Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trójgeneracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 3 32--35
PL Artykuł przedstawia szczegóły europejskiego projektu SOCOOL dot. systemu potrójnej generacji energii wykorzystującego zjawiska sorpcji w ciele stałym przy wytwarzaniu chłodu oraz podstawowe cele i idee trójgeneracji.
2
88%
Polski Instalator
2016 Nr 7 18--21
PL W poprzednim wydaniu Polskiego Instalatora (PI 6/2016) przedstawiłem ogólne informacje o unikatowej inwestycji w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, w której zastosowano pompy ciepła i układ kogeneracyjny wraz z opcją trójgeneracji. Warto bliżej przyjrzeć się pracy pomp ciepła, które stanowią źródło c[...]
3
75%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 8 704-710
PL W artykule przedstawiono ideę trójgeneracji oraz opisano miejsca gdzie można instalować tego typu urządzenia. Przedstawiono funkcjonujące w Polsce uregulowania prawne wspierające wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Scharakteryzowano przykładowy układ trójgeneracyj[...]
EN In the article presented trigeneration idea and described places where we can set up that type of unit. Legal settlements supporting the production of electric energy and warm in the high-performance cogeneration which function in Poland were introduced. The example trigeneration system was characte[...]
4
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 8 1476-1479
5
75%
Przegląd Górniczy
PL Wykorzystanie metanu w kopalniach podziemnych węgla kamiennego może stać się istotnym elementem oszczędności, a także może zredukować emisję tego gazu do atmosfery. W artykule przedstawiono ideę stosowania kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych układów energetycznych zasilanych metanem pochodzącym z pr[...]
EN The usage of methane in underground coal mines can be considered significant savings and it can decrease gas emissions to the atmosphere. This paper presents the concept of the use of cogeneration and trigeneration systems fueled by methane from coal mine. Two options for the utilization of devices [...]
6
75%
Inżynieria Górnicza
2014 nr 3 20--23
PL W niniejszym artykule przedstawiona została idea stosowania kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych układów energetycznych zasilanych metanem pochodzącym z procesu odmetanowania w kopalniach węgla kamiennego. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania techniczne, w oparciu o które możliwe jest wdrożenie ukł[...]
EN The article presents the concept of the use of cogeneration and trigeneration systems fueled by coal mine methane. The exemplary technical solutions on the basis of which it is possible to implement CCHP have been included. Moreover, potential benefits associated with the introduction of this soluti[...]
7
75%
Rynek Instalacyjny
2018 Nr 10 20--26
PL W artykule opisano propozycję zastosowania trójgeneracji w budynku sanatorium „Rolnik" w Nałęczowie. Ze względu na uwarunkowania prawne zaproponowano dwa warianty trójgeneracji, które w pierwszej kolejności mają pokryć całkowite zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną. Analiza ekonomiczna pok[...]
EN The article presents a proposition of application of tri-generation system in sanatorium building „Rolnik” in Nałęczów. Considering the legislation aspects two solutions of the system have been taken into account. In both of them main goal is foulfill the electric energy demand for the building. Eco[...]
8
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawione zostały oszacowane parametry wody termalnej spodziewanej w okolicach Piaseczna. Parametry, takie jak temperatura i wydajność, oszacowane zostały na podstawie analizy otworów archiwalnych znajdujących się w okolicy prowadzonych badań. Na tej podstawie opracowano równieżwstępn[...]
EN The article presents the expected parameters of the thermal water in Piaseczno. Parameters such as temperature and productivity have been estimated by analyzing archival wells located in the area of research. Based on the analysis there was created the initial conception of utilization of the therma[...]
9
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Opisano możliwości poprawy efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych w wyniku modernizacji węzłów cieplnych na cieplno - chłodnicze, polegające na ich wyposażeniu w trójzłożowe, adsorpcyjne agregaty chłodnicze. Umożliwia to rozszerzenie zakresu mediów dostarczanych odbiorcy o chłó[...]
EN Opportunities to improve the energy efficiency of urban district heating systems is described as a result of the modernization of such systems for thermal - cooling, consisting of triple-effect adsorption chillers in their equipment. This allows the extension of the media by supplying the recipient [...]
10
63%
Environmental Biotechnology
EN The energy supply of Offenburg University of Applied Sciences (HS OG) was changed from separate generation to trigeneration in 2007/2008. Trigeneration was installed for supplying heat, cooling and electrical power at HS OG. In this paper, trigeneration process and its modes of operation along with [...]
11
63%
Archives of Thermodynamics
EN The trigeneration systems for production of cold use sorption refrigeration machines: absorption and adsorption types. Absorption systems are characterized namely by better cooling coefficient of performance, while the adsorptive systems are characterized by the ability to operate at lower temperatu[...]
12
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 11 474-479
PL W artykule omówiono techniczno- ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania miejskich systemów ciepłowniczych do produkcji chłodu na potrzeby klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej.
EN The article discusses the technical and economic conditions for the use of municipal district heating systems to produce cold for air conditioning for objects of general public utilities.
13
63%
Archives of Thermodynamics
EN The paper is devoted to explication of one of the advantages of heat and electricity cogeneration, rarely considered in technical literature. Usually attention is paid to the fact that heat losses of the heat distribution network are less severe in the case of cogeneration of heat in comparison with[...]
14
63%
Instal
2017 nr 11 30--36
PL Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie instalacji trójgeneracji, czyli skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność hotelowo-biurową. Przedstawiono w sposób skrócony problematykę zagadnienia trójgeneracji oraz technologii wykorzyst[...]
EN The aim of the essay was to project a trigeneration installation which means combined generation of electrical energy, heat and chill, for a company which manage a business-hotel centre. There were shown shortaged characteristics of a cogeneration system and structures which accomplish it. The consi[...]
15
63%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano ogólną charakterystykę źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu (trójgeneracja lub CHCP) ze szczególnym naciskiem na wpływ zmiany parametrów pracy chłodziarki absorpcyjnej na pracę całego źródła. Przedstawiono także podstawowe strategie i kryter[...]
EN Paper presents an overview of combined heating, cooling and power sources (called trigeneration or CHCP) considering the impact of absorption chiller working parameters change on energy source. Analysis was conducted basing on available data and technical materials on impact of cogeneration and abso[...]
16
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 4 48--51
PL W pracy przedstawiono porównanie wydajności układu trójgeneracyjnego w odniesieniu do układu z oddzielną generacją ciepła, chłodu i energii elektrycznej. Jako kryterium oceny przyjęto wskaźnik względnej oszczędności energii pierwotnej (ang. Trigeneration Primary Energy Saving) TPES. Zaprezentowano w[...]
EN The paper presents the efficiency comparison of the trigeneration system with respect to the separate generation of heat, cooling and electricity. Trigeneration Primary Energy Saving (TPES) indicator was adopted as an assessment criterion. The results of calculations are presented, based on which th[...]
17
45%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 1007--1017
PL Wytwarzanie w oddzielnych procesach energii elektrycznej, ciepła i chłodu to duża niegospodarność energetyczna. Zdecydowanie efektywniej i lepiej dla środowiska jest produkować te wszystkie trzy formy energii w jednym procesie technologicznym, w procesie trójgeneracji. Takie działanie umożliwia elas[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last