Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toxic exhaust gases
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 711--717, CD
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań hamownianych silnika PERKINS 1104C-E44T zasilanego ekologicznym paliwem węglowodorowym oraz estrem z lnianki (estrem rydzowym). Jednym ze sposobów ograniczenia wpływu toksycznych składników spalin na środowisko naturalne jest stosowanie paliw pochodzenia[...]
EN The article presents some results of test stand investigations PERKINS 1104C-E44T powered by ecological hydrocarbon fuel and camelina oil ester. One way to reduce the impact of toxic exhaust on the environment is the use of crop-based fuels and their esters. In studies that used methyl ester of fatt[...]
2
75%
Problemy Eksploatacji
2004 nr 2 163-172
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własnych wpływu filtra CSF i filtroreaktora CCRT na poziom emisji substancji toksycznych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym. Zaprezentowano udział NO2 w sumarycznej emisji NOx dla badanych separatorów i wpływ skuteczności konwersji NO do NO2 na strukturę[...]
EN Own research results of the CSF filter and the CCRT filter-reactor influence on emission level of toxic substances in Diesel engine exhaust gases were presented in this paper. There were presented NO2 participation in summary emission of NOx for researched separators and efficiency of NO to NO2 conv[...]
3
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 8 769-778
PL Począwszy od wynalezienia silnika spalinowego do chwili obecnej odnotowywany jest stały rozwój jego konstrukcji. Samochód jest jednak jednocześnie przyczyną powstawania zanieczyszczeń powietrza w postaci szkodliwych składników spalin. Podstawowym źródłem substancji zanieczyszczających atmosferę jest[...]
EN Since the invention of a combustion engine the continuous development of construction have been noticed. But the car engine has become the main cause of air pollution. The essential source of toxic gases polluting the atmosphere is the exhaust system of combustion engines. So analyses of the exhaust[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 1/110 139--149
PL W artykule przeanalizowano wybranych parametry pracy oraz emisję toksycznych kładników spalin turbodoładowanego silnika - PERKINS 1104C-E44T. Podczas badań silnik zasilany był olejem napędowym oraz emulsją paliwowo-wodną poddaną ozonowaniu. Silnik pracował według charakterystyki obciążeniowej przy [...]
EN The article analyzes the selected parameters of work and emissions of toxic exhaust gas components of turbocharged compression ignition engine - PERKINS 1104C-E44T. During testing the engine was powered by diesel fuel and ozonated emulsion. The engine worked according to the load characteristics at [...]
5
51%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2003 nr 6 175-182
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu magnetyzerów na pracę silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Badania przeprowadzono na samochodzie osobowym Opel Astra z zastosowanymi magnetyzerami w układzie zasilania benzyną i gazem LPG. Wyniki uzyskane podczas badań wskazują, iż uległo zmniejszeniu zu[...]
EN The paper presents the effects of magnetizers on combustion-ignition engine operation. The research was carried out with an Opel Astra car, using magnetizers in the fuel supply systems for both petrol and LPG. The results show that fuel consumption decreased as the results of fuel preliminary treatm[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last