Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toxic emissions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 293-297
PL Jedną z metod ograniczania emisji substancji toksycznych do środowiska ze źródeł mobilnych jest bezpośrednia ingerencja w proces spalania silnikowego. Takim rozwiązaniem jest zastosowanie katalizatora wewnątrz przestrzeni spalania silnika. W niniejszym referacie przedstawiono wyniki pracy badawczej,[...]
EN One of the methods of toxic emissions limitation from mobile sources is direct inference into engine combustion process. In this paper the research work, based on numerical simulations, which aim was analysis of influence of inner catalyst application on energy activation of CO to C02 conversion pro[...]
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2010 nr 1 42-48
PL W pracy przedstawiono analizę obecnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących emisji związków szkodliwych spalin dla pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych (non-road). Przegląd ten obejmuje Europę i Stany Zjednoczone. Ponadto zaprezentowano charakterystyki gęstości czasowej pracy silników wyb[...]
EN The paper presents an analysis of legal regulations in force related to toxic emissions from non-road vehicles. This analysis covers Europe and The U.S. furthermore, time density characteristics of engines of selected non-road vehicles have been presented in the paper (loaders, tractors) and analyze[...]
3
100%
Journal of KONES
EN This paper presents analysis of conditions of CO2, CO, HC and NOX emissions during engine braking phase invehicles with 1.6 SI engine, based on the results of investigations by Professor Romaniszyn. The analysis aimed to determine the effect of cooling of catalytic converter and engine chamber on em[...]
4
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule rozpatrzono możliwość syntetycznej oceny szkodliwości dla ludzi i ich środowiska substancji emitowanych przez silniki spalinowe. Przeanalizowano sposoby oceny jakości powietrza. Oceniono relacje opłat za zanieczyszczenia emitowane przez silniki spalinowe zgodnie z propozycją Dyrektywy Par[...]
EN The paper discusses the possibilities of a synthetic assessment of a harmful impact of combustion engine emissions on humans and their natural environment. The ways of air quality evaluations have been analyzed. The authors analyzed the relations of emission charges for combustion engines as per the[...]
5
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule opisano w skrócie metodykę uzyskiwania charakterystyk dynamicznych emisji czterech podstawowych składników spalin: CO2, CO, HC i NOx na bazie połączonych danych z testów jezdnych NEDC i FTP-75. Przedstawiono charakterystyki opracowane na podstawie wyników badań samochodu osobowego klasy C[...]
EN The paper includes a brief description of the methodology of obtaining dynamic characteristics of four basic exhaust gas emissions: CO2, CO, HC and NOx based on combined data from road tests on the engine test beds NEDC and FTP-75. The characteristics developed through tests on a class C motor-car h[...]
6
75%
Silniki Spalinowe
PL Zastosowanie paliw bioetanolowych stanowi jedną z najskuteczniejszych metod zmniejszenia uciążliwości silników spalinowych dla środowiska ze względu na emisję zanieczyszczeń. W pracy przedstawiono ekologiczne skutki zastosowania paliw bioetanolowych do zasilania silników o zapłonie iskrowym i zapłon[...]
EN The use of bioethanol fuels is one of the most efficient methods of reduction of toxic emission and reduction of engine noxiousness to the environment at the same time. The ecological effects of the bioethanol fuel application fuelling spark ignition engines and self-ignition engines are presented i[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 96 45-46
EN Toxic contents emissions to the atmosphere is the main problem nowadays. E.U. restrictions force vehicles producers to introduce construction changes and fumes clearance systems. The present paper discusses results fumes recirculation level on fumes toxicity and fuel consumption in a self-ignition e[...]
8
63%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 3 100--103
EN The main objective of the studies shown in the paper was to develop a proper strategy for settable parameters of ECU to decrease total emission of toxic components in composition of exhaust during a cold start phase. The experimental research has been performed for engine running at idle and for eng[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last