested at the Wrocław University of Technology. This vehicle is able to climb different ropes, such as steel ones, carrying and transport ones etc. It can also transport control service devices e.g. magnetic head for v[...]
3
63%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2013 nr 1 (32) 37--46
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia prototypowych nakładek metalowo-elastomerowych na ogniwach taśm gąsienicowych czołgu PT-91. Badania stopnia zużycia potwierdziły możliwość zastosowania badanego elastomeru na nakładki ogniw gąsienic szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych.
EN This paper presents the results of research on wearing of tank PT-91’s prototype metal-elastomer track pads. Tests of the wearing level confirmed the possibility of use of tested elastomer prototypes on track links’ pads for high-speed track vehicles.
4
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL Projekt został zrealizowany w celu wspomagania procesu projektowania układów napędowych do pojazdów kołowych. W pełni sparametryzowany model służy do określenia podstawowych cech dynamicznych pojazdu w zależności od zastosowanych danych wejściowych. W pierwszym etapie został przedstawiony algorytm d[...]
EN The project was carried out in order to support the process of designing powertrain for wheeled vehicles. The fully parameterized model is used to define basic characteristics of dynamic vehicle, depending on the applied input. In the first step it was presented operation algorithm, in a further dev[...]
5
63%
Logistyka
2015 nr 3 5086--5093, CD 1
PL W artykule przedstawiono koncepcję pomiaru prędkości obrotowej układu bieżnego specjalizowanego pojazdu gąsienicowego realizowaną w ramach projektu rozwojowego nr WND-POIG.01.03.01-00-164/09 pt.: „Zintegrowana technologia ochrony obszarów wodno-błotnych przed sukcesją roślinności powodującej degrada[...]
EN The paper presents the development of the system for measuring rotational speed on the tracks of the specialized tracked vehicle. This task has been elaborated within the project No. WND-POIG.01.03.01-00-164/09 titled:" Integrated technology to protect wetlands against the vegetation succession resu[...]
6
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL W artykule przedstawiono modelowanie oraz projekt i testy mobilnego robota gąsienicowego do inspekcji oraz oczyszczania zbiorników z wodą pitną. Urządzenia tego typu używane są do zwiększenia efektywności czynności związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów przemysłowych. Przegląd dostępny[...]
EN This paper presents modeling, design and testing of a tracked mobile robot intended to cleaning and inspection of water tanks. This kind of devices is used to increase effectiveness of maintenance of industrial facilities. A market and literature research lead to selection of a track drive as the ma[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last