Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  track parameters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2017 Nr 1(112) 155--166
PL W artykule przedstawiono przegląd problemów związanych z obliczaniem wytrzymałości toru w związku z procesem uzyskiwania dopuszczenia do eksploatacji toru po modernizacji lub odnowieniu. Zaproponowano pewną metodę obliczeniową w kierunku pionowym.Zwrócono uwagę na niedostatki polskich przepisów PKP [...]
EN In the paper a review of problems arising while calculating the so-called track strength in accordance with current technical specifications for interoperability of railways has been presented. Not only the requirements of TSI but also a simple calculation model have been proposed. The deficiency of[...]
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2018 Nr 1(115) 87--96
PL W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych wykonanych w roku 2018 z wykorzystaniem urządzenia do pomiarów sztywności nawierzchni metodą FWD (Falling Weight Deflectometer). Obciążenia (spadająca masa) wywoływała siłę do 100 kN, która była przyłożona do główki szyny nawierzchni w stanie istnieją[...]
EN In the paper, the current stage of the development of the Falling Weight Deflectometer method for railway applications - called FWD-R - has been outlined. A series of measurements have been carried out on several locations within the Krakow Railway Management Area. The sections were characterized by[...]
3
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2015 Nr 2(106) 159--175
PL W artykule przedstawiono stosowane miary tłumienia drgań z punktu widzenia konstrukcji nawierzchni szynowej, model tłumienia z wykorzystaniem normy DIN V 45673-4: 2008 oraz obliczenia porównawcze nawierzchni podsypkowych wyposażonych w maty podtłuczniowe. W wyniku obliczeń parametrycznych stwierdzon[...]
EN In the paper, some measures of vibration mitigation have been presented from the point of view of track structure. The model of insertion loss prediction has been used according to DIN V 45673-4: 2008. Moreover the stiffness calculations of tracks equipped with Under Ballast Mats and without them ha[...]
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1427--1432
PL Droga oraz warunki atmosferyczne oddziaływujące na nią to jeden z podstawowych czynników bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przeciwpoślizgowość drogi należy do najważniejszych parametrów. Nawierzchnia o wysokich właściwościach przeciwpoślizgowych, umożliwia nie tylko poruszanie się pojazdu według za[...]
EN The road and atmospheric conditions affecting it is one of the basic factors of safety in road traffic and slip resistance of the road is one of the most important parameters. Surface high anti-skid properties, it makes it possible not only to move the vehicle according to the trajectory, but also a[...]
5
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2016 Nr 2(109) 147--163
PL W artykule przedstawiono przegląd przepisów europejskich oraz badań normatywnych dotyczących sprężystych elementów takich jak Sprężyste Podpory Podkładów (SPP) oraz Maty Podtłuczniowe (MP) w nawierzchniach kolejowych. Są to powszechnie stosowane elementy przez zarządy wiodących kolei w Europie: niem[...]
EN In the paper a review of European standards and regulations is presented with regard to Under Ballast Mats and Under Sleeper Pads in their application to railway tracks. Apart from that the 30 year experience in their use is briefly summarized. The following railways are mentioned: German railways, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last